Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

An­ge­las – Ka­lė­dų sim­bo­lis, o žel­viš­kis me­ni­nin­kas Vai­das Ra­moš­ka va­di­na­mas an­ge­lų skulp­to­riu­mi. Iš jo dirb­tu­vių iš­skri­do ir skir­tin­go­se pa­sau­lio vie­to­se nu­tū­pė dau­giau kaip šim­tas bal­tų­jų an­ge­lų. Bal­ti uk­mer­giš­kio an­ge­lai yra įsi­kū­rę įvai­rio­se Vil­niaus vie­to­se.

Pirmadienį Ukmergės Šv. Petro ir Povilo bažnyčios šventoriuje palaidotas tris dešimtmečius šiuose maldos namuose tarnavęs kunigas monsinjoras Jurgis Užusienis.

„Mokslo metus“ pradėjo Ukmergės kultūros centre veiklą vykdantys meno saviraiškos kolektyvai. Dominančių pamokų – nuo teatro ligi keramikos – siūloma įvairiausio amžiaus ukmergiškiams.

Ebolos virusui patekus į Europą, ir Lietuva nenumaldomai priartėjo prie šios ligos židinio. Ukmergės rajono savivaldybėje praėjusią savaitę patvirtintas planas, kaip organizuoti asmens sveikatos įstaigų darbą akistatoje su šia mirtina liga. Kaip tokį iššūkį tektų priimti, svarsto ir rajono medikai.

Tre­čia­die­nį Vil­niu­je, Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­jo­je, su­reng­tos iš­kil­mės, skir­tos žy­maus Lie­tu­vo­je ir pa­sau­ly­je kal­bi­nin­ko, aka­de­mi­ko, mū­sų kraš­tie­čio Zig­mo Zin­ke­vi­čiaus 90 me­tų ju­bi­lie­jui. Erd­vi aka­de­mi­jos sa­lė vos tal­pi­no vi­sus, no­rin­čius pa­svei­kin­ti pro­fe­so­rių, ku­ris, ir su­lau­kęs gar­baus am­žiaus...

Mokyklas palieka dvyliktokai – išleistuvių valsas šiomis dienomis skamba dvaruose, miestelių kultūros, bendruomenių namuose. Šventę organizuojantys tėvai negaili tūkstančių, tačiau išleistuvių pokylio atsisako net ir kai kurie abiturientai. Rajono mokyklas šiemet baigia mažiau mokinių – brandos egzaminus laikė 420 abiturientų.

Ši savaitė ypatinga mokyklas paliekantiems abiturientams. Rajono mokyklose vyksta brandos atestatų įteikimo šventės, mokiniams skamba išleistuvių valsas. Su savo mokyklomis atsisveikina abiejų miesto gimnazijų...

Į „Uk­mer­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs Nuo­te­kų kai­mo gy­ven­to­jas Vy­tau­tas pa­si­džiau­gė, kad Ant­akal­nio, Kau­no, Vy­tau­to gat­vė­se im­ta­si prie­mo­nių dėl pės­čių­jų sau­gu­mo – čia įreng­tos pa­aukš­tin­tos pės­čių­jų per­ėjos.

Nuo­te­kų kai­me gy­ve­nan­tis Ro­mu­al­das Mar­kaus­kas va­sa­rio 5 die­ną mi­ni 90 me­tų ju­bi­lie­jų. Vie­nas sa­vo na­muo­se šei­mi­nin­kau­jan­tis vy­ras ne­sle­pia – gy­ve­ni­mas jam bu­vo dos­nus, vi­sa­da ap­lin­ki­nių bu­vo my­li­mas, o se­nat­vė­je ne­si­skun­džia nei svei­ka­ta, nei vai­kų dė­me­siu.                         

Ukmergės rajono policijos komisariato komanda, kurią sudarė 19 asmenų, dalyvavo pėsčiųjų žygyje „Protėvių valdovų ir partizanų kovų keliais“. Jis skirtas Sūduvių-Jotvingių valdovui Skomantui (1273–1283 m.) bei Tauro apygardos vadui Antanui Baltūsiui-„Žvejui“ (1946–1948 m.) atminti.

Puslapis 493 iš 677

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kada, manote, bus sukurta vakcina nuo COVID-19?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų