Spausdinti šį puslapį

Šaškių-šachmatų turnyrai

Įgy­ven­di­nant Šir­vin­tų ra­jo­no  Mus­nin­kų Al­fon­so Pet­ru­lio gim­na­zi­jos pro­jek­tą spa­lio 23 d. vy­ko  šaš­kių-šach­ma­tų tur­ny­ras „Šir­dis jau­na“.

Vy­ko ko­man­di­nės šaš­kių ir šach­ma­tų var­žy­bos tarp įvai­raus am­žiaus da­ly­vių. Mer­gai­čių šaš­kių var­žy­bo­se nu­ga­lė­jo uk­mer­giš­kės Ug­nė Šniu­i­kai­tė, Vla­dis­la­va So­ko­lo­va ir Ne­rin­ga Me­ce­ly­tė. O ber­niu­kų ko­man­da: Va­ka­ris Ur­bo­na­vi­čius, Ma­tas Pi­pi­ras ir Ar­man­das Uš­čiaus­kas už­ėmė III vie­tą. At­kak­liau­sios ko­vos vy­ko prie šach­ma­tų len­tų. Mar­ty­nas Dol­man­tas, Ar­tū­ras Me­ce­lis ir Nor­man­tas No­rei­ka tik po pa­pil­do­mai su­žais­tų par­ti­jų įvei­kė šir­vin­tiš­kių ko­man­dą Sau­lių, Ge­di­mi­ną ir Lu­ką Vo­ve­rius. Sau­lius ir Ge­di­mi­nas – šių me­tų Lie­tu­vos ko­res­pon­den­ci­nių šach­ma­tų čem­pio­nas ir vi­ce­čem­pio­nas.

***

Kau­ne vy­ko res­pub­li­ki­nis vai­kų grei­tų­jų šach­ma­tų tur­ny­ras ,,Kau­no vil­tys 2015“. Kas­me­ti­nia­me tur­ny­re šie­met da­ly­va­vo re­kor­di­nis skai­čius vai­kų – net 124. Ge­riau­siai se­kė­si Uk­mer­gės spor­to cen­tro šach­ma­ti­nin­kėms, vi­sos mer­gai­tės: Vla­dis­la­va So­ko­lo­va, Ag­nė Mic­kū­nai­tė, Au­gus­tė Rat­ke­vi­čiū­tė, Lie­pa Šar­kai­tė pa­puo­lė į de­šim­tu­ką. Ug­nė Šniu­i­kai­tė po at­kak­lių ko­vų iš­ko­vo­jo III vie­tą. Tarp ber­niu­kų ge­riau­siai su­žai­dė Ar­tū­ras Me­ce­lis.

***

Pa­ne­vė­žy­je vy­ko tarp­tau­ti­nis vai­kų tur­ny­ras. Ja­me da­ly­va­vo Uk­mer­gės spor­to cen­tro šach­ma­ti­nin­kai: Nor­man­tas No­rei­ka, Ug­nė Šniu­i­kai­tė, Au­gus­tė Rat­ke­vi­čiū­tė, Lie­pa Šar­kai­tė, Ag­nė Mic­kū­nai­tė, Žie­dė Dau­ja­dai­tė. Nor­man­tas No­rei­ka vy­riau­sių­jų gru­pė­je už­ėmė IV vie­tą, o tarp mer­gai­čių Au­gus­tė Rat­ke­vi­čiū­tė – I.  Šau­niai su­žai­dė vai­kų iki 8-erių me­tų gru­pė­je uk­mer­giš­kės Ag­nė, Ug­nė ir Lie­pa. Ap­len­ku­sios dau­ge­lį sa­vo am­žiaus ber­niu­kų jos da­li­no­si II–IV vie­to­mis. Apie var­žy­bas in­for­ma­vo
Vir­gi­ni­ja Sa­vic­kie­nė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)