Mieste įsibėgėja šienapjūtė

Pa­skai­čiuo­ta, kad Uk­mer­gė­je dau­gia­bu­čių te­ri­to­ri­jos, ku­rias rei­kia nu­šie­nau­ti, už­ima apie 32 hek­ta­rus plo­to. Ta­čiau ne vi­sų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai de­ra­mai rū­pi­na­si sa­vo ap­lin­ka. Kai ku­rie ge­riau brai­do po žo­ly­nus, bet pa­tys šie­nap­jū­te ne­si­rū­pi­na. Pas­ta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis bu­vo sku­ba­ma ap­šie­nau­ti mies­to vie­šą­sias erd­ves.

 Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.


Tuo tar­pu prie kai ku­rių dau­gia­bu­čių lig šiol sėk­las no­ki­na žo­ly­nai.

Eko­no­mi­nio sun­kme­čio lai­ko­tar­piu Uk­mer­gės dau­gia­bu­čių na­mų te­ri­to­ri­jų šie­na­vi­mui sa­vi­val­dy­bė lė­šų ne­sky­rė – kvie­tė gy­ven­to­jus pa­tiems rū­pin­tis ir už pa­slau­gą su­si­mo­kė­ti. Ta­čiau pas­ta­rai­siais me­tais ne tik mies­to vie­šą­sias erd­ves, bet ir dau­gia­bu­čių te­ri­to­ri­jas api­pjau­na mies­to se­niū­ni­jos dar­bi­nin­kai.

Mies­to se­niū­nė Zi­ta Pe­čiu­lie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad to­kia prak­ti­ka ydin­ga, esą prie dar­bų pri­va­lė­tų pri­si­dė­ti ir pa­tys gy­ven­to­jai. Juk jie – tei­sė­ti bu­tų šei­mi­nin­kai. „Tu­rė­tų bū­ti žmo­nių ge­ra­no­riš­ku­mas“, – ape­lia­vo ji į uk­mer­giš­kių są­ži­nę.

Se­niū­nė pa­ste­bi – kar­tais gy­ven­to­jai pa­ro­do gra­žią ini­cia­ty­vą, bet jos įgy­ven­di­ni­mą nu­stu­mia se­niū­ni­jai. An­tai prie Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vės vie­no pen­kia­aukš­čio žmo­nės pri­so­di­no pu­šai­čių. Ta­čiau tai ir vis­kas. O juk me­de­liais ap­žel­din­tą plo­tą rei­kia šie­naut. Da­bar tai – di­de­lis rū­pes­tis, ku­ris kaž­ko­dėl nu­mes­tas se­niū­ni­jai.

Ar­ba vėl – pa­lei ve­ją su­sta­ty­ti au­to­mo­bi­liai. Kas at­sa­kys, jei iš po ve­jap­jo­vės pei­lio iš­skrie­jęs ak­me­nu­kas ap­ga­dins au­to­mo­bi­lį?

Se­niū­nė ra­gi­na ne­au­gin­ti žo­ly­nų, ne­lauk­ti se­niū­ni­jos lab­da­ros, o šie­nau­tis pa­tiems. Juo­lab, kad kai ku­rie taip ir el­gia­si.

UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio di­rek­to­rius Jo­nas Rin­ke­vi­čius sa­kė, kad pri­vers­ti gy­ven­to­jus rū­pin­tis sa­vo ap­lin­ka nė­ra ga­lių, nes že­mė, ku­rio­je sto­vi dau­gia­bu­čiai, – ne pri­va­ti.

Iš kau­pia­mų­jų lė­šų už šią pa­slau­gą su­mo­kė­ti lė­šas ga­li­ma tik tuo­met, jei gy­ven­to­jai su­tin­ka ir to pa­gei­dau­ja. Per prie­var­tą iš­si­rei­ka­lau­ti at­ly­gio tei­siš­kai kol kas ne­įma­no­ma.

Di­rek­to­rius pa­sa­ko­jo, kad pa­gei­dau­jan­čių ap­šie­nau­ti jų te­ri­to­ri­ją tik­rai esa­ma. To­kių pra­šy­mų Bu­tų ūkis su­lau­kia. Ki­ti gy­ven­to­jai pa­tys sam­do žmo­gų ar vie­nas iš kai­my­nų ap­šie­nau­ja ve­ją.

Be­je, žo­ly­nų šie­na­vi­mas rei­ka­lin­gas ne tik dėl gro­žio. Aukš­ta žo­lė – pui­ki bu­vei­nė er­kėms. Šie Lai­mo li­gą ir er­ki­nį en­ce­fa­li­tą pla­ti­nan­tys pa­ra­zi­tai vei­sia­si ne tik pa­miš­kė­se ar lau­ky­mė­se. Sėk­min­gai veis­tis er­kės ga­li ir mik­ro­ra­jo­nų kie­muo­se, ne­nu­šie­nau­to­je žo­lė­je.

Spe­cia­lis­tai ti­ki­na, kad nie­kas taip ge­rai ne­ap­sau­go nuo er­kių bei jų pla­ti­na­mų li­gų, kaip daž­nas žo­lės pjo­vi­mas.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų