Prieš cir­ko pa­si­ro­dy­mą – krau­jo pra­lie­ji­mas

La­bai ne­ma­lo­nus in­ci­den­tas ket­vir­ta­die­nį nu­ti­ko Klai­pė­dos gat­vė­je, va­di­na­ma­jame gy­vu­lių tur­gu­je, kur lai­ki­nai bu­vo įsi­kū­ręs gast­ro­liuo­jan­tis cir­kas iš Če­ki­jos. Čia šuo ap­kan­džio­jo vai­di­ni­mo su tė­vais at­ėju­sią pa­žiū­rė­ti mer­gai­tę.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Gast­ro­liuo­jan­tis če­kų cir­kas bu­vo ap­si­sto­jęs va­di­na­ma­jame gy­vu­lių tur­gu­je.


 

Ne­lai­mė nu­ti­ko prieš pat va­ka­re tu­rė­ju­sį vyk­ti vai­di­ni­mą. Tė­vai tuo me­tu ren­gė­si pirk­ti bi­lie­tus į „Mar­cel“ cir­ko pa­si­ro­dy­mą.

Ma­čiu­sie­ji in­ci­den­tą bu­vo su­krės­ti, kuo­met šuo puo­lė vai­ką ir ap­kan­džio­jo ko­ją.

Įvy­kį aiš­ki­no­si po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Jie nu­sta­tė, kad šuo pri­klau­so cir­ko dar­buo­to­jui. Šis tei­si­no­si, kad ka­lai­tė tie­siog ban­dė gin­ti šu­niu­kus, o vai­kas pri­ėjo per ar­ti.

Ne­pai­sant pa­si­tei­si­ni­mų, šuns šei­mi­nin­kui su­ra­šy­tas ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mų pro­to­ko­las dėl šu­nų lai­ky­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mo.

Vai­kas bu­vo nu­ga­ben­tas į li­go­ni­nę, ten žaiz­da ap­tvars­ty­ta. Vai­kas pa­skie­py­tas nuo pa­siut­li­gės.

Ne­pai­sant ne­lai­mės, cir­ko vai­di­ni­mas tą va­ka­rą vy­ko.

Ta­čiau vis dėlto šis in­ci­den­tas kai­na­vo ne­ma­lo­nu­mų ne tik ap­kan­džio­to vai­ko tė­vams, bet ir pa­čiai cir­ko ad­mi­nist­ra­ci­jai.

Kai apie in­ci­den­tą su­ži­no­jo po­li­ci­ja, pa­aiš­kė­jo, kad or­ga­ni­zuo­jant pa­si­ro­dy­mą bu­vo pa­žeis­tos Ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sio­se vie­to­se tai­syk­lės.

Jos pa­keis­tos ir pa­tvir­tin­tos vi­sai ne­se­niai – ge­gu­žės 30 die­ną. Da­bar ne tik sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, bet ir pri­va­čio­se te­ri­to­ri­jo­se or­ga­ni­zuo­jant ren­gi­nius apie tai bū­ti­na pra­neš­ti ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ap­lin­ko­sau­gos ir vie­šo­sios tvar­kos sky­riui.

Pa­sak šio sky­riaus ve­dė­jos Vi­li­jos Gra­baus­kie­nės, cir­kas to ne­pa­da­rė.

Po to, kai ket­vir­ta­die­nį cir­ko iš­si­nuo­mo­to­je te­ri­to­ri­jo­je bu­vo ap­kan­džio­tas vai­kas, ki­tą die­ną cir­ko va­do­vai krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tus dėl lei­di­mo reng­ti ren­gi­nius. Ka­dan­gi to ne­pa­da­rė iš anks­to, pas­ku­bo­mis puo­lė rink­ti vi­sus rei­kia­mus do­ku­men­tus.

Cir­ko pa­si­ro­dy­mus Uk­mer­gė­je jau ne pir­mą kar­tą ly­di ne­ma­lo­nu­mai. Ge­gu­žės mė­ne­sį Kau­no „Meš­ku­čių cir­ko“ gast­ro­lių me­tu Uk­mer­gė­je taip pat nu­ti­ko in­ci­den­tas. Tie­sa, tą­kart ap­siei­ta be krau­jo pra­lie­ji­mo, ta­čiau su ne­men­ko­mis iš­lai­do­mis – už dve­jų me­tų vai­ko ne­ty­čia su­ga­din­tą la­ze­rio apa­ra­tą cir­ko va­do­vai iš ma­žy­lio tė­vų iš­si­rei­ka­la­vo 370 li­tų.

Be skan­da­lų Lie­tu­vo­je ne­ap­siei­na ir pra­ėju­sią sa­vai­tę Uk­mer­gė­je gast­ro­lia­vęs če­kų „Mar­cel“ cir­kas.

Per­nai at­sa­kin­gų Kau­no tar­ny­bų at­sto­vai bu­vo ga­vę skun­dą, kad če­kai Lie­tu­vo­je ren­gia pa­si­ro­dy­mus ne­tu­rė­da­mi vi­sų rei­kia­mų lei­di­mų ir do­ku­men­tų. Tuo tar­pu Jur­bar­ke gy­vū­nų tei­sių ak­ty­vis­tai če­kų cir­ko pla­ka­tus bu­vo ap­kli­ja­vę ra­gi­ni­mais boi­ko­tuo­ti esą žiau­rų el­ge­sį su gy­vū­nais.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų