Ukmergės žemės ūkio naujienos

Žemės ūkis (108)

JAV am­ba­sa­dos dar­buo­to­jai, ruoš­da­mie­si He­lovino šven­tei, jau ne vie­ne­rius me­tus mo­liū­gus per­ka iš uk­mer­giš­kių – Le­on­po­lio kai­me ūki­nin­kau­jan­čių Stra­gių. Šei­ma džiau­gia­si, kad jų už­au­gin­tas pro­duk­tas pa­puo­šia ame­ri­kie­tiš­ką šven­tę.

Še­šuo­lių se­niū­ni­jo­je, Pi­lio­nių kai­me, ūki­nin­kau­jan­tis Ri­mas Luk­ša – nuo­la­ti­nis ša­ly­je ren­gia­mų ari­mo kon­kur­sų da­ly­vis. Ne­se­niai vy­ku­sia­me jis už­ėmė ket­vir­tą vie­tą ir už tai pel­nė ra­jo­no va­do­vų pa­dė­ką.

Į Uk­mer­gės grū­dų san­dė­lius jau ke­liau­ja pir­ma­sis šių me­tų der­lius. Šie­met pir­mų­jų rap­sų pri­im­ta dau­giau nei to­kiu pa­čiu lai­ku per­nai, ta­čiau grū­dų su­pir­ki­mo kai­nos ge­ro­kai at­si­lie­ka nuo per­nykš­čių. Prog­no­zuo­ja­ma, kad grū­dai ga­li dar la­biau pig­ti.

Po didžiųjų karščių Ukmergės grūdų sandėlyje – pats darbymetis. Supirkėjai sako, kad šiemet į aruodus byra smulkesni nei įprastai javai – kaitri saulė juos išdžiovino dar nespėjusius gerai subręsti.

 

Prie Ukmergės priartėjęs kiaulių maras rajono ribų dar neperkirto, tačiau kiekvienas kaimyniniame rajone registruotas atvejis – didėjanti rizika ir mūsų rajono augintojams.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­si­bai­gė že­mės ūkio naud­me­nų ir ki­tų plo­tų de­kla­ra­vi­mas. Iš vi­so gau­ta 142 tūkst. 690 pa­raiš­kų, jo­se de­kla­ruo­tas plo­tas sie­kia apie 2 mln. 835 tūkst. ha. De­kla­ruo­jan­čių­jų skai­čius kas­met ma­žė­ja, o de­kla­ruo­ti plo­tai – di­dė­ja.

Išvažiavęs į užmiestį net ir grynakraujis miestietis šiuo metu kažko pasigenda. Tas kažkas – kasmet iš po sniego prasikalanti žiemkenčių žaluma. Rudenį pasėti javai dabar geltonuoja lyg nudeginti, o ūkininkai aimanuoja dėl patirtų nuostolių.

Ekologiškas ir pagal išskirtinės kokybės produkcijai būdingus reikalavimus daržoves auginantys Regina ir Antanas Maželiai tik džiaugiasi, kai jų bulvės neužauga iki „cepelininių“ dydžio. 

Puslapis 6 iš 6

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų