Pa­dė­ko­jo Dai­nų šven­tės da­ly­viams

Į tūks­tan­ti­nę Dai­nų šven­tės da­ly­vių mi­nią įsi­lie­ję mū­sų ra­jo­no ko­lek­ty­vai su­da­rė vie­ną gau­siau­sių de­le­ga­ci­jų. Jų va­do­vai, su­grį­žus iš įspū­din­gos vieš­na­gės sos­ti­nė­je, pa­gerb­ti jiems skir­ta­me ap­do­va­no­ji­mų ren­gi­ny­je.

 

Au­to­rės nuotr. Ko­lek­ty­vų va­do­vai pa­gerb­ti do­va­no­mis.


 

Da­ly­vau­ti ju­bi­lie­ji­nė­je, 90-ojo­je, Dai­nų šven­tė­je „Čia – ma­no na­mai“ bu­vo at­rink­ti 25 ra­jo­no ko­lek­ty­vai. Uk­mer­gės kraš­tui šven­tė­je at­sto­va­vo cho­ris­tai, fol­klo­ro an­sam­bliai, šo­kė­jai, pu­čia­mų­jų or­kest­ro, ka­pe­lų da­ly­viai, ar­mo­ni­ki­nin­kai. Kai ku­rie va­do­vai vy­ko su ke­le­tu sa­vo va­do­vau­ja­mų ko­lek­ty­vų.

At­li­kė­jų skai­čiu­mi mū­siš­kiai pri­ly­go di­džių­jų mies­tų de­le­ga­ci­joms. To­kia ko­lek­ty­vų gau­sa Uk­mer­gė pa­si­žy­mi jau ne­be pir­mo­je Dai­nų šven­tė­je.

Res­pub­li­ki­nia­me ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ir mū­sų te­at­rų ko­lek­ty­vai, tau­to­dai­li­nin­kai Ra­sa Ši­mo­nie­nė, Va­len­ti­nas But­kus ir Ri­man­tas Zin­ke­vi­čius.

Į „Vil­kmer­gės“ res­to­ra­ne vy­ku­sį ren­gi­nį pa­kvies­ti va­do­vai ap­do­va­no­ti me­da­liais, įspū­din­gais al­bu­mais su Dai­nų šven­čių aki­mir­ko­mis. Įteik­tos kul­tū­ros mi­nist­ro Ša­rū­no Bi­ru­čio ir Lie­tu­vos liau­dies kul­tū­ros cen­tro va­do­vo, Dai­nų šven­tės di­rek­to­riaus Sau­liaus Liau­sos pa­dė­kos.

Už nuo­šir­dų dar­bą, at­sto­vau­jant ra­jo­nui Dai­nų šven­tė­je, puo­se­lė­jant tra­di­ci­jas, va­do­vams pa­dė­ko­jo sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­das Pa­knys. Pa­si­puo­šęs tau­ti­niais dra­bu­žiais, ra­jo­no va­do­vas ir pats da­ly­va­vo iš­kil­min­go­je šven­tės ei­se­no­je. Jo­je ne­įpras­tai at­ro­dė ir kar­tu su uk­mer­giš­kiais žy­gia­vę Uk­mer­gės ka­ro is­to­ri­jos klu­bo na­riai.

Taip pat pa­dė­ko­ta vi­sos šven­tės me­tu bu­dė­ju­siai Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gy­to­jai Ra­min­tai Sat­ke­vi­čie­nei, kar­tu su vai­kų ko­lek­ty­vais į Vil­nių vy­ku­siems ir juos glo­bo­ju­siems pe­da­go­gams.

Va­do­vus pa­svei­ki­no me­ro pa­va­duo­to­jas Ro­lan­das Ja­nic­kas, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Gied­rius Po­cius. „Dai­nų šven­tė­je ypa­tin­gai su­bliz­gė­ju­si Uk­mer­gė – jū­sų nuo­pel­nas, mei­lės žmo­nėms ir sun­kaus jū­sų dar­bo re­zul­ta­tas“, – sa­kė jie.

Įspū­džiais iš vieš­na­gės ju­bi­lie­ji­nė­je šven­tė­je da­li­ję­si va­do­vai dė­ko­jo sa­vo ko­lek­ty­vams, ko­le­goms. Šmaikš­ta­vo, jog vyks­tant į ki­tą Dai­nų šven­tę, teks už­sa­ky­ti trau­ki­nį. Mat kai ku­rioms gru­pėms, ku­rio­se – ir po 70 na­rių, vie­tos au­to­bu­se tik­rai ne­už­ten­ka...

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 2014-07-11-5 straipsnio 2 nuotr   2014-07-11-5 straipsnio 3 nuotr


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų