Jubiliejų mini ir paroda, ir jos organizatorė

Ant­ra­die­nį Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre du­ris at­vė­rė ju­bi­lie­ji­nė, pen­kio­lik­to­ji, res­pub­li­ki­nė ne­ga­lios žmo­nių dai­lių­jų ama­tų dar­bų pa­ro­da „Ru­dens sau­lu­tė“.

 

 

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. „Rudens saulutė“ mini 15 metų sukaktį.


 

 

To­kią pa­čią va­do­va­vi­mo ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jai su­kak­tį mi­ni ir „Ru­dens sau­lu­tės“ or­ga­ni­za­to­rė Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kė Lio­nė Alek­sie­nė.

Šie­met pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­ma per 2000 rank­dar­bių, ku­riuos pri­sta­to per 200 au­to­rių iš 20 Lie­tu­vos ra­jo­nų ir mies­tų.

Pa­ro­dos ati­da­ry­me su­si­rin­ku­siuo­sius svei­ki­no Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Gied­rius Po­cius, So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Val­do­nė Gi­nai­tie­nė, SODROS Uk­mer­gės sky­riaus va­do­vas Ša­rū­nas Pru­šins­kas, ki­ti sve­čiai. Jie džiau­gė­si au­to­rių kū­ry­biš­ku­mu ir dė­ko­jo or­ga­ni­za­to­rei už puo­se­lė­ja­mą idė­ją, drau­gys­tę, su­ma­nu­mą bei trykš­tan­čią ener­gi­ją.

Pa­ste­bė­ta, kad ta­py­tų, drož­tų, pin­tų, lip­dy­tų, vel­tų, ner­tų ir ki­taip su­kur­tų dar­be­lių kas­met dau­gė­ja, o jų me­ni­nis ly­gis au­ga.

Pri­si­min­ti ir „Ru­dens sau­lu­tės“ ge­ne­ra­li­niai rė­mė­jai: ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, kul­tū­ros cen­tras, Lie­tu­vos žmo­nių su ne­ga­lia są­jun­ga bei ki­ti pa­gal­bi­nin­kai, fi­nan­si­niai rė­mė­jai, sa­va­no­riai.

Daug me­tų pa­ro­dos glo­bė­ju bu­vo anks­tes­nis ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas. L. Alek­sie­nė pa­si­džiau­gė, kad glo­bo­ti pa­ro­dą su­ti­ko ir da­bar­ti­nis me­ras Vy­das Pa­knys.

Pen­kio­lik­ta­sis ju­bi­lie­jus su­tam­pa su pa­čios pa­ro­dos or­ga­ni­za­to­rės, Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kės, dar­bo su­kak­ties me­ti­nė­mis.

Sto­ju­si prie šios or­ga­ni­za­ci­jos vai­ro L. Alek­sie­nė tais pa­čiais me­tais ne­įga­lių­jų są­jun­gos būs­ti­nė­je su­ren­gė kū­ry­bos dar­bų pa­ro­dą. Jau ki­tą­met ji per­si­kė­lė į kul­tū­ros cen­trą ir pa­ma­žu ta­po sa­vo­tiš­ku Uk­mer­gės sim­bo­liu.

Pa­sak ren­gi­nio sve­čių, tai ne tik kū­ry­bi­nės ener­gi­jos pa­vyz­dys, bet ir bū­das vie­ny­ti įvai­rių ne­ga­lios or­ga­ni­za­ci­jų na­rius. Tai ir pui­kus ko­mer­ci­jos iš­ma­ny­mo pa­vyz­dys. Ne­bran­giai kai­nuo­jan­čių rank­dar­bių kas­met par­duo­da­ma už ke­lis tūks­tan­čius li­tų. Ir šie­met jų įsi­gy­ti kvie­čia­mi uk­mer­giš­kiai bei į vai­rius ren­gi­nius, kon­fe­ren­ci­jas at­vyks­tan­tys mies­to sve­čiai iš už­sie­nio.

„Te­gul sve­čiai iš­si­ve­ža ne tik pri­si­mi­ni­mus apie Uk­mer­gę, bet ir mū­sų kū­ry­bos kruo­pe­lę“, – ma­no L. Alek­sie­nė.

Pa­ro­da vyks iki spa­lio 8 die­nos. Ofi­cia­laus jos už­da­ry­mo me­tu bus ap­do­va­no­ti ge­riau­sių dar­be­lių au­to­riai.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

09-27-2 straipsnio 2 nuotr

 

Parodoje – tūkstančiai darbelių.


 

09-27-2 straipsnio 3 nuotr

 

Lio­nė Alek­sie­nė 15 metų vadovauja Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­gai.


 

09-27-2 straipsnio 4 nuotr

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų