Lauko diena – pas moliūgų augintojus

Del­tu­vos se­niū­ni­jo­je, Le­on­po­lio kai­me, ūki­nin­kau­jan­ti Ie­va Stra­gy­tė sa­vo ūky­je ant­ra­die­nį su­lau­kė sve­čių. Mo­liū­gų au­gi­ni­mu be­si­do­min­tys ūki­nin­kai čia su­reng­to­je Lau­ko die­no­je klau­sė­si spe­cia­lis­tų pa­ta­ri­mų...

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Lauko dienos dalyviai susirinko Stragių kieme.


 

...ap­žiū­rė­jo dir­vo­je gel­to­nuo­jan­čius mil­ži­nus bei ap­ta­rė jų re­a­li­za­vi­mo ga­li­my­bes.

Lau­ko die­ną „Mo­liū­gų ir to­pi­nam­bų au­gi­ni­mas eko­lo­gi­nės ga­my­bos ūkiuo­se“ or­ga­ni­za­vo Lie­tu­vos že­mės ūkio rū­mai. Bu­vo su­reng­ti trys se­mi­na­rai skir­tin­guo­se ša­lies re­gio­nuo­se esan­čiuo­se ūkiuo­se.

Le­on­po­lio kai­me esan­tis ūkis – Stra­gių šei­mos ver­slas. Jau dau­giau kaip 20 me­tų eko­lo­gi­ne dar­ži­nin­kys­te be­si­ver­čian­tys Lai­ma ir Vin­cen­tas Stra­giai ti­ki­na prie in­ten­sy­vio­sios žem­dir­bys­tės per­ei­ti ne­ke­ti­nan­tys. Eko­lo­gi­nis ūki­nin­ka­vi­mas ta­po gy­ve­ni­mo bū­du.

Prieš še­še­rius me­tus ūkį įkū­rė ir že­mės ūkio moks­lus bai­gu­si jų duk­ra Ie­va Stra­gy­tė. 70 hek­ta­rų ūky­je ji au­gi­na ja­vus, bul­ves, dar­žo­ves.

Be­ne ge­riau­siai Uk­mer­gės ra­jo­ne Stra­gių ūkis yra ži­no­mas dėl ja­me ka­ra­liau­jan­čių mo­liū­gų.

I. Stra­gy­tė pa­sa­ko­jo, kad mo­liū­gams skir­tas 1,5 hek­ta­ro skly­pas. Iš vie­no hek­ta­ro per­nai pa­vy­ko nu­rink­ti apie 15 to­nų mo­liū­gų. Pa­na­šaus der­liaus ūki­nin­kė ti­ki­si ir šiais me­tais.

Šių­me­tė va­sa­ra, pa­sak pa­šne­ko­vės, ne­bu­vo la­bai pa­lan­ki mo­liū­gų au­gi­mui. Nors tai – ši­lu­mą mėgs­tan­ti dar­žo­vė, per di­de­li karš­čiai ir jai ne­pa­tin­ka.

De­ja, eko­lo­giš­kai už­au­gin­tų že­mės ūkio pro­duk­tų re­a­li­za­ci­ja mū­sų ša­ly­je dar su­dė­tin­ga. Ne­ma­žai dar­žo­vių ūki­nin­kai pa­tys par­duo­da eko­lo­gi­niuo­se tur­guo­se. Su­tar­tis su­da­ro su spe­cia­li­zuo­to­mis krau­tu­vė­lė­mis. Pas­ta­ruo­ju me­tu pa­vyks­ta už­megz­ti ry­šius ir su di­džiai­siais pre­ky­bos cen­trais. Nors jų są­ly­gos ne vi­suo­met ten­ki­na ūki­nin­kus. Mat pre­ky­bi­nin­kai daž­niau­siai ima dar­žo­ves iš ūki­nin­kų ne tuo­met, kai jiems bū­tų pa­to­giau­sia re­a­li­zuo­ti – tik nu­ė­mus der­lių.

Ne­se­niai ūki­nin­kė da­ly­va­vo Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­suo­ja­mo­je pro­gra­mo­je „Ne­tra­di­ci­nės au­ga­li­nės ža­lia­vos (to­pi­nam­bų, mo­liū­gų, dai­gin­tų sėk­lų) au­gi­ni­mas ir jos pa­nau­do­ji­mas mais­to pro­duk­tų ga­my­bai“. Pa­ro­do­mie­ji ban­dy­mai, vyk­dant šį pro­jek­tą, vy­ko I. Stra­gy­tės ūky­je.

Že­mės ūkio rū­mų vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė au­ga­li­nin­kys­tei Edi­ta Kar­baus­kie­nė pa­ta­rė Lau­ko die­no­je da­ly­vau­jan­tiems ūki­nin­kams ne­veng­ti to­kių pro­jek­tų. Jie nau­din­gi vi­sa­pu­siš­kai – ūki­nin­kai su­ži­no apie že­mės ūkio nau­jo­ves, gau­na fi­nan­sa­vi­mą, o tuo pa­čiu me­tu ūky­je at­lie­ka­mi moks­li­niai ban­dy­mai.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

08-30-5 straipsnio 2 nuotr

I. Stragytė sako, kad auginant moliūgus technika neatstoja rankų.


 

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų