Kūrėjus viliojo Laumė ir Pinčiukas

Prie Sie­si­kų eže­ro su­reng­tas at­si­svei­ki­ni­mas su va­sa­ra gra­žiu pa­si­bu­vi­mu ta­po mū­sų ir to­li­mes­nių ra­jo­nų me­ni­nin­kams. „Lan­gas į šir­dį“ – taip pa­va­din­ta po­ezi­jos, mu­zi­kos ir me­no šven­te ji pa­ly­dė­ta To­liū­nų kai­me, Ku­lie­šių so­dy­bo­je.

 

Autorės nuotr. Pe­da­go­gės iš Ro­kiš­kio Vi­li­ja Ur­bo­nie­nė (kai­rė­je) ir Ok­sa­na Sa­daus­kie­nė.


 

Eže­ro gai­vos už­liū­liuo­to­je pa­kran­tė­je vėl su­si­ti­ko bi­čiu­liai, se­niai ne­si­ma­tę ben­dra­min­čiai. Tarp šna­ran­čių me­džių skam­bė­jo ei­lės ir mu­zi­ka, kle­gė­jo kū­rė­jai. Jau­kiai smilks­tant lau­žo dū­mui, jie džiau­gė­si su­si­ti­ki­mu, da­li­jo­si su­ma­ny­mais, kal­bė­jo­si apie bū­si­mus ren­gi­nius.

Pas­ta­ro­jo da­ly­vius – li­te­ra­tus, tau­to­dai­li­nin­kus ir me­nui ne­abe­jin­gus sve­čius čia su­kvie­tė fo­to­gra­fas, po­etas Al­bi­nas Ku­lie­šis, ra­jo­no kul­tū­ros ta­ry­bos pir­mi­nin­kas. Ren­gi­nys vy­ko ne­kas­die­niš­kai pa­ruoš­to­je pa­e­že­rė­je. Šven­tei ver­bų ri­šė­jas Vi­das Sval­bo­nas iš ąžuo­lo la­pų pri­py­nė vai­ni­kų ir iš­puo­šė juos sau­lėg­rą­žo­mis. Me­džiai pa­da­bin­ti to­liū­niš­kio An­ta­no Juo­džio, Tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rio, iš­drož­to­mis me­di­nė­mis lėkš­tė­mis.

Ne­ši­ni gar­džio­mis lauk­tu­vė­mis, į gim­tą­ją A. Ku­lie­šio so­dy­bą rin­ko­si Ro­kiš­kio, Kė­dai­nių, Jo­na­vos, ki­tų kraš­tų me­ni­nin­kai. At­vy­ko po­etų iš Mo­lė­tų, aso­cia­ci­jos „Kau­no bran­du­ma“, Anykš­čių ra­jo­no li­te­ra­tų klu­bo „Mar­čiu­pys“. At­gai­vos dva­siai su­si­rin­ku­sie­ji sė­mė­si klau­sy­da­mie­si fo­to­me­ni­nin­ko Al­gio Jakš­to ei­lių. A. Jakš­tas – dau­gy­bės res­pub­li­ki­nių ir tarp­tau­ti­nių pa­ro­dų bei ap­do­va­no­ji­mų au­to­rius, ku­riam su­teik­tas Lie­tu­vos me­no kū­rė­jo var­das.  

Dai­nų al­bu­mą „Iki ta­vęs“ pri­sta­tė dau­ge­lio jų au­to­rė Ro­kiš­kio mu­zi­kos mo­kyk­los pe­da­go­gė Vi­li­ja Ur­bo­nie­nė. Jos ir ko­le­gės smui­ki­nin­kės Ok­sa­nos Sa­daus­kie­nės at­lie­ka­mus kū­ri­nius klau­sy­to­jai va­di­no mu­zi­ka sie­lai.  

Tarp sve­čius pri­ėmu­sių šei­mi­nin­kų – ir mū­sų kraš­to švie­suo­liai: Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Uk­mer­gės sky­riaus va­do­vas Ri­man­tas Zin­ke­vi­čius, skulp­to­rius Va­len­tas But­kus, dai­li­nin­kas Vy­tau­tas Mac­ke­vi­čius, ra­šy­to­jas Liu­bo­mir Fran­kiv, ki­ti kū­rė­jai.

Pa­ben­drau­ti su šven­tės da­ly­viais pa­no­ro ir ne vie­nas To­liū­nų kai­mo gy­ven­to­jas. Vi­sus sve­tin­gai su­ti­ko so­dy­bo­je vie­šė­ję A. Ku­lie­šio ar­ti­mie­ji. Ypa­tin­ga už­duo­tis te­ku­si Al­bi­no pus­bro­liui Ge­dui Ka­šaus­kui ir ke­ra­mi­kui Vir­gi­ni­jui Barz­džiui. Jie ant lau­žo ke­pę bly­nus ir vi­sus vai­ši­nę pa­čių vir­ta žir­nių ko­še su kmy­nais.

„Lan­gas į šir­dį“ jau ta­po tra­di­ci­niu ren­gi­niu To­liū­nuo­se. „Prieš ket­ve­rius me­tus pir­mą kar­tą su bi­čiu­liais me­ni­nin­kais ši­taip su­si­bū­rė­me per Žo­li­nę. No­rė­jo­si pa­bū­ti kar­tu, kai gy­ve­ni­mas lau­žo ir sie­loj su­maiš­tis... – at­vi­rau­ja A. Ku­lie­šis. – Da­bar tai – su­bren­dęs ren­gi­nys, me­niš­kų sie­lų su­si­ė­ji­mas, ku­rio es­mė – su­kvies­ti kū­rė­jus.“ Džiau­gia­si su­lau­kęs jų net iš aš­tuo­nių ra­jo­nų.

Ren­gi­nio da­ly­viams taip pat su­reng­ta eks­kur­si­ja po le­gen­do­mis api­pin­tą Sie­si­kų pi­lį, apie ku­rios is­to­ri­ją pa­sa­ko­jo šių val­dų šei­mi­nin­kas Aud­rys Ma­tu­lai­tis. Bur­tais vi­si ke­rė­ti ir Sie­si­kų eže­rą ėmus skan­din­ti su­te­moms. Iš­vy­dę link kran­to ar­tė­jan­čią val­tį, jo­je pa­ma­tė Lau­mę ir Pin­čiu­ką. Šis vi­lio­jęs pa­si­plau­kio­ti mer­gi­nas ir mo­te­ris. O gry­bų tor­to siū­liu­si Ba­ra­vy­kų ka­ra­lie­nė kvie­tė at­spė­ti, kas dar sle­pia­si jos ke­pi­ny­je.      

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ 

3 straipsnio 2 nuotr.08-26

S. Budraičio nuotr. Sveikinimus Albinui ir jo artimiesiems perdavė anykštėnai.


 

3 straipsnio 3 nuotr.08-26

Prie ežero būrėsi poetai, tautodailininkai, fotomenininkai...

 

 

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų