Spausdinti šį puslapį

Tradicinė krepšinio stovykla

Tradicinė krepšinio stovykla Tradicinė krepšinio stovykla

Pas­ku­ti­nę rug­pjū­čio sa­vai­tę vy­ko tra­di­ci­nė krep­ši­nio sto­vyk­la, ku­rio­je da­ly­va­vo 22 moks­lei­viai (gim. 1999–2001 m.).

Anot mo­ky­to­jos So­na­tos Te­re­kie­nės, Uk­mer­gės spor­to cen­tro dė­ka jau­nie­ji krep­ši­nin­kai gy­ve­no ir tre­ni­ra­vo­si pa­to­gio­je Šven­tu­pės spor­to ba­zė­je. Vyr. tre­ne­rė Ri­ta Troš­kie­nė pa­si­sten­gė, kad moks­lei­viai ne tik su­stip­rė­tų fi­ziš­kai, bet ir gau­tų daug ge­rų emo­ci­jų.

„Daug pa­stan­gų rei­ka­lau­jan­čios tre­ni­ruo­tės sto­vyk­lo­je de­rin­tos su kon­tro­li­nė­mis var­žy­bo­mis bei spor­ti­nė­mis pra­mo­go­mis. Po il­gų tre­ni­ruo­čių jau­nuo­liai mė­ga­vo­si mau­dy­nė­mis Šven­to­jo­je“, – pa­sa­ko­jo S. Te­re­kie­nė. 

Sto­vyk­lo­je or­ga­ni­zuo­ta ir tė­ve­lių die­na. Vy­ko drau­giš­kos vai­kų ir tė­vų krep­ši­nio var­žy­bos, bau­dų me­ti­mo kon­kur­sas. Sto­vyk­los už­da­ry­mo iš­va­ka­rė­se vy­ko tri­taš­kių mė­ty­mo kon­kur­sas, ku­rio nu­ga­lė­to­jai ap­do­va­no­ti spor­ti­nė­mis ap­ran­go­mis. Už­da­ry­mą vai­ni­ka­vo 3 va­lan­dų plau­ki­mas bai­da­rė­mis nuo Šven­tu­pės iki Uk­mer­gės.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

Susiję įrašai (pagal žymę)