Lenktynių hipodrome skriejo žirgai

Uk­mer­gė­je or­ga­ni­zuo­ja­mų žir­gų ris­tū­nų lenk­ty­nių da­ly­viai kas va­sa­rą su­si­tin­ka mies­to hi­pod­ro­me. Res­pub­li­ki­nis ren­gi­nys, vy­kęs pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį, šį­kart bu­vo skir­tas Bal­ti­jos ke­lio 25-ajam ju­bi­lie­jui.

 

Šias var­žy­bas or­ga­ni­zuo­ja Res­pub­li­ki­nė lenk­ty­ni­nių žir­gų ly­ga ir Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Pa­sak Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tės Ra­sos Ra­ge­ly­tės-Krau­ce­vi­čie­nės, tra­di­ci­ja reng­ti jas bū­tent Uk­mer­gė­je gy­vuo­jan­ti jau daug me­tų. „Tu­rim ne­ma­žai žir­gi­nin­kų en­tu­zias­tų, o ir žmo­nėms la­bai pa­tin­ka – lenk­ty­nės vi­sa­da pri­trau­kia daug žiū­ro­vų“, – sa­kė ji.

Ne­ma­žai su­si­do­mė­ju­sių­jų į hi­pod­ro­mą pa­si­žiū­rė­ti žir­gų, pa­lai­ky­ti va­žiuo­to­jų, pa­ben­drau­ti rin­ko­si ir pra­ei­tą šeš­ta­die­nį. Uk­mer­giš­kiai šil­tai pa­lai­kė vi­sus lenk­ty­nių da­ly­vius – sa­vo kraš­to at­sto­vus, nuo­lat pel­nan­čius pri­zus to­kio­se var­žy­bo­se, bei sve­čius iš ki­tų ra­jo­nų ir net Lat­vi­jos.

Lenk­ty­nių tra­so­je skrie­jo ir pa­ty­rę va­de­lio­to­jai, ir jau­no­sios žir­gų spor­to en­tu­zias­tės. Var­žy­bo­se da­ly­va­vo 2010, 2011 me­tais gi­mę bei su­au­gę žir­gai. Var­žy­ta­si dėl pi­ni­gi­nių „Uk­mer­gės me­ro“, „Uk­mer­gės kraš­to“, ki­tų pri­zų. Tarp juos įstei­gu­sių­jų – ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, ūki­nin­kas Ed­var­das Vins­kus, Res­pub­li­ki­nė lenk­ty­ni­nių žir­gų ly­ga, UAB „Sta­ty­bos mon­ta­vi­mo dar­bai“, ki­tos įmo­nės.

Pa­gerb­ti va­žiuo­to­jai, vai­ni­kais pa­puoš­ti žir­gai, pa­dė­ko­ta jų šei­mi­nin­kams, rė­mė­jams. Su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no var­žy­bas ste­bė­ję Sei­mo na­rys Ka­zys Gry­baus­kas ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas.

Už su­tvar­ky­tą hi­pod­ro­mo te­ri­to­ri­ją ir pa­gal­bą, ren­gian­tis var­žy­boms, R. Ra­ge­ly­tė-Krau­ce­vi­čie­nė dė­kin­ga mies­to se­niū­ni­jai, gi­ri­nin­kams, ki­toms or­ga­ni­za­ci­joms.

UŽ inf.

2014-08-29-3 straipsnio 2 nuotr 2014-08-29-3 straipsnio 3 nuotr


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų