Spausdinti šį puslapį

Vyko šachmatų varžybos

Vyko šachmatų varžybos Vyko šachmatų varžybos

Lap­kri­čio 7–8 die­no­mis Tau­jė­nų dva­re vy­ko tarp­tau­ti­nis grei­tų­jų ir „Žai­bo“ šach­ma­tų tur­ny­rai „Vilk-mer­gė 2015“. Į jį at­vy­ko net 150 vai­kų ir su­au­gu­sių­jų. Jau­niau­siai da­ly­vei kau­nie­tei Da­nie­lei Gu­ca­gai­tei – vos ket­ve­ri.

Vai­kų iki 7 me­tų gru­pė­je nu­ga­lė­to­ju ta­po sve­čias iš Pran­cū­zi­jos Em­mer Da­niel. Tarp Uk­mer­gės šach­ma­ti­nin­kų ge­riau­siai se­kė­si pir­mo­kams Ag­nei Mic­kū­nai­tei, Lie­pai Šar­kai­tei ir Gus­tui Vait­ke­vi­čiui.

Vai­kų iki 10 me­tų gru­pė­je tarp uk­mer­giš­kių ge­riau­siai su­žai­dė Ug­nė Šniu­i­kai­tė, Ar­nas Bal­že­kas ir Au­gus­tė Rat­ke­vi­čiū­tė. Nu­ga­lė­to­jo tau­rė iš­ke­lia­vo į Kau­ną Dau­da­ra­vi­čiui Ado­mui.

Tre­čia­me tur­ny­re prie šach­ma­tų len­tų žai­dė 70 įvai­raus am­žiaus ir pa­jė­gu­mo šach­ma­ti­nin­kų. Su­au­gu­sių­jų gru­pė­je ge­riau­siai se­kė­si uk­mer­giš­kiams Ar­tū­rui Me­ce­liui, Ar­tū­rui Rim­džiui ir Mar­ty­nui Or­lo­vui. O jau­nu­čių gru­pė­je – Mar­ty­nui Dol­man­tui, Ug­niui Pa­dols­kiui ir Ar­tū­rė­liui Me­ce­liui.

,,Žai­bo“ šach­ma­tų tur­ny­re da­ly­va­vo sep­ty­nias­de­šimt šach­ma­ti­nin­kų. Tur­ny­rą lai­mė­jo tarp­tau­ti­nis did­meist­ris iš Vil­niaus Vid­man­tas Ma­li­šaus­kas. O tarp uk­mer­giš­kių pui­kiai su­žai­dė Ar­tū­ras Ri­my­dis, Mar­ty­nas Or­lo­vas ir Nor­man­tas No­rei­ka. Tarp vai­kų Au­gus­tė Rat­ke­vi­čiū­tė iš­ko­vo­jo tre­čią vie­tą.

Tur­ny­rą or­ga­ni­za­vo šach­ma­tų klu­bas „Juo­da­sis ri­kis“, ga­vus sa­vi­val­dy­bės fi­nan­sa­vi­mą pa­gal pro­gra­mą ,,Uk­mer­gės ra­jo­no rep­re­zen­ta­vi­mas spor­to ren­gi­niuo­se Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je“. Ge­riau­siems uk­mer­giš­kiams pri­zus įstei­gė Uk­mer­gės spor­to cen­tras.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)