Neregiams – taktiliniai piešiniai

Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­kos Uk­mer­gės fi­lia­las ir vėl pa­kvie­tė kur­ti tak­ti­li­nius – ne­re­giams ir sil­pna­re­giams skir­tus pie­ši­nius. Į šį pro­jek­tą įsi­trau­kė Me­no mo­kyk­los Dai­lės sky­riaus mo­ki­niai. Pro­jek­tas „Kū­ry­bi­nė stu­di­ja „Jaus­ti – va­di­na­si, ma­ty­ti“ vy­ko ak­lų­jų bib­lio­te­ko­je Vil­niu­je bei Klai­pė­dos, Pa­ne­vė­žio ir Uk­mer­gės fi­lia­luo­se.

 

R. Ja­nu­še­vi­čie­nė (kai­rė­je) ir A. Gir­nie­nė su ge­riau­sio pie­ši­nio au­to­re Ka­mi­le Tret­ja­kai­te.


 

Pas mus tak­ti­li­nius pie­ši­nius kū­rė trys Dai­lės sky­riaus auk­lė­ti­nių gru­pės.

Jiems su­reng­ta edu­ka­ci­nių eks­kur­si­jų į Uk­mer­gės fi­lia­lą. Čia jau­nie­ji dai­li­nin­kai su­pa­žin­din­ti su bib­lio­te­kos veik­la, spe­cia­lių­jų for­ma­tų lei­di­niais.

„Vai­kams pa­aiš­kin­ta apie rel­je­fi­nes tak­ti­li­nių pie­ši­nių iliust­ra­ci­jas, joms nau­do­ja­mas me­džia­gas. Pa­vyz­džiui, van­de­nį ga­li­ma „nu­pieš­ti“ iš ce­lo­fa­no, le­dą – bliz­gu­čio, as­fal­tą – švit­ri­nio po­pie­riaus. Ir jie pui­kiau­siai vis­ką per­pra­to: jei vaiz­da­vo žu­vy­tes, jos – sli­džios, kek­siu­kams pa­nau­do­jo gof­ruo­tą po­pie­rių, o vėž­lio kiau­tą pa­da­rė iš­gaub­tą“, – pro­jek­to da­ly­vių su­ma­nu­mu džiau­gia­si fi­lia­lo ve­dė­ja As­ta Gir­nie­nė.

Su­kur­ti dar­bai ver­tin­ti pa­gal tam tik­rus kri­te­ri­jus. Pir­miau­sia – ar pie­ši­nys at­pa­žįs­ta­mas ap­čiuo­piant, kad re­gė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­ty­sis su­si­vok­tų, kas pa­vaiz­duo­ta. An­tra – ar me­džia­gos pa­nau­do­tos taip, kad kuo ori­gi­na­liau at­spin­dė­tų vaiz­duo­ja­mus daik­tus. Me­džia­gų ir rei­kia­mų prie­mo­nių pro­jek­to da­ly­viams bu­vo pa­rū­pin­ta.

At­si­žvelg­ta ir į pie­ši­nio es­te­ti­ką. Ar kū­ri­nys ati­tin­ka vi­sus kri­te­ri­jus, spren­dė me­ni­nin­kas Egi­di­jus Da­ru­lis ir Žel­vos vi­du­ri­nės mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja Jo­li­ta Gri­gu­ce­vi­čie­nė.

Dar­bai ap­tar­ti ir au­to­riai pa­gir­ti bib­lio­te­ko­je vy­ku­sia­me bai­gia­ma­ja­me pro­jek­to ren­gi­ny­je. Pie­ši­nius ver­ti­nę eks­per­tai iš­rin­ko tris ypa­tin­giau­sius kū­ri­nius, o pa­čiu ge­riau­siu kon­kur­so pie­ši­niu pri­pa­žin­tas Dai­lės sky­riaus pa­grin­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mos IA kla­sės mo­ki­nės Ka­mi­lės Tret­ja­kai­tės dar­bas „Žu­vis van­de­ny­je“.

„Sma­gu, kad vai­kai vaiz­da­vo ne vien bui­ty­je ne­re­giams įpras­tus daik­tus. Pie­ši­niuo­se – įvai­riau­si gy­vū­nai, tarp ku­rių – ir re­čiau su­tin­ka­mi“, – pa­sa­ko­jo A. Gir­nie­nė. Ji kar­tu su Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­kos di­rek­to­re Ra­sa Ja­nu­še­vi­čie­ne pa­svei­ki­no Me­no mo­kyk­los ug­dy­ti­nius, pa­dė­ko­jo jų mo­ky­to­jams, įteik­tos do­va­nos.

Kai ku­rie pie­ši­niai liks bib­lio­te­ko­je, kad pa­si­tar­nau­tų ne­ma­tan­tiems vai­kams. „O ir pa­tiems pie­šė­jams pro­jek­tas bu­vo nau­din­gas. Tai – pri­si­lie­ti­mas prie ki­to­kios kū­ry­bos, su­pra­ti­mo, kad ša­lia – ne­ma­tan­tis žmo­gus, dar­bo ki­to­kio­mis prie­mo­nė­mis“, – sa­ko ve­dė­ja.

Šis pro­jek­tas, ku­rį iš da­lies fi­nan­sa­vo Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba, ak­lų­jų bib­lio­te­ko­je bu­vo vyk­do­mas ant­rus me­tus. Ja­me ke­ti­na­ma da­ly­vau­ti ir ki­tą­met.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų