Pažadai ūkininkams prasilenkia su tikrove

Pie­no ūkį tu­rin­tys Va­len­to ir Ra­mu­nės Var­nų šei­ma sa­vo mel­žia­mas kar­vu­tes mei­liai va­di­na var­dais.

 

Au­to­rės nuotr. Ra­mu­nė Var­nie­nė: ma­žos pie­no su­pir­ki­mo kai­nos – po­stū­mis at­si­sa­ky­ti mel­žia­mų kar­vių.


Vis dėlto su­tuok­ti­niai tei­gia: jei Vy­riau­sy­bės po­žiū­ris ne­pa­si­keis, mel­žia­mų kar­vių ban­dos at­si­sa­kys ir au­gins mė­si­nius gal­vi­jus. 

Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jo­je Že­ruo­lių kai­me gy­ve­nan­tys Ra­mu­nė ir Va­len­tas Var­nai dir­ba 400 hek­ta­rų že­mės. Iš jų 120 hek­ta­rų – nuo­sa­va. Ūkis miš­rus – šei­ma au­gi­na ja­vus ir tu­ri mel­žia­mų kar­vių fer­mą.

Šias veik­los sri­tis pa­si­da­li­no drau­giš­kai – vy­ras su vy­res­niuo­ju sū­nu­mi Da­liu­mi ėmė­si pa­sė­lių, o su­tuok­ti­nės ži­nio­je – 40 mel­žia­mų kar­vių, 8 te­ly­čios, 8 šių­me­čiai ver­šiu­kai ir du rep­ro­duk­ci­niai bu­liai. Pa­tal­ki­nin­kau­ti vy­res­nie­siems tai­ko­si ir ke­tu­rio­lik­me­tis Ka­ro­lis, tik kol kas jo pa­grin­di­nė pa­rei­ga – mo­kyk­la ir na­mų dar­bų ruo­ša.

R. Var­nie­nė pa­sa­ko­ja, kad prieš de­šimt me­tų min­tis plės­ti gy­vu­li­nin­kys­tės ūkį ki­lo na­tū­ra­liai – gar­de jau sto­vė­jo še­še­tas kar­vu­čių, ku­rios at­si­ves­da­vo prie­aug­lį. O ir už­si­au­gi­nus sa­vo ja­vų, kaš­tai pa­ša­rams ge­ro­kai su­ma­žė­ja. Be to, ir pri­va­ti­zuo­ta bu­vu­si ko­lū­kio kiau­li­dė dy­ka sto­vė­jo.

Iš pra­džių gal­vi­jus ūki­nin­kai pir­ko, ta­čiau, sa­ko, šis bū­das ne­pa­si­tei­si­no, nes „na­mi­nės“ kar­vu­tės, au­gi­na­mos po vie­ną, ban­do­je gy­ven­ti taip ir ne­iš­moks­ta. Jos tu­ri su­si­for­ma­vu­sius ki­to­kius įgū­džius, nei rei­kia, gy­ve­nant „ben­druo­me­nė­je“, lais­vai ga­nan­tis ga­nyk­lo­je. Vė­liau ban­dą di­di­no tik iš sa­vo prie­aug­lio.

Va­di­na var­dais

Vi­sos R. Var­nie­nės kar­vu­tės tu­ri ne tik nu­me­rius, bet ir var­dus. Ap­si­ver­šia­vus kar­vei, var­dą iš­rink­ti sku­ba vi­sa šei­ma. Mei­liau­sioms te­ly­čai­tėms ten­ka Mei­lu­tės, Le­pū­nė­lės, Pes­tū­nės var­dai. Ki­toms sū­nus Ka­ro­lis duo­da ani­ma­ci­nių fil­mų he­ro­jų var­dus. Taip ban­do­je at­si­ra­do Rai­čiu­kas. Kaip tik per drau­gės Eri­kos gim­ta­die­nį at­si­ra­du­si „nau­ja­gi­mė“ bu­vo „pa­krikš­ty­ta“ Er­ke.

Ban­do­je ga­no­si du rep­ro­duk­ci­jai skir­ti jau­čiai. R. Var­nie­nė sa­ko kei­čian­ti juos kas dve­jus me­tus – taip iš­ven­gia­ma krau­jo­mai­šos.

Pa­ša­rai – sa­vi

Gy­vu­lius R. Var­nie­nė še­ria sa­vo ūky­je iš­au­gin­tais grū­dais. La­bai pa­to­gu, nes į na­mus at­va­žiuo­ja UAB „Kau­no grū­dai“ mo­bi­lus ma­lū­nas. Ta­čiau sa­vi­veik­la ne­už­si­i­ma – kon­sul­tuo­ja­si su ben­dro­vės spe­cia­lis­tais, ku­rie ūki­nin­kų už­sa­ky­mu su­da­ro ra­cio­ną. Mat va­sa­rą jis vie­noks, o žie­mą tu­ri bū­ti de­da­ma ki­to­kių prie­dų.

60 hek­ta­rų pie­vų už­ten­ka ir per va­sa­rą kar­vu­tes iš­gi­nus ga­ny­ti, ir pa­si­ruoš­ti šie­no žie­mai. Prie fer­mos jau su­krau­ta 1200 ri­ti­nių. Iš jų – 600 ža­lios ma­sės pa­ša­ro, 400 – šie­no, 200 – šiau­dų pa­kra­tams.

Ūki­nin­kai su­kū­rė ke­tu­rias dar­bo vie­tas – fer­mo­je dar­buo­ja­si dvi mel­žė­jos ir du šė­ri­kai.

Nors dar­buo­to­jų ne­trūks­ta, fer­mo­je triū­sia ir pa­ti. Ūki­nin­kė įsi­ti­ki­nu­si, kad no­rė­da­mas gau­ti ge­riau­sius re­zul­ta­tus, pri­va­lai pats bū­ti fer­mo­je – tu­ri sek­ti gal­vi­jų svei­ka­tin­gu­mą, ste­bė­ti sa­vo gy­vu­lius.

Pa­si­nau­do­jo eu­ro­pi­ne pa­ra­ma

Mo­te­ris sa­ko, kad plės­da­mas ūkį, no­ri ne­no­ri tu­ri gal­vo­ti apie jo mo­der­ni­za­vi­mą. Nau­jos tech­ni­kos bei įran­gos ji įsi­gi­jo pa­si­nau­do­ju­si Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma. Pa­ra­šiu­si pro­jek­tus nu­si­pir­ko trans­por­te­rį, pie­no au­šin­tu­vą, sru­to­ve­žį. Fer­mo­je su­mon­tuo­ta pie­no li­ni­ja. Ji taip pat įsi­gy­ta pa­si­nau­do­jus eu­ro­pi­ne pa­ra­ma.

V. Var­no pa­teik­tos pa­raiš­kos taip pat bu­vo įver­tin­tos tei­gia­mai. Taip į ūkį at­rie­dė­jo trak­to­rius, sė­ja­mo­ji, kul­ti­va­to­rius. O šie­met sa­vo lė­šo­mis įsi­gy­tas nau­ju­tė­lai­tis ja­vų kom­bai­nas.

Pa­si­nau­do­da­mas jau­na­jam ūki­nin­kui tei­kia­ma pa­ra­ma, trak­to­rių, plū­gus bei purkš­tu­vus nu­si­pir­ko ir sū­nus Da­lius.

Ža­dė­tos kai­nos – stam­biau­siems

Vis tik ūki­nin­kai pri­si­pa­žįs­ta, kad pas­ta­ruo­ju me­tu vis daž­niau ky­la min­čių at­si­sa­ky­ti pie­no ūkio. Prie­žas­tis – per ma­žos pie­no su­pir­ki­mo kai­nos. Jos, jei ir ky­la, tai kol kas – vėž­lio grei­čiu.

„Ir tik­rai yra ne to­kios, apie ko­kias iš val­džios vy­rų lū­pų per te­le­vi­zo­rių gir­di­me. Nuo­lat ža­da, kad su­pir­ki­mo kai­na bus vie­nas li­tas už lit­rą. Ta­čiau re­a­liai ūki­nin­kai to ne­ma­to“, – sa­ko pa­šne­ko­vė.

R. Var­nie­nė tei­gia, kad to­kias pie­no kai­nas su­pir­kė­jai siū­lo tik pa­tiems stam­biau­siems ūki­nin­kams. Ji per die­ną pri­mel­žia apie 600 lit­rų pie­no.

„Nuo­la­ti­nis su­pir­kė­jų klau­si­mas – kiek ža­da­me pri­sta­ty­ti pie­no. Kai pa­sa­kai kie­kį, pa­siū­lo dau­giau­siai 85 cen­tus už lit­rą. Bet juk di­dži­ą­ją dau­gu­mą ir su­da­ro­me to­kie, kaip mes, – vi­du­ti­nio­kai, iki 100 kar­vių lai­kan­tys ūki­nin­kai“, – svars­to mo­te­ris.

Ji sa­ko, kad jei ne­pa­kils pie­no kai­nos, re­a­liau­sias iš­si­gel­bė­ji­mas bū­tų per­ei­ti prie mė­si­nių gal­vi­jų ir žin­dy­vių kar­vių au­gi­ni­mo. Jų prie­žiū­ra pa­pras­tes­nė, gy­vu­lių ne­rei­kia melž­ti.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų