Ape­lia­ci­jos iš­gel­bė­jo ne vi­sus

Na­cio­na­li­nis eg­za­mi­nų cen­tras pa­skel­bė pas­ku­ti­nius pa­grin­di­nės ir pa­kar­to­ti­nės se­si­jų vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų ape­lia­ci­jų re­zul­ta­tus. Iš sep­ty­nių ape­lia­ci­jų, pa­teik­tų mū­sų ra­jo­no abi­tu­rien­tų, pa­ten­kin­ta tik vie­na – įver­ti­ni­mas bu­vo pa­di­din­tas.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.


 

Vi­sos sep­ty­nios ape­lia­ci­jos – dėl vals­ty­bi­nio lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­no re­zul­ta­tų. Juos skun­dė še­ši An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos mo­ki­niai bei vie­na Sie­si­kų gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tė. Jos eg­za­mi­no įver­ti­ni­mas, pa­sak sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos Da­lės Ste­po­na­vi­čie­nės, bu­vo pa­keis­tas. Re­zul­ta­tas nuo 39 ba­lų pa­ki­lo li­gi 71. Tai, anot ve­dė­jos, – ge­ro­kas šuo­lis, ga­lin­tis lem­ti stu­di­jų pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bes.

Tuo me­tu li­ku­sių gim­na­zis­tų įver­ti­ni­mai ne­bu­vo pa­keis­ti.

D. Ste­po­na­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, jog ke­tu­ri iš jų vals­ty­bi­nio lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­no bu­vo ne­iš­lai­kę, o du pa­kar­to­ti­nio ver­ti­ni­mo pa­gei­da­vo dėl di­des­nio ba­lo.

Šie­met ša­lies abi­tu­rien­tai iš vi­so pa­tei­kė 1007 ape­lia­ci­jas. Iš­nag­ri­nė­jus dar­bus pa­gal Bran­dos eg­za­mi­nų or­ga­ni­za­vi­mo ir vyk­dy­mo tvar­ko­je api­brėž­tas pro­ce­dū­ras, pa­keis­ti 23 įver­ti­ni­mai. Tai – vos per 2 proc. pa­ten­kin­tų ape­lia­ci­jų. Vi­si įver­ti­ni­mai bu­vo pa­di­din­ti.

Vie­no di­džiau­sių at­gar­sių ša­ly­je su­lau­kė pa­ne­vė­žie­tės, J. Bal­či­ko­nio gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tės, at­ve­jis. Jos lai­ky­to vals­ty­bi­nio in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų eg­za­mi­no 29 ba­lų įver­ti­ni­mas po ape­lia­ci­jos pa­ki­lo li­gi 92. Kaip pa­aiš­kė­jo, iš pra­džių da­lis dar­bo net­gi ne­bu­vo tik­ri­na­ma, kaip tei­gia­ma, dėl pa­čių eg­za­mi­no ver­tin­to­jų kal­tės. Esą kom­piu­te­ry­je ne­su­ge­bė­ta ati­da­ry­ti fai­lo, ir už tą da­lį mo­ki­nei jie pa­ra­šė nu­lį.

Pa­na­šių in­ci­den­tų, su­si­ju­sių su mū­sų ra­jo­no abi­tu­rien­tų dar­bais, pa­sak D. Ste­po­na­vi­čie­nės, ne­bū­ta. Ji sa­ko ne­pa­me­nan­ti ir iš­skir­ti­nių ape­lia­ci­jų re­zul­ta­tų, kad eg­za­mi­no įver­ti­ni­mas po pa­kar­to­ti­nio pa­tik­ri­ni­mo žy­miai skir­tų­si.

Na­cio­na­li­nis eg­za­mi­nų cen­tras skel­bia, jog ape­lia­ci­jų, ly­gi­nant su per­nai, su­ma­žė­jo. 2013 m. bu­vo pa­teik­tos 1339 ape­lia­ci­jos.

Ypač su­ma­žė­jo lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros vals­ty­bi­nio bran­dos eg­za­mi­no ape­lia­ci­jų skai­čius (2013 m. bu­vo 1080, šie­met – 716). Vie­na iš prie­žas­čių yra tai, kad šiais me­tais Na­cio­na­li­nis eg­za­mi­nų cen­tras elek­tro­ni­nė­je re­zul­ta­tų skel­bi­mo sis­te­mo­je pir­mą kar­tą pa­skel­bė ne tik eg­za­mi­no re­zul­ta­tus, bet ir kan­di­da­to ne­ver­tin­to dar­bo elek­tro­ni­nę ko­pi­ją.

Ga­li­my­bė su­si­pa­žin­ti su sa­vo dar­bo ko­pi­ja su­da­ry­ta ir ki­tus eg­za­mi­nus lai­kiu­siems kan­di­da­tams.

Šie­met taip pat pir­mą kar­tą mo­ki­niams su­da­ry­ta ga­li­my­bė ra­šant pra­šy­mus dėl ape­lia­ci­jų nag­ri­nė­ji­mo nu­ro­dy­ti jų tei­ki­mo ar­gu­men­tus. To­kia tei­se pa­si­nau­do­jo 7 ša­lies abi­tu­rien­tai.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų