Po renovacijos – daugiau patogumų

Ja­siu­liš­kių so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se už­baig­ti vie­no iš kor­pu­sų re­no­va­ci­jos dar­bai. Pa­baig­tu­vių iš­kil­mė­se da­ly­va­vo  Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė. Po pus­me­tį tru­ku­sių dar­bų dau­giau įstai­gos gy­ven­to­jų ga­li nau­do­tis pa­to­gu­mais. 

 

Ar­vy­do Pė­ši­nos nuotr. Per­ker­pa­ma re­no­va­ci­jos pa­baig­tu­vių juos­te­lė.


 

„Ša­lia kam­ba­rių įreng­ti at­ski­ri du­šai, kriauk­lės, tu­a­le­tai – ben­drų ne­bė­ra. Pa­ge­rin­tos 75 žmo­nių gy­ve­ni­mo są­ly­gos“, – sa­ko so­cia­li­nės glo­bos na­mams va­do­vau­jan­tis Vi­lius Pet­raus­kas.

At­nau­jin­ti ko­ri­do­riai, dar­buo­to­jų ka­bi­ne­tai. Pa­keis­tos grin­dų dan­gos, švies­tu­vai, su­tvar­ky­ta elek­tros ins­ta­lia­ci­ja, vė­di­ni­mas, va­ly­mo įren­gi­niai. Ki­to­kia ir laip­ti­nė. Iš vi­so su­re­mon­tuo­ta apie 1500 kvad­ra­ti­nių met­rų ben­dro plo­to.

Dar­bus at­li­ko ben­dro­vė „Bal­tuk­mės sta­ty­ba“, jie at­si­ė­jo apie 850 tūkst. li­tų. Dau­giau­sia tai – Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos lė­šos, da­lis – sa­vų.

Di­rek­to­rius džiau­gia­si ir tuo, kad re­no­va­ci­ja pa­dė­jo iš­gui­ti bė­dą – rū­ky­mą kam­ba­riuo­se. „Ta­čiau bū­na – laip­ti­nė­je už­si­rū­ko, nes lau­ke šal­ta... Ba­ram, bet ne­la­bai klau­so, juk ne­nu­bau­si. To­dėl pla­nuo­jam lau­ke įreng­ti rū­ky­mo pa­vė­si­nę, kad bū­tų užuo­vė­ja, suo­liu­kai“, – pro­ble­mą ti­ki­si iš­spręs­ti pa­šne­ko­vas.

Ja­siu­liš­kių so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se šiuo me­tu įsi­kū­ręs 291 gy­ven­to­jas, jau­niau­siam jų – 23-eji, vy­riau­siam – 92 me­tai. Na­mais ši įstai­ga ta­pu­si ne vien as­me­nims iš Uk­mer­gės, bet ir ki­tų ra­jo­nų – su­tar­tys, anot V. Pet­raus­ko, pa­si­ra­šy­tos su de­šimt sa­vi­val­dy­bių. Jos ap­mo­kan­čios da­lį glo­bos, tei­kia­mos jų gy­ven­to­jams.

Tuo me­tu 80 pro­cen­tų glo­bos kai­nos as­muo su­mo­ka pats – iš gau­na­mos pen­si­jos ar jam skir­tos šal­pos pen­si­jos. Glo­bos kai­na vie­nam as­me­niui per mė­ne­sį apie 530–590 eu­rų (1800–2000 li­tų), ji pri­klau­so nuo glo­bo­ti­nio ne­ga­lios sun­ku­mo. 

Pra­ėju­sią sa­vai­tę sim­bo­li­nę  re­no­va­ci­jos pa­baig­tu­vių juos­te­lę Ja­siu­liš­kių so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se per­kir­po  Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė ir so­cia­li­nės glo­bos na­mų va­do­vas V. Pet­raus­kas.

A. Pa­be­dins­kie­nė Uk­mer­gė­je taip pat da­ly­va­vo su­si­ti­ki­me su so­cia­li­niais dar­buo­to­jais, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tais, Dar­bo bir­žos bei ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vais. Kal­bė­ta ne­įga­lių­jų veik­los or­ga­ni­za­ci­jų ir so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos klau­si­mais, ap­tar­tas ins­ti­tu­ci­nės glo­bos per­tvar­kos pro­ce­sas.

Lan­ky­da­ma­si Ja­siu­liš­kių so­ciali­nės glo­bos na­muo­se, mi­nist­rė pa­si­džiau­gė gy­ven­to­jų už­im­tu­mu, so­cia­li­nių jų įgū­džių ge­ri­ni­mu, su­si­pa­ži­no su dar­buo­to­jais.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų