Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Ar kiek­vie­nas uk­mer­giš­kis ži­no, kuo sie­ja­si Uk­mer­gė, Lie­tu­vos val­do­vas Vy­tau­tas bei švie­ži agur­kai su me­du­mi? Kur yra siau­riau­sias Lie­tu­vo­je ša­li­gat­vis? Ką sle­pia Vep­rių apy­lin­kė­se riog­san­tys be­to­ni­niai ku­bai?

Nuo spa­lio 11 d. įsi­ga­lio­jo Ke­lių eis­mo tai­syk­lių (KET) pa­kei­ti­mai, transporto priemonių vairuotojams. IV sky­rius. Drau­džia­ma vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes ne­tei­sė­tai or­ga­ni­zuo­to­se trans­por­to prie­mo­nių lenk­ty­nė­se.

 

Spalio 10 dieną didžiuosiuose prekybos centruose vyko labdaros akcija „Ukmergė – Podolės Kamenecui“, kurios metu Jaunimo laisvalaikio centro savanoriai rinko nupirktus ir paaukotus daiktus nuo karo Ukrainoje nukentėjusiems žmonėms.

 

Neseniai prasidėjusi brandos egzaminų sesija – įtemptas laikotarpis ne vien dvylika klasių šiemet baigiantiems moksleiviams.

Pivonijos miške esančiame sveikatingumo take dygsta nauji mediniai įrenginiai. Prieš porą metų Ukmergės miškų urėdijai įrengus takus, pavėsines ir suolus, dabar statomi sportui skirti treniruokliai. Viena mėgstamiausių ukmergiškių laisvalaikio praleidimo vietų – Pivonijos miškas. Būtent dėl to užsimota atgaivinti senąją turistinę-poilsinę trasą...

Ukmergės kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Cantilena“, vadovaujamas Daivos Petrikienės, toliau skina laurus tarptautiniuose konkursuose. Šią savaitę žavaus moteriško kolektyvo narės grįžo iš Italijos...

Ant ledo lūkuriuojantys paukščiai paskatino žmones skambinti ir reikalauti, kad gelbėtojai kuo skubiau važiuotų ir jiems padėtų. Lietuvos ornitologų draugijos atstovams, medžiotojams, miškininkams apsilankius kai kuriose nurodytose vietose įsitikinta, kad šiems paukščiams pagalbos nereikia, kad jie gali pakilti ir skristi. Vėliau jie taip ir padarė.

Pil­na žiū­ro­vų kul­tū­ros cen­tro sa­lė plo­jo sa­vo ra­jo­no te­at­ro ak­to­riams. Tau­jė­nų mė­gė­jų te­at­ras „Bi­čiu­liai“ uk­mer­giš­kiams pri­sta­tė iš ko­jų ver­čian­čią pje­sę – Ba­lio Sruo­gos „Pa­gun­dą“. Tau­jė­nuo­se, ra­jo­ni­nė­je mė­gė­jų te­at­ro šven­tė­je „Klė­te­lė“ per­nai pa­va­sa­rį pir­mą kar­tą su­vai­din­tą spek­tak­lį ak­to­riai vai­di­no jau 17 kar­tų.

Uk­mer­gės vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba pra­ne­ša, kad nuo rug­pjū­čio 28 d. įsi­ga­lio­jo rei­ka­la­vi­mas, kad mū­sų ša­lies te­ri­to­ri­jo­je per­ke­liant kiau­les iš vie­nos lai­ky­mo vie­tos į ki­tą to­li­mes­niam au­gi­ni­mui, ne anks­čiau kaip per 24 val...

Taujėnų gimnazijos istoriją tęsia šeimos nariai. Ilgametį jos direktorių Stasį Kaplūną keičia jo sūnus mokytojas Darius Kaplūnas. 41-erių pedagogas laimėjo savivaldybės skelbtą konkursą eiti šias pareigas. Mokslo ir darbo vieta ši įstaiga tapusi visiems Kaplūnų šeimos nariams.

Puslapis 839 iš 1034

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų