Apdovanoti „Rudens saulutės“ kūrėjai

Dvi sa­vai­tes Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Dai­lės ga­le­ri­jo­je bu­vo eks­po­nuo­ja­ma Res­pub­li­ki­nė ne­ga­lios žmo­nių dai­lių­jų ama­tų dar­bų pa­ro­da „Ru­dens sau­lu­tė“. Pa­ro­dos už­da­ry­mo me­tu bu­vo pa­gerb­ti au­to­riai, jiems įteik­ti pri­zai ir pa­dė­kos.

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Į pa­ro­dos už­da­ry­mą at­vy­ko ne tik au­to­riai, bet ir gausus bū­rys sve­čių.


 

Il­ga­me­tė šio tra­di­ci­nio ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rė Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kė Lio­nė Alek­sie­nė į už­da­ry­mo šven­tę su­kvie­tė gau­sų bū­rį sve­čių: ra­jo­no va­do­vų, po­li­ti­kų, ver­sli­nin­kų, rė­mė­jų ir, ži­no­ma, kū­ri­nių au­to­rių.

Su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no pa­ro­dos glo­bė­jas, Uk­mer­gės ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys. Jis ap­do­va­no­jo la­biau­siai pa­ti­ku­sių dar­bų au­to­rius: uk­mer­giš­kius Ja­ni­ną Kup­rie­nę ir Ri­man­tą Alek­są bei Vir­gi­ni­ją Gau­čie­nę iš Kė­dai­nių.

Me­ro pa­va­duo­to­jas Ro­lan­das Ja­nic­kas ap­do­va­no­jo „Ru­dens sau­lu­tės“ su­ma­ny­to­ją Lio­nę Alek­sie­nę.

Sei­mo na­rio Ka­zio Gry­baus­ko ap­do­va­no­ji­mus pel­nė kū­rė­jai: uk­mer­giš­kė Da­nu­tė Pet­ro­nie­nė ir Ja­siu­liš­kių so­cia­li­nės glo­bos na­mų gy­ven­to­ja Dai­va Ri­bo­kai­tė.

Su­si­rin­ku­siuo­sius svei­ki­no gau­sus bū­rys sve­čių: Sei­mo na­rio Arū­no Du­dė­no pa­dė­jė­ja Skais­tė Va­si­liaus­kai­tė, Lie­tu­vos žmo­nių su ne­ga­lia są­jun­gos pre­zi­den­tė Ra­sa Ka­va­liaus­kai­tė, PSPC vyriausioji gy­dy­to­ja Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė, Uk­mer­gės svei­kuo­lė Ni­jo­lė Ka­se­lie­nė, il­ga­me­tis Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­gos rė­mė­jas Val­das Pet­ro­nis, ra­jo­no ta­ry­bos na­rė Zo­fi­ja Be­lic­kie­nė, savivaldybės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Val­do­nė Gi­nai­tie­nė ir ki­ti.

Dau­ge­liui au­to­rių bu­vo įteik­ti rė­mė­jų įsteig­ti pri­zai.

Šie­met į pa­ro­dą dar­bai at­ke­lia­vo net iš 30-ies ša­ly­je vei­kian­čių ne­įga­liuo­sius vie­ni­jan­čių or­ga­ni­za­ci­jų. Iš vi­so eks­po­nuo­ta dau­giau kaip 2000 drož­tų, ner­tų, vel­tų, pin­tų, ta­py­tų, lip­dy­tų ir ki­to­mis tech­ni­ko­mis at­lik­tų kū­ri­nių. Juos pa­tei­kė apie 250 au­to­rių.

Or­ga­ni­za­ci­jos pir­mi­nin­kės tei­gi­mu, kas­met pa­ro­da nu­skaid­ri­na­ma vis nau­jo­mis idė­jo­mis ir nau­jais da­ly­vių vei­dais. Ne­įga­lie­siems tai kar­tu ir ga­li­my­bė ga­mi­nius re­a­li­zuo­ti. Vi­sas dvi sa­vai­tes pa­ro­do­je bu­dė­jo ir ne­įga­lių­jų dar­be­liais pre­kia­vo sa­va­no­riai.

Už pa­gal­bą jiems bei vi­siems „Ru­dens sau­lu­tės“ rė­mė­jams šios, reiš­ki­niu jau ta­pu­sios, pa­ro­dos su­ma­ny­to­ja L. Alek­sie­nė iš­sa­kė nuo­šir­džiau­sius pa­dė­kos žo­džius.

Šventėje koncertavo Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjungos mišrus vokalinis ansamblis „Daina“, vadovaujamas K. Piestinio bei Ukmergės kultūros centro Želvos liaudies muzikos kapela „Želvelė“ ir armonikieriai, vadovaujami J. Vasiliausko.

Ši „Ru­dens sau­lu­tė“ – jau še­šio­lik­to­ji, ta­čiau, pa­sak L. Alek­sie­nės, ji tik­rai švies dar ne kar­tą.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

2 straipsnio 2 nuotr.10-09


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų