Dėmesys ir dovanos – jubiliatams

Ko­ne la­biau už Ka­lė­das Ja­siu­liš­kių so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se lau­kia­ma tra­di­ci­nė Ju­bi­lia­tų šven­tė. Me­tų pa­bai­go­je čia ypa­tin­gai pa­ger­bia­mi tie, ku­rie mi­ni ar jau pa­mi­nė­jo ne­ei­li­nes su­kak­tis.

 

 

Au­to­rės nuotr. Šventėje – gausus būrys jubiliatų.


 

Tra­di­ci­ja vie­nu sy­kiu ap­do­va­no­ti vi­sus ju­bi­lia­tus šio­je įstai­go­je gy­vuo­jan­ti dau­ge­lį me­tų. Tai – vie­na di­džiau­sių glo­bos na­mų šven­čių, su­bu­rian­ti drau­gėn dar­buo­to­jus, glo­bo­ti­nius, jų ar­ti­muo­sius ir gi­mi­nes, daug sve­čių. 

Šie­met ju­bi­lia­tais ta­po 31 įstai­gos gy­ven­to­jas ir 16 dar­buo­to­jų. Pa­svei­kin­ti vi­si, su­lau­kę 30–90 me­tų ju­bi­lie­jų. Šven­tę or­ga­ni­zuo­jan­tys dar­buo­to­jai ne­pa­mirš­ta ir sa­vo il­ga­am­žių. Šį sy­kį pa­gerb­ta pa­ti vy­riau­sia glo­bos na­mų gy­ven­to­ja – Jad­vy­ga Olech­no­vič, ku­riai – 91-eri.

Kiek­vie­nam su­kak­tu­vi­nin­kui – vis ki­ti svei­ki­ni­mai, lin­kė­ji­mai, o do­va­nos glo­bo­ti­niams pa­ruoš­tos pa­gal jų pa­čių pa­gei­da­vi­mus. Šven­tės da­ly­viams šo­ko Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro spor­ti­nių šo­kių klu­bo „Vėt­ra“ ma­žie­ji šo­kė­jai, kon­cer­ta­vo glo­bos na­mų sa­vi­veik­li­nin­kai. Su kon­cer­ti­ne pro­gra­ma at­vy­ko Vu­džio sce­nos var­du ži­no­mas at­li­kė­jas Ar­vy­das Mar­ti­nė­nas, pats ką tik at­šven­tęs tris­de­šimt­me­tį. 

Gau­sus ir svei­kin­to­jų bū­rys. Do­va­nų su­lauk­ta iš aso­cia­ci­jos „Rū­pes­tin­ga glo­ba“ pre­zi­den­to Pet­ro Jur­gi­lo, Res­pub­li­ki­nės Vil­niaus psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nės, Ute­nos, Ku­piš­kio, ki­tų glo­bos na­mų va­do­vų. Vieš­nios iš So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos at­ve­žė ne tik ju­bi­lie­ji­nių lin­kė­ji­mų, bet ir mi­nist­rės Al­gi­man­tos Pa­be­dins­kie­nės pa­dė­kas įstai­gos dar­buo­to­jams. Jos įteik­tos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jui ūkio rei­ka­lams Gin­tau­tui Bu­tei­kiui, so­cia­li­nio dar­bo pa­da­li­nio va­do­vei Sta­nis­la­vai Vil­čins­kie­nei ir so­cia­li­nio dar­buo­to­jo pa­dė­jė­jai Al­vi­dai Če­kaus­kie­nei.

Tarp uk­mer­giš­kių svei­kin­to­jų – ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys, sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus, „Sod­ros“ Uk­mer­gės sky­riaus va­do­vai, ki­ti sve­čiai. Su do­va­no­mis iš Uk­mer­gės į Ja­siu­liš­kius at­ke­lia­vu­si įman­tri eg­lu­tė ta­po vie­na pir­mų­jų Ka­lė­dų šio­je įstai­go­je pra­na­šių.

At­vy­ku­sie­ji taip pat su­lau­kė staig­me­nų iš ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių. Šie, su­lau­kus gim­ta­die­nio, ap­do­va­no­jo ne vie­ną sve­čią, tarp ku­rių – So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Eg­lė Šta­rie­nė bei Vi­diš­kių se­niū­nas Vir­gi­li­jus Šta­ras. Jie pa­svei­kin­ti 50-me­čio pro­ga.

Glo­bos na­mų ben­druo­me­nė džiau­gė­si šven­tė­je su­lau­ku­si ir bu­vu­sio įstai­gos va­do­vo Al­gir­do Kris­ti­jo­no Ta­me­lio. Jam šil­čiau­si lin­kė­ji­mai ir do­va­nos skir­ti 80-ojo ju­bi­lie­jaus pro­ga.

Svei­ka­tos, lai­min­gų me­tų šven­tės da­ly­viams lin­kė­jo šių na­mų di­rek­to­rius Vi­lius Pet­raus­kas. Jis dė­ko­jo ko­le­goms, bi­čiu­liams ir nuo­la­ti­niams čia vyks­tan­čių ren­gi­nių rė­mė­jams. Jų dė­ka įstai­gos glo­bo­ti­niai ir šį kar­tą džiau­gė­si do­va­no­mis bei šven­tę su­ti­ko prie vai­šė­mis nu­krau­tų sta­lų.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ 

12-10-4 straipsnio 2 nuotr


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų