Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Policijos pareigūnų profesinė šventė – Angelų sargų diena – iškilmingai pažymėta Ukmergės rajono policijos komisariate. Išsakyti sveikinimai, įteikti apdovanojimai ir padėkos raštai. Policininkai pasidžiaugė gyventojų pagalba – paminėti pilietiškiausieji, padėjusieji atskleisti pažeidimus.

 

Pra­ėju­sią sa­vai­tę mū­sų tau­ta mi­nė­jo skau­džios pa­tir­ties, o kar­tu ir vie­nin­go tau­tos su­si­tel­ki­mo su­kak­tį. Rug­pjū­čio 23-io­ji Lie­tu­vo­je mi­ni­ma kaip Juo­do­jo kas­pi­no die­na.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pa­mi­nė­ta spa­lio 27-ąją mi­ni­ma Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos die­na. Ko­mi­sa­ria­to va­do­vas Ro­lan­das Kiš­kis pa­si­džiau­gė Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­riaus re­zul­ta­tais bei pro­fe­sio­na­lu­mu.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai pas­ku­ti­nę spa­lio sa­vai­tę pra­dė­jo šven­tiš­kai. Ry­ti­nia­me po­li­ci­jos dar­buo­to­jų su­si­rin­ki­me pa­mi­nė­ta Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos die­na. Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to va­do­vas Min­dau­gas Pet­raus­kas pa­dė­ko­jo kri­mi­na­lis­tams už dar­bą.

Socialdemokratų partija mini 25-erių metų sukaktį. Ta proga surengtame minėjime buvo prisiminta šios partijos istorija. Ją papasakojo partijos veteranas, garbės pirmininkas, buvęs ilgametis Seimo narys ir Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas.Unikalią atmintį turintis politikas vos ne dienų tikslumu atkūrė 1989 metų pabaigos įvykius...

Veiklos dešimtmetį mini Ukmergės vietos veiklos grupė (VVG).  Praėjusią savaitę surengtas šiai datai paminėti skirtas renginys. Jame dalyvavo gausus būrys kaimo bendruomenių vadovų bei svečių.

Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga smagus renginys vyko Deltuvoje. Į šventę „Metai bėga, mintys lekia praeitin...“ rinkosi žmonės iš Deltuvos, Atkočių, Dainavos, Varinės bendruomenių. Sulaukta ir svečių iš Ukmergės. Savo apsilankymu jie ypač pradžiugino Deltuvos senelių namų gyventojus.

Kadrėnų kaime, Mūšios Didžiosios Kovos apygardos partizanų parke šeštadienį vyko Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos iškilmės.

Ukmergės sporto centre metams baigiantis tradiciškai pagerbti geriausi metų sportininkai. Miesto stadione vykusiame renginyje Sporto centro direktorius Vytautas Tutlys įvardino ir pasveikino geriausius sportininkus jaunių grupėje ir jaunučių grupėse. Jiems įteiktos padėkos ir atminimo suvenyrai.

Puslapis 926 iš 1103

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų