Dar­bo pa­siū­ly­mai – stip­riems, svei­kiems ir ne­reik­liems

Šiuo me­tu Uk­mer­gės be­dar­biams siū­lo­ma 110 lais­vų dar­bo vie­tų. At­ro­dy­tų, iš to­kios gau­sy­bės tik­rai yra ką pa­si­rink­ti. Ta­čiau re­a­ly­bė ne vi­sai to­kia.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Siū­lo­mi ne tik pro­fe­sio­na­lūs dar­bai.


Pa­si­rin­ki­mu ne­si­skųs­tų ne­bent dar­bi­nin­kiš­kos pro­fe­si­jos, mi­ni­ma­lia al­ga pa­si­ten­ki­nan­tys vy­rai. Vi­siems ki­tiems pa­si­rin­ki­mo var­tai ge­ro­kai siau­res­ni.

Uk­mer­gės dar­bo bir­žos di­rek­to­rė Ra­min­ta Kau­ši­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad pas­ta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis vi­sa­da bū­na apie 90–100 lais­vų dar­bo vie­tų. Ta­čiau 110 kol kas – pa­ti aukš­čiau­sia pa­siū­los vir­šū­nė.

Pa­sak di­rek­to­rės, dar­bo pa­siū­la pa­pras­tai su­ak­ty­vė­ja dėl se­zo­ni­nių dar­bų že­mės ūky­je – ieš­ko­ma dar­žų ra­vė­to­jų, uo­gų sky­nė­jų. Ūki­nin­kams rei­ka­lin­gi ir trak­to­ri­nin­kai, kom­bai­ni­nin­kai.

Nuo­la­ti­niai dar­bų siū­ly­to­jai Uk­mer­gė­je – me­ta­lo ap­dir­bi­mo įmo­nės.

Pas­ta­ruo­ju me­tu jun­ta­ma ten­den­ci­ja – dar­bi­nin­kų ieš­ko ne tik mū­sų įmo­nės, bet ir ap­lin­ki­nių ra­jo­nų darb­da­viai. Jie ža­da dar­bi­nin­kus iš Uk­mer­gės ve­žio­ti dy­kai. De­ja, prak­ti­ka ro­do, jog ne vi­si darb­da­viai yra pa­ti­ki­mi. Kai ku­rie sa­vo ra­jo­nuo­se įga­vę pras­tą re­pu­ta­ci­ją kaip lai­ku ar­ba vi­sai ne­mo­kan­tys al­gų. Dėl to yra pri­vers­ti suk­tis ir dar­bo jė­gą vi­lio­ti ki­tuo­se ra­jo­nuo­se.

Jau yra įpras­ta ne tik sa­vo, bet ir ki­tuo­se ra­jo­nuo­se ieš­ko­ti itin pa­klau­sių spe­cia­lis­tų – pa­vyz­džiui, sta­ty­bi­nin­kų.

Dar­bo bir­žos di­rek­to­rė R. Kau­ši­kie­nė pri­pa­žįs­ta, kad anaip­tol ne kiek­vie­ną iš 110 šiuo me­tu siū­lo­mų ga­li­ma pa­va­din­ti sva­jo­nių dar­bo­vie­te. Dau­gu­mo­je jų siū­lo­mas mi­ni­ma­lus at­ly­gis. Bent jau pir­mai­siais mė­ne­siais.

Į kai ku­rias kai­me įsi­kū­ru­sias įmo­nes reik­tų va­ži­nė­ti sa­vo trans­por­tu. Yra ir to­kios dar­bo vie­tos, kur al­ga skai­čiuo­jam tik nuo par­da­vi­mų re­zul­ta­to: nė­ra par­da­vi­mų – ne­bus ir al­gos.

Be to, dau­gu­ma pa­siū­ly­mų skir­ti svei­kiems, stip­riems, fi­zi­niam dar­bui pa­si­ren­gu­siems, al­gai ne­iš­ran­kiems vy­rams. Mo­te­riai, tu­rin­čiai aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą, su­si­ras­ti ko­kį nors „bal­tes­nį“ dar­bą biu­re Uk­mer­gė­je ga­na su­dė­tin­ga.

Mo­te­rims daž­niau­siai siū­lo­mas siu­vė­jos ar­ba par­da­vė­jos pre­ky­bos cen­tre dar­bas. Tie­sa, va­sa­rą pa­siū­la pa­į­vai­ri­na­ma vi­rė­jos ir pa­da­vė­jos pro­fe­si­jo­mis. Ne­se­niai bu­vo trum­pam pa­si­ro­džiu­si in­for­ma­ci­ja apie ieš­ko­mą mo­ky­to­ją. Ta­čiau la­bai grei­tai pa­ieš­ka bu­vo nu­trauk­ta...

Šiuo me­tu ofi­cia­liai dar­bo ieš­ko 2682 uk­mer­giš­kiai.

Ne­dar­bas nuo vi­sų dar­bin­gų as­me­nų mū­sų ra­jo­ne sie­kia 12 proc. De­ja, pa­sak R. Kau­ši­kie­nės, sta­tis­ti­kos duo­me­nys by­lo­ja, kad šis pro­cen­tas pa­di­dės. To prie­žas­tis – per me­tus 400 su­ma­žė­jęs dar­bin­gų uk­mer­giš­kių skai­čius.

Per­nai ra­jo­ne re­gist­ruo­ti 22 408 dar­bin­go am­žiaus žmo­nės, o šiuo me­tu to­kių – vos dau­giau nei 22 tūkst.

Dar­bo bir­žos di­rek­to­rė pa­ste­bi, kad nors ra­jo­ne dar­bo pa­siū­ly­mų dau­gė­ja, dau­gu­ma jų nu­kreip­ti į dar­bi­nin­kiš­kas pro­fe­si­jas tu­rin­čius žmo­nes. Aukš­tus moks­lus bai­gu­sie­siems dar­bo pa­ieš­kos trun­ka il­gai ir daž­niau­siai kryps­ta į did­mies­čius ar­ba ren­kan­tis emig­ran­to duo­ną.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų