Ukmergės žemės ūkio naujienos

Žemės ūkis (84)

Išvažiavęs į užmiestį net ir grynakraujis miestietis šiuo metu kažko pasigenda. Tas kažkas – kasmet iš po sniego prasikalanti žiemkenčių žaluma. Rudenį pasėti javai dabar geltonuoja lyg nudeginti, o ūkininkai aimanuoja dėl patirtų nuostolių.

Ekologiškas ir pagal išskirtinės kokybės produkcijai būdingus reikalavimus daržoves auginantys Regina ir Antanas Maželiai tik džiaugiasi, kai jų bulvės neužauga iki „cepelininių“ dydžio. 

Me­di­kai įspė­ja: po va­sa­riš­kų iš­ky­lų gam­to­je bū­ti­na ap­si­žiū­rė­ti sa­vo kū­ną ir įsi­ti­kin­ti, ar na­mo ne­par­si­ne­šė­te klas­tin­gų li­gų su­kė­lė­jos – er­kės. Ją ap­ti­kus ir iš­trau­kus sa­vo svei­ka­tą aky­liau rei­kia ste­bė­ti dar bent ke­lias sa­vai­tes, o pa­ju­tus ne­ga­la­vi­mus – kreip­tis į me­di­kus.

Šią savaitę baigiasi žemės mokesčio sumokėjimo terminas. Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai sulaukia daug klausimų apie jo dydį bei mokėjimo sąlygas, tad apie žemės mokestį kalbamės su Vilniaus AVMI Mokestinių prievolių departamento Rajonų mokesčių mokėtojų skyriaus Ukmergės poskyrio vedėja Danguole Stundiene.

Penktadienį Ukmergės rajono savivaldybėje vyko LSDP Žemės ūkio ir kaimo reikalų komiteto posėdis „Žemės ūkio paramos priemonės smulkiam ir vidutiniam verslui 2015–2020 m. m.“.Renginyje dalyvavo Seimo nariai, Žemės ūkio ministerijos atstovai, rajono ūkininkai, savivaldybės vadovai, žemės ūkio specialistai.

Me­tų pa­bai­ga – tin­ka­miau­sias mo­men­tas pa­si­džiaug­ti ir as­me­ni­niais, ir ko­lek­ty­vi­niais pa­sie­ki­mais. Tre­čia­die­nį bu­vo ap­do­va­no­ti ge­riau­si ūki­nin­kai, gra­žiau­sios se­niū­ni­jos. Su Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tu pa­si­ra­šy­ta ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis.

Uk­mer­gės tur­ga­vie­tė jau pa­kvi­po braš­kė­mis. Jų par­da­vė­jai šau­kia skir­tin­gas kai­nas – ki­log­ra­mas pir­mų­jų uo­gų kai­nuo­ja nuo 7 iki 10 li­tų.

Tre­čia­die­nį Lie­tu­vo­je nu­sta­ty­tas dar vie­nas af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro at­ve­jis. Šį­kart li­ga at­sė­li­no į Ute­nos ra­jo­ną. Ži­di­nys – apie 80 ki­lo­met­rų nuo Uk­mer­gės.

 

Puslapis 5 iš 5

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar manote miesto centre medžių bus iškirsta per daug?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų