Dėl sužeisto gandriuko – pagalbos paieškos

Sie­si­kų se­niū­ni­jo­je gy­ve­nan­tis Vy­tas Krai­nys pa­sa­ko­jo ant­ra­die­nį ra­dęs su­žeis­tą gan­driu­ką. Ban­dęs pri­sis­kam­bin­ti įvai­rioms gy­vū­nų glo­bos įstai­goms, ta­čiau pa­aiš­kė­jo, kad spar­nuo­čio nie­kas pri­glaus­ti ne­si­ren­gia.

 

 

Žmo­gus su su­žeis­tu paukš­čiu sa­ko at­si­dū­ręs ne­ži­nio­je.

V. Krai­nys gy­ve­na ne­to­li Dau­gai­lių dva­ro. Čia pat prie na­mų ant stul­po la­bai daug me­tų pe­ri gan­drai.

Ant­ra­die­nio po­pie­tę ne­to­li sa­vo so­dy­bos, gal už 100 met­rų, žmo­gus pa­ma­tė pie­vo­je sto­vin­tį gan­drų jau­nik­lį. Jis ne­ga­lė­jo nei pa­skris­ti, nei pa­ei­ti. Tik mo­sa­vo spar­nais, o pri­siar­ti­nus žmo­gui sklei­dė šnypš­ti­mą pri­me­nan­čius gar­sus.

V. Krai­nys vi­są ant­ra­die­nio pa­va­ka­rę ban­dė ieš­ko­ti, kas pa­dė­tų bė­don pa­puo­lu­siam spar­nuo­čiui. Ap­skam­bi­no įvai­rias ap­lin­ko­sau­gos tar­ny­bas, rei­kia­mų kon­tak­tų ieš­ko­jo net po­li­ci­jo­je. Sa­ko te­le­fo­no nu­me­rių „su­su­kęs“ gal dvi­de­šimt. Ta­čiau vis­kas vel­tui – vi­si kra­tė­si gan­driu­ko, sa­kė dėl to­kios bė­dos ne­va­žiuo­sian­tys.

Ne­su­gal­vo­jęs ki­tos iš­ei­ties ne­lai­mėn pa­puo­lu­sį spar­nuo­tį sie­si­kie­tis nak­čiai pa­slė­pė po di­džiu­le dė­že – kad ne­už­pul­tų plėš­rū­nai. Pa­sta­tė van­dens, o ry­te vėl tę­sė pa­gal­bos pa­ieš­ką.

Pas­ku­ti­nis te­le­fo­no skam­bu­tis Kau­ne esan­čiai gy­vū­nų glo­bė­jų aso­cia­ci­jai vy­rą sa­kė ga­lu­ti­nai iš­mu­šęs iš vė­žių. Dar­buo­to­jas esą smul­kiai klau­si­nė­jęs apie gan­driu­ko būk­lę. „Ne­su ve­te­ri­na­ras, ne vis­ką ga­lė­jau pa­aiš­kin­ti. Su­pra­tau, kad tie­siog ma­ne ban­do nu­stum­ti ir per to­kius karš­čius iš­veng­ti ke­lio­nės į Uk­mer­gę“, – pa­sa­ko­jo vy­ras.

Pra­šė pa­tar­ti, ką gi da­ry­ti žmo­gui, ra­du­siam su­žeis­tą gan­drą. Juk tai – Lie­tu­vos pa­si­di­džia­vi­mas, mū­sų na­cio­na­li­nis paukš­tis.

Su šiuo klau­si­mu pa­skam­bi­no­me ir mes Gy­vū­nų glo­bė­jų aso­cia­ci­jai Kau­ne. Jos dar­buo­to­jas pri­pa­ži­no, kad su žmo­gu­mi iš Sie­si­kų dėl gan­driu­ko tik­rai kal­bė­jo. Tvir­ti­no, jog daug klau­si­nė­jo ne šiaip sau. Kar­tais pa­si­tai­ko, kad pa­vyks­ta nu­sta­ty­ti, jog iš­vež­ti spar­nuo­čio nė ne­rei­kia – jį ra­dęs as­muo ga­li su­ge­bė­ti tin­ka­mai pa­dė­ti.

„Va­ži­nė­jam po vi­są Lie­tu­vą, de­ri­nam iš­kvie­ti­mus ir vi­sa­da sten­gia­mės iš­si­aiš­kin­ti, ar to­kia mū­sų ke­lio­nė iš vi­so rei­ka­lin­ga“, – sa­kė dar­buo­to­jas. Jis pa­ti­ki­no, kad uk­mer­giš­kio bė­do­je ne­pa­liks. Lai dar kar­tą pa­skam­bi­na.

Be­je, mi­nė­tą aso­cia­ci­ją pa­gal vyk­do­mą pro­jek­tą iš da­lies fi­nan­suo­ja Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.

Po ke­lių mi­nu­čių į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs po­nas Vy­tas ti­ki­no, kad po mū­sų skam­bu­čio po­kal­bis su gy­vū­nų glo­bė­jais bu­vęs vi­sai ki­toks. Jie pa­ža­dė­jo ne­tru­kus at­vyk­ti.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų