Spausdinti šį puslapį

Tra­di­ci­nis dziu­do tur­ny­ras

Kaip ir kiek­vie­nais me­tais Mies­to šven­tės me­tu, Uk­mer­gės spor­to cen­tre vy­ko Tra­di­ci­nis dziu­do tur­ny­ras, skir­tas la­bai per­spek­ty­vios tra­giš­kai eis­mo ava­ri­jo­je žu­vu­sios spor­ti­nin­kės In­gos Va­dok­ly­tės ir dziu­do pra­di­nin­ko tre­ne­rio Do­na­to Žvir­blio at­mi­ni­mui.

 

Į šį tur­ny­rą su­si­rin­ko spor­ti­nin­kai iš Kė­dai­nių, Ute­nos, Bir­žų, Pa­ne­vė­žio, Jo­na­vos ir Uk­mer­gės.

Uk­mer­gės spor­to cen­trui at­sto­va­vo bei pri­zi­nes vie­tas sa­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­se iš­ko­vo­jo:

I vie­tas – Jo­nas Lo­bi­nas, Jo­ris Pre­nis, Eit­vi­das Pa­slaus­kas, Po­vi­las Už­tu­pys, Mo­des­tas Gri­gas, Sau­lė Do­mans­ky­tė, Aus­tė­ja Šid­laus­kai­tė, Ak­vi­lė Mu­le­vi­čiū­tė.

II vie­tas – Vai­nius Sta­siū­nas, Be­ne­dik­tas Vil­ke­lis, Ro­kas Ur­bo­nas, Ro­kas Ra­kaus­kas, Mar­ty­nas Dol­go­vas, Ma­tas Pra­scie­nius, Me­da Nor­dio.

III vie­tas – Ari­jus Au­gū­nas, Pi­jus Če­čio­ta, Vai­nius Su­choc­kas, Ar­lan­das Ta­mo­šai­tis, Do­vy­das Sa­daus­kas, Re­nal­das Či­vi­lis, Ka­pa­ras Žal­dos­be­ko­vas, Ar­tū­ras Ja­ka­vi­čius, Ma­tas Ma­tuš­ke­vi­čius, To­mas Pa­ške­le­vič, Žil­vi­nas Strei­žys, Ma­tas Mat­ve­je­vas, Gab­rie­lė Dol­go­vai­tė.

Spor­ti­nin­kus tre­ni­ruo­ja dziu­do spor­to mo­ky­to­jai Ar­tū­ras Sa­kas, Eu­ge­ni­jus Si­mo­nai­tis, Ri­man­tas Le­nar­ta­vi­čius.

Im­ty­ni­nin­kai ap­do­va­no­ti di­plo­mais ir pri­zais, ku­riuos įstei­gė par­duo­tu­vė „Stel­la“, Uk­mer­gės dziu­do klu­bas, spor­to klu­bas „Spar­ta“, au­to­ser­vi­sas UAB „Aru­ga“, Ino­va­ty­vių ver­slo spren­di­mų kor­po­ra­ci­ja, „Rock Ca­fe“, pi­ce­ri­ja „Mam­ma Mia PIZZA“, Dar­bo par­ti­jos Uk­mer­gės sky­rius.

Uk­mer­gės spor­to cen­tras dė­ko­ja rė­mė­jams.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)