Po dvejų metų – rinkimų bylos pabaiga

Dve­jus me­tus be­si­tę­su­sio­je va­di­na­mo­jo­je rin­ki­mų by­lo­je pa­ga­liau pa­dė­tas taš­kas. Pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­skelb­ti nuosp­ren­džiai as­me­nims, gun­džiu­siems rin­kė­jus pi­ni­gais ir taip ga­li­mai truk­džiu­siems iš­reikš­ti jiems sa­vo pi­lie­ti­nę va­lią.

 

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. V. Martyšius, S. Račickas ir V. Sekmokas dvejus metus susitikinėjo teismuose.


 

Bau­džia­mo­ji by­la dėl truk­dy­mo as­me­nims pa­si­nau­do­ti rin­ki­mų ar re­fe­ren­du­mo tei­se iš­kel­ta po dau­giau nei prieš dve­jus me­tus vy­ku­sių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų.

Jo­je kal­ti­na­mi UAB „Uks­ta­me­ta“ di­rek­to­rius Vy­tau­tas Mar­ty­šius, nie­kur ne­dir­ban­tis 3 kar­tus teis­tas Sau­lius Ra­čic­kas ir 6 kar­tus teis­tas Vir­gi­ni­jus Sek­mo­kas.

V. Mar­ty­šius kal­ti­na­mas tuo, kad tu­rė­da­mas tiks­lą pa­pirk­ti kuo dau­giau as­me­nų, sie­kė, kad šie bal­suo­tų už Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos są­ra­šo Nr. 16 kan­di­da­tus. Bu­vo nu­ro­do­ma rei­tin­guo­ti kan­di­da­tus ei­lės tvar­ka: 4, 6, 24, 26, 20.

Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos są­ra­še 4 nu­me­riu sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se kan­di­da­ta­vo Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius, 6 – Si­gi­tas Ma­siu­lio­nis, 24 – Jo­vi­ta Gleiz­nie­nė, 26 – Vi­lius Mor­kū­nas, 20 – Jo­nas Vy­čas.

Ar­tė­jant sa­vi­val­dos rin­ki­mams V. Mar­ty­šius S. Ra­čic­kui ir V. Sek­mo­kui da­vė po ke­lis šim­tus li­tų, ži­no­da­mas, kad jie­du gau­tus pi­ni­gus su­mo­kės ar­ba ki­taip pa­pirks žmo­nes, ku­rie rin­ki­muo­se bal­suos už są­ra­šą Nr. 16.

Nag­ri­nė­jant šią by­lą, įvy­ko be­maž 13 po­sė­džių. Į re­tą jų su­si­rin­ko vi­si trys kal­ti­na­mie­ji – pa­pras­tai po­sė­džiuo­se jie da­ly­vau­ja pa­si­keis­da­mi.

Me­di­kų pa­žy­mas apie li­gą teis­mui bu­vo pri­sta­tęs nu­si­kal­ti­mo or­ga­ni­za­vi­mu kal­ti­na­mas V. Mar­ty­šius.

Ki­tą­syk ne­pa­si­ro­dė S. Ra­čic­kas. Mat jo bu­te vy­ku­sių iš­ger­tu­vių me­tu pa­dū­rus žmo­gų, jis ku­riam lai­kui bu­vo po­li­ci­jos su­lai­ky­tas. V. Sek­mo­kas taip pat tu­rė­jo sa­vo­tiš­kų rū­pes­čių – ku­rį lai­ką jis ka­lė­jo Ry­go­je, o vė­liau – Jo­niš­ky­je.

Teis­mui te­ko ap­klaus­ti ir vi­są bū­rį liu­dy­to­jų.

Ta­čiau pa­ga­liau vi­si pro­ce­so da­ly­viai bu­vo ap­klaus­ti, o jų veik­la ati­tin­ka­mai įver­tin­ta.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me teis­mo po­sė­dy­je tei­sė­ja Edi­ta Za­rem­bie­nė per­skai­tė nuosp­ren­dį. V. Mar­ty­šiui teis­mas sky­rė 7800 li­tų bau­dą.

V. Sek­mo­kui – 70 pa­rų areš­to, o S. Ra­čic­kui – 9 mė­ne­sių lais­vės ap­ri­bo­ji­mo bau­dą, pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką re­gist­ruo­jan­tis po­li­ci­jo­je. Be to, iš jo kon­fis­kuo­ti kra­tos me­tu ras­ti 200 li­tų.

Šį nuosp­ren­dį kal­ti­na­mie­ji ga­li ap­skųs­ti per 20 die­nų.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų