Šiemet soduose – dvigubai mažiau obuolių

Il­go­kai nu­si­sto­vė­ję karš­čiai, įsi­su­kę į so­dus, ge­ro­kai su­ma­ži­no obuo­lių der­lių. Obe­lys su­no­ki­no dvi­gu­bai ma­žiau vai­sių nei per­nai. So­di­nin­kai skun­džia­si, kad nuo aukš­tos oro tem­pe­ra­tū­ros ir saus­ros vai­siai dar ne­su­no­kę nu­sto­jo aug­ti – jie džiū­vo ir trau­kė­si tie­siog ant ša­kų ar­ba kri­to že­mėn.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Dėl karš­čių so­di­nin­kai skun­džia­si ma­žes­niu der­liu­mi.


 

Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jo­je, Vais­gė­liš­kio vien­sė­dy­je, ūki­nin­kau­jan­tis Juo­zas Ku­lė­šius šių­me­čiu sa­vo so­do der­liu­mi ne­si­džiau­gia. Sa­ko, kad obuo­liai ma­ži ir ne­iš­vaiz­dūs. La­biau­siai dėl to kal­ti­na šiems vai­siams ne­pa­lan­kias oro są­ly­gas. Pa­va­sa­rį ne­ma­žai žie­dų pa­kan­do šal­nos, o vė­liau vais­me­džius kan­ki­no karš­ti orai.

Nu­ken­tė­jo ko­ky­bė

Anot jo, karš­čiai ir saus­ra tę­sė­si per il­gai ir so­duo­se sa­vo juo­dą dar­bą nu­dir­bo. La­biau­siai pa­ken­kė obuo­liams – šie vai­siai tie­siog nu­sto­jo aug­ti. Nu­ken­tė­jo ir obuo­lių ko­ky­bė – per va­sa­rą per­džiū­vę vai­siai ta­po ne­sul­tin­gi, ne to­kie ska­nūs, kaip nok­da­mi nor­ma­lio­mis są­ly­go­mis.

Ma­žiau nu­ken­tė­jo J. Ku­lė­šiaus so­de au­gan­čios sly­vos – nors jos ma­žes­nės nei įpras­tai, ta­čiau, pa­sak so­di­nin­ko, la­bai ska­nios, sal­džios.

J. Ku­lė­šius sa­ko, kad so­di­nin­kai nuo gam­tos už­gai­dų ypač pri­klau­so­mi. Juk so­das – ne dar­žas, per saus­rą jo ne­pri­lais­ty­si. Nu­ken­čia ne tik vai­siai, bet ir pa­tiems vais­me­džiams ne į nau­dą – jau vi­du­ry va­sa­ros obe­lų la­pai su­si­su­ko nuo saus­ros ir karš­čio.

Žval­go­si į kai­my­nus

AB „Anykš­čių vy­nas“ di­rek­to­rius Aud­rius Zu­ze­vi­čius sa­ko, kad šie­met Lie­tu­vo­je pla­nuo­ja­mas per­pus ma­žes­nis obuo­lių der­lius, kaip per­nai.

„Anykš­čių vy­nas“, kaip ir kas­met, šie­met su­pirks tik ru­de­ni­nių veis­lių obuo­lius. Jų su­pir­ki­mą iš so­di­nin­kų pra­dė­ti ža­da­ma rug­pjū­čio pa­bai­go­je ar­ba rug­sė­jo pra­džio­je. Mat va­sa­ri­niai vai­siai yra ne to­kie sul­tin­gi kaip vė­ly­ves­nių veis­lių ir per­dir­bi­mui ne­tin­ka, nes iš to pa­ties kie­kio gau­na­ma kur kas ma­žes­nė sul­čių kon­cen­tra­to iš­ei­ga. Be to, jų sul­tys rūgš­tes­nės – rei­kia dė­ti dau­giau cuk­raus, ki­to­kių prie­dų.

Įmo­nė ren­gia­si obuo­lių su­pir­ki­mui – stu­di­juo­ja įvai­rias rin­kas, prog­no­zuo­ja kai­nas.

Ka­dan­gi šie­met eko­no­mi­niai san­ty­kiai ir ver­slo sėk­mė ypač pri­klau­so nuo po­li­ti­nės si­tu­a­ci­jos, žval­go­ma­si į kai­my­nus – se­ka­mi kai­my­ni­nių ša­lių pre­ky­bi­niai san­ty­kiai.

Šie­met, anot pa­šne­ko­vo, ir obuo­lių su­pir­kė­jų ver­slas pri­vers­tas taiks­ty­tis ne tik su gam­tos iš­dai­go­mis, bet ir su po­li­ti­nių san­ty­kių pa­dik­tuo­tais iš­šū­kiais.

„Len­ki­jo­je obuo­lių už­de­rė­jo pa­kan­ka­mai. Ta­čiau Len­ki­jai, kaip ir ki­toms Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lims, rin­ka Ru­si­jo­je už­si­da­rė. Tai­gi ti­kė­ti­na, kad len­kai Lie­tu­vo­je obuo­lių ne­su­pir­ki­nės, jiems už­teks sa­vų“, – svars­to pa­šne­ko­vas.

Kai­nos pri­klau­sys nuo rin­kos

Dėl šios prie­žas­ties ti­kė­ti­na, kad nors obuo­lių der­lius ir pra­stas, ša­lies rin­ko­je jų ne­pri­trūk­si­me. Ka­dan­gi pa­pras­tai obuo­lių kai­nas mū­sų ša­ly­je iš­ke­lia juos su­per­kan­tys len­kai, šie­met ša­lies su­pir­kė­jai to tu­rė­tų iš­veng­ti.

Ta­čiau, anot jo, kaip daž­niau­siai nu­tin­ka, su­pir­kė­jų ir au­gin­to­jų in­te­re­sai ir lū­kes­čiai ne­su­tam­pa. Jei su­pir­kė­jams bei per­dir­bė­jams že­mos kai­nos yra pa­lan­ku, so­di­nin­kams – tik­rai ne į nau­dą.

„Anykš­čių vy­nas“ sa­vo pro­duk­ci­ją – vy­ną, sid­rą, pun­šą, sul­čių kon­cen­tra­tą – ga­mi­na iš na­tū­ra­lių obuo­lių, vyš­nių, juo­dų­jų ser­ben­tų, aro­ni­jos uo­gų sul­čių.

Obuo­lių su­pir­ki­mo kai­nos įmo­nė skelb­ti dar ne­sku­ba. A. Zu­ze­vi­čius sa­ko, kad ji pri­klau­so nuo ke­lių fak­to­rių – obuo­lių sul­čių kon­cen­tra­to pa­sau­li­nė­je rin­ko­je, tų me­tų obuo­lių der­liaus Lie­tu­vo­je bei kai­my­ni­nė­se ša­ly­se, ypač Len­ki­jo­je.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Daugiau šioje kategorijoje:

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ukmergėje pastebėta meška, ar dėl to bijosite eiti grybauti?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų