Spausdinti šį puslapį

Uk­mer­gės šach­ma­ti­nin­kų grei­tų­jų šach­ma­tų ir šaš­kių var­žy­bos

Uk­mer­gės šach­ma­ti­nin­kų grei­tų­jų šach­ma­tų ir šaš­kių var­žy­bos Uk­mer­gės šach­ma­ti­nin­kų grei­tų­jų šach­ma­tų ir šaš­kių var­žy­bos

Sek­ma­die­nį ,,Vil­kmer­gės“ res­to­ra­ne vy­ko Uk­mer­gės šach­ma­ti­nin­kų grei­tų­jų šach­ma­tų ir šaš­kių var­žy­bos. Da­ly­va­vo ne tik Uk­mer­gės spor­to cen­tre šach­ma­tų tre­ni­ruo­tes lan­kan­tys vai­kai, bet ir jų ma­mos, tė­ve­liai, se­ne­liai. Iš viso – 48 da­ly­viai.

Už dar­bą tre­ni­ruo­tė­se vi­sus pra­ėju­sius me­tus ap­do­va­no­tos Ug­nė Šniu­i­kai­tė, Lie­pa Šar­kai­tė ir Ag­nė Mic­kū­nai­tė.

Tur­ny­re ne­trū­ko nei šven­ti­nės nuo­tai­kos, nei at­kak­lių ko­vų.

Sep­tyn­me­čių tur­ny­re nu­ga­lė­to­ju ta­po Mei­ras Ly­de­ris, ant­ras – Do­vy­das Ska­pas, tre­čias – Ai­das Ja­siu­lio­nis. Tarp mer­gai­čių nu­ga­lė­jo Vil­tė Vik­to­ri­ja Ka­va­liaus­kai­tė, an­tra – Ine­ta No­rei­kai­tė, tre­čia – Ug­nė Ra­dzic­kai­tė.

Vai­kų iki de­šim­ties me­tų gru­pė­je nu­ga­lė­jo Ug­nė Šniu­i­kai­tė, an­trą vie­tą mer­gai­čių įskai­to­je iš­ko­vo­jo Ag­nė Mic­kū­nai­tė, tre­čią – Au­gus­tė Rat­ke­vi­čiū­tė. Ber­niu­kų įskai­to­je pir­mą vie­tą iš­ko­vo­jo Nag­lis Gu­taus­kas, an­trą – Pi­jus Šlu­be­lis, tre­čią – Ar­man­das Uš­čiaus­kas.

Su­au­gu­sių­jų tur­ny­re jau­nių įskai­to­je pir­mą vie­tą iš­ko­vo­jo Mar­ty­nas Dol­man­tas, an­trą vie­tą – Ug­nius Pa­dols­kis, tre­čią – Nor­man­tas No­rei­ka.Tarp mo­te­rų ge­riau­siai su­žai­dė As­ta Val­čiu­kie­nė. O su­au­gu­sių­jų tur­ny­ro nu­ga­lė­to­ju ta­po Ar­tū­ras Sa­vi­nas, an­trą vie­tą už­ėmė Mar­ty­nas Or­lo­vas, tre­čią vie­tą – Al­ber­tas Uni­kaus­kas.

Drau­giš­kiau­sios ko­vos vy­ko prie šaš­kių len­tų. Nu­ga­lė­jo Ar­vy­das Me­so­nis, o an­trą ir tre­čią vie­tas vie­no­dai su­rin­kusios taš­kų pa­si­da­li­no mo­te­rys Vai­da Kuš­lei­kai­tė ir Rai­mon­da Šniu­i­kie­nė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)