Spausdinti šį puslapį

Fut­bo­lo čem­pio­na­to 7x7 fi­na­li­nės var­žy­bos

Uk­mer­gė­je įvy­ko Lie­tu­vos mer­gi­nų, gi­mu­sių 1998–1999 me­tais, fut­bo­lo čem­pio­na­to 7x7 fi­na­li­nės var­žy­bos. Į fi­na­lą pa­te­ko: Vil­niaus MFA „Žal­gi­ris“, Šiau­lių SVM-FA, Gargž­dų FK „Ban­ga“, Jo­na­vos KKSC „Eos-Auš­ra“ ir Uk­mer­gės SC.

Dar nie­kad Lie­tu­vos mer­gi­nų čem­pio­na­te ne­bu­vo to­kios apy­ly­gės ko­vos ir in­tri­gos. Vi­sos trys ko­man­dos pri­zi­nin­kės su­rin­ko po 7 taš­kus, ir tik tar­pu­sa­vio įvar­čių san­ty­kis nu­lė­mė, ku­ri ko­man­da už­ėmė pir­mą, o ku­ri – tre­čią vie­tą.

 Po įnir­tin­gų ko­vų pir­mo­ji vie­ta ati­te­ko „Žal­gi­rio“ mer­gi­noms (tar­pu­sa­vy­je su­žais­tų rung­ty­nių įmuš­tų ir pra­leis­tų įvar­čių san­ty­kis 3:2), an­trą vie­tą už­ėmė Uk­mer­gės SC (tar­pu­sa­vy­je su­žais­tų rung­ty­nių įmuš­tų ir pra­leis­tų įvar­čių san­ty­kis 2:2), tre­či­ą­ja vie­ta te­ko ten­kin­tis Šiau­lių SVM-FA (tar­pu­sa­vy­je su­žais­tų rung­ty­nių įmuš­tų ir pra­leis­tų įvar­čių san­ty­kis 2:3).

 Ko­man­dos ap­do­va­no­tos tau­rė­mis, me­da­liais ir di­plo­mais, įteik­ti ir as­me­ni­niai ap­do­va­no­ji­mai. Pri­zus įtei­kė Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas.

Ge­riau­sios ko­man­dų žai­dė­jos:

Jo­li­ta Ma­li­naus­kai­tė (Uk­mer­gė),

Vai­da Aliu­ko­ny­tė (Vil­nius),

Ag­ne­ta Pa­tils­ky­tė (Šiau­liai),

Ag­nė Med­ve­de­vai­tė (Jo­na­va),

Mo­ni­ka Grik­šai­tė (Gargž­dai).

Ge­riau­sios po­zi­ci­jų žai­dė­jos:

var­ti­nin­kė – Ka­mi­lė Te­re­kai­tė (Uk­mer­gė),

gy­nė­ja – Lo­li­ta Ži­žy­tė (Uk­mer­gė),

sau­gė – Eve­li­na Bui­vi­da­vi­čiū­tė (Šiau­liai),

puo­lė­ja – Ga­bi­ja Ged­gau­dai­tė (Vil­nius).

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)