Apdovanoti geriausi bibliotekininkai

Na­cio­na­li­nė Lie­tu­vos bib­lio­te­kų sa­vai­tė Vla­do Šlai­to vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je pra­si­dė­jo bib­lio­te­ki­nin­kų su­ei­ga, ku­rios me­tu pa­skelb­ti Ge­riau­sio me­tų bib­lio­te­ki­nin­ko kon­kur­so re­zul­ta­tai.

 

Me­la­ni­jos Šir­vie­nės nuotr. Ge­riau­sia me­tų bib­lio­te­ki­nin­kė Da­nu­tė Ži­ro­nie­nė.


 

Ge­riau­sio 2013-ųjų me­tų bib­lio­te­ki­nin­ko var­das su­teik­tas Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus vy­res­nia­jai bib­lio­te­ki­nin­kei Da­nu­tei Ži­ro­nie­nei. Šio ti­tu­lo ji nu­si­pel­nė už jau­nų­jų skai­ty­to­jų žin­gei­du­mo, mei­lės kny­gai ug­dy­mą, kū­ry­biš­ką in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų pa­nau­do­ji­mą, rū­pes­tį skai­ty­mo ska­ti­ni­mu, sma­giu ir tu­ri­nin­gu lais­va­lai­kiu. D. Ži­ro­nie­nės var­das bus įra­šy­tas į vie­šo­sios bib­lio­te­kos Gar­bės kny­gą.

Lė­no kai­mo pa­da­li­nio vy­res­nia­jai bib­lio­te­ki­nin­kei Dai­vai Mi­siu­kie­nei skir­ta no­mi­na­ci­ja už Lė­no kraš­to tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mą, kraš­to­ty­ros veik­lą rū­pi­nan­tis Pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos at­mi­ni­mo sau­go­ji­mu ir sklai­da.

Del­tu­vos kai­mo pa­da­li­nio vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė Ma­ri­ja Ra­dze­vi­čie­nė pel­nė no­mi­na­ci­ją už il­ga­me­tę kū­ry­bin­gą veik­lą puo­se­lė­jant šio kraš­to is­to­ri­jos, kul­tū­ros ir li­te­ra­tū­ros tra­di­ci­jas, Sli­žių bib­lio­te­ki­nin­kė Ra­sa Va­si­liaus­kie­nė – už gra­žų dar­bo star­tą, kul­tū­ros ren­gi­nius, en­tu­ziaz­mą. Pa­ska­ti­na­mo­ji no­mi­na­ci­ja už iš­ra­din­gą veik­lą, bib­lio­te­kos įvaiz­džio puo­se­lė­ji­mą skir­ta In­for­ma­ci­jos sky­riui, ku­riam va­do­vau­ja vy­riau­sio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė Jur­gi­ta Ma­čiu­lie­nė.

Sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­jas Ju­lius Za­rec­kas už il­ga­me­tę pro­fe­sio­na­lią veik­lą įtei­kė ra­jo­no me­ro Vy­do Pa­knio pa­dė­kas Bib­liog­ra­fi­jos-kraš­to­ty­ros sky­riaus vy­riau­sia­jai bib­liog­ra­fei Sta­nis­la­vai Ta­lu­ty­tei, Do­ku­men­tų kom­plek­ta­vi­mo ir tvar­ky­mo sky­riaus vy­riau­sia­jai bib­lio­te­ki­nin­kei Al­do­nai Čer­niaus­kie­nei, šio sky­riaus vy­res­nia­jai bib­lio­te­ki­nin­kei Gra­ži­nai Dai­li­dė­nie­nei, vie­šo­sios bib­lio­te­kos in­ži­nie­riui bib­lio­te­ki­nių pro­ce­sų au­to­ma­ti­za­vi­mui ir kom­piu­te­ri­nių tin­klų prie­žiū­rai Sta­siui Bal­ta­ra­giui bei Že­mait­kie­mio kai­mo pa­da­li­nio vy­res­nia­jai bib­lio­te­ki­nin­kei Ra­mun­dai Mi­siū­nie­nei.

Vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rės pa­dė­kos įteik­tos Skai­ty­to­jų ap­tar­na­vi­mo sky­riaus vy­riau­sia­jai bib­lio­te­ki­nin­kei Da­liai Ka­se­ly­tei, Sie­si­kų, Tau­jė­nų, Žel­vos, Še­šuo­lių, Vep­rių, At­ko­čių kai­mo pa­da­li­nių vyr­ses­nio­sioms bib­lio­te­ki­nin­kėms Ri­mai Vil­čins­kie­nei, Gra­ži­nai Žu­kaus­kie­nei, Dan­guo­lei Ga­bi­nai­tie­nei, Ele­nai Sa­vic­kie­nei, Al­mai Alek­na­vi­čie­nei, Da­liai Ta­mo­šiū­nie­nei, vie­šo­sios bib­lio­te­kos vy­res­nia­jai bu­hal­te­rei Vi­dai Si­ma­na­vi­čie­nei ir ūk­ve­dei Ni­jo­lei Dai­li­dė­nie­nei.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar manote, kad karantinas jau turėtų būti nutrauktas
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų