Į aruo­dus by­ra pir­ma­sis grū­dų der­lius

Į Uk­mer­gės grū­dų san­dė­lius jau ke­liau­ja pir­ma­sis šių me­tų der­lius. Šie­met pir­mų­jų rap­sų pri­im­ta dau­giau nei to­kiu pa­čiu lai­ku per­nai, ta­čiau grū­dų su­pir­ki­mo kai­nos ge­ro­kai at­si­lie­ka nuo per­nykš­čių. Prog­no­zuo­ja­ma, kad grū­dai ga­li dar la­biau pig­ti.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Grū­dų kai­nos šie­met ne­džiu­gi­na ūki­nin­kų.


 

AB „Jo­na­vos grū­dai“ Uk­mer­gės grū­dų san­dė­liai iš au­gin­to­jų grū­dų pa­tys ne­su­per­ka – tik pri­ima sau­go­ji­mui iš ūki­nin­kų ir yra su­da­rę su­tar­tis su ja­vus su­per­kan­čio­mis įmo­nė­mis bei ben­dro­vė­mis.

Šių­me­čio der­liaus gau­sa su­pir­kė­jai ne­si­skun­džia, ta­čiau prieš ja­vap­jū­tę nu­si­sto­ję lie­tin­gi orai men­ki­na grū­dų ko­ky­bę.

Uk­mer­gės grū­dų san­dė­lių ve­dė­jas Al­fre­das Če­ka­na­vi­čius tei­gia, kad pir­mo­sio­mis die­no­mis į san­dė­lius at­va­žia­vo ge­ro­kai drėg­nu­mo nor­mas vir­ši­jan­tys grū­dai.

Rap­sų ba­zi­nis drėg­nu­mas ne­tu­ri vir­šy­ti 8,5 pro­cen­to. Ta­čiau į džio­vyk­las ke­liau­ja be­veik 18 pro­cen­tų drėg­nu­mą sie­kian­tys ja­vai. Šiukš­li­nių prie­mai­šų taip pat kur kas dau­giau nei nu­sta­ty­ta ri­ba.

Šiuo me­tu į grū­dų san­dė­lius pri­sta­ty­ta apie 1900 to­nų žie­mi­nių rap­sų. Per­nai to­kiu pat lai­ku į aruo­dus bu­vo su­ber­ta ma­žiau – 1500 to­nų.

Pri­im­ti džio­vi­ni­mui, va­ly­mui ir sau­go­ji­mui Uk­mer­gės grū­dų san­dė­liuo­se pla­nuo­ja­ma rap­sus, IV kla­sės kvie­čius, ru­gius bei mie­žius.

Pa­sak pa­šne­ko­vo, šie me­tai žem­dir­biams nė­ra la­bai pa­lan­kūs kai­nų at­žvil­giu – ja­vap­jū­tė der­liu­mi ne­nu­skriau­dė, ta­čiau kai­nos ge­ro­kai že­mes­nės už per­nykš­tes.

„Per­nai iki su­pir­ki­mo kai­nos ne tik bu­vo aukš­tes­nės, bet jos dar la­biau ki­lo pra­si­dė­jus pa­ruo­šų lai­ko­tar­piui. Šie­met jau­čia­ma ki­to­kia ten­den­ci­ja – su­pir­ki­mo kai­nos kol kas lin­ku­sios ma­žė­ti“, – sa­ko A. Če­ka­na­vi­čius.

Šiuo me­tu IV kla­sės kvie­čiai su­pir­kė­jų įver­tin­ti 475, I kla­sės ru­giai – 390, mie­žiai – 725, žie­mi­niai rap­sai – apie 1100 li­tų už to­ną.

Per­nai pa­ruo­šų lai­ko­tar­pio pra­džio­je IV kla­sės kvie­čių kai­na bu­vo 710, ru­gių – 690, mie­žių – 500, rap­sų – 1630 li­tų už to­ną.

Pa­lie­ka sa­vo pa­sek­mes ir lie­tin­gi orai – nu­ken­čia grū­dų ko­ky­bė, plin­ta li­gos. A. Če­ka­na­vi­čius sa­ko, jog šie­met jau pa­ste­bė­ta, kad ja­vus „nu­skriau­dė“ var­pi­nių ja­vų li­ga – var­pų fu­za­rio­zė. Mat ši­lu­ma ir drėg­mė – tin­ka­mos są­ly­gos plis­ti šiai li­gai.

Var­pų fu­za­rio­zės pa­žeis­ti grū­dai įgau­na pil­ką ar­ba raus­vai oran­ži­nę spal­vą, daž­nai bū­na daug smul­kes­ni už svei­kuo­sius, kau­pia tok­si­nes me­džia­gas. Pa­gal nu­sta­ty­tas nor­mas šios li­gos pa­žeis­tų grū­dų ne­ga­li bū­ti dau­giau nei 1 pro­cen­tas.

Uk­mer­gės grū­dų san­dė­lių aruo­dai tal­pi­na 12 tūks­tan­čių to­nų grū­dų. Ta­čiau per vi­są ja­vap­jū­tės lai­ko­tar­pį pri­ima­ma ge­ro­kai dau­giau – mat iš­džio­vin­ti ir iš­va­ly­ti grū­dai iš kar­to iš­ve­ža­mi į Jo­na­vos ele­va­to­riaus san­dė­lius, o į jų vie­tą san­dė­liuo­ja­mi pri­im­tie­ji.

Šie­met Uk­mer­gės grū­dų san­dė­liai pa­ruo­šų lai­ko­tar­pį pra­dė­jo at­si­nau­ji­nę – bu­vo mo­der­ni­zuo­tas džio­vyk­los ši­lu­mos ge­ne­ra­to­rius. In­ves­tuo­ta apie 100 tūks­tan­čių li­tų.

Ti­ki­ma­si, kad dar­bai ei­sis ne tik spar­čiau, bet ir eko­no­miš­kiau bus nau­do­ja­mos du­jos. San­dė­lių ve­dė­jas džiau­gia­si, kad ypač svar­bus šių in­ves­ti­ci­jų efek­tas – be­veik nu­li­nė ap­lin­kos tar­ša. Įdie­gus šias nau­jo­ves į grū­dų džio­vi­ni­mo pro­ce­są, du­jų ir oro san­ty­kį re­gu­liuo­ja au­to­ma­ti­nė įran­ga.

Uk­mer­gės grū­dų san­dė­liai ja­vus ir rap­sus iš ūki­nin­kų pri­ims nuo 7 iki 19 va­lan­dos kas­dien iš­sky­rus sek­ma­die­nį.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų