Pokyčių po rinkimų viliasi ir jaunimas

Uk­mer­gės ra­jo­no jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų są­jun­ga „Ap­skri­ta­sis sta­las“ į de­ba­tus su kan­di­da­tais į ra­jo­no me­rus pa­kvie­tė jau­ni­mą. Do­mė­ta­si po­li­ti­kų tiks­lais, kal­bė­ta apie jų rin­ki­mų pro­gra­mas. Tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tre vy­kęs su­si­ti­ki­mas – ša­lies jau­ni­mui skir­to pro­jek­to „Man ne dzin“ da­lis.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.


 

 

„De­ba­tų tiks­las bu­vo mums pa­tiems ge­riau su­si­pa­žin­ti su kan­di­da­tais, su vi­sais pa­ben­drau­ti – ne­at­ėjo tik vie­nas“, – pa­sa­ko­jo „Ap­skri­to­jo sta­lo“ pir­mi­nin­kas Si­mo­nas Ka­les­ny­kas. Dis­ku­tuo­ta apie jau­ni­mo ir sa­vi­val­dy­bės ben­dra­dar­bia­vi­mą, apie tai, kaip jau­ni žmo­nės ma­to sa­vo mies­tą, ko ja­me pa­si­gen­da.

„Dau­giau­sia klau­si­mų kan­di­da­tams bu­vo už­duo­ta apie tai, ką jie da­ry­tų jau­ni­mo la­bui, ko rei­kia, kad jis grįž­tų į Uk­mer­gę. Vie­ni mums pa­si­ro­dė stip­rūs, ki­ti pa­sa­kė tik ke­lis žo­džius, ta­čiau rin­ki­mai tu­rė­tų bū­ti įdo­mūs, nes kan­di­da­tuo­ja įdo­mūs žmo­nės“, – ma­no jis.

Pa­sa­ko­jo, jog „Ap­skri­ta­sis sta­las“ pri­klau­so prie Lie­tu­vos jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bos (LiJOT), ku­ri ir vyk­do pro­jek­tą „Man ne dzin“. Šio pro­jek­to part­ne­ris – „Ži­nau, ką ren­ku“: Lie­tu­vos jau­ni­mo ini­cia­ty­va, sie­kian­ti už­tik­rin­ti skaid­rią po­li­ti­ką ir raš­tin­gą rin­kė­jo pa­si­rin­ki­mą.

„Man ne dzin“ yra ne po­li­ti­nė kam­pa­ni­ja, ska­ti­nan­ti jau­nus žmo­nes bal­suo­ti ir ak­ty­viai da­ly­vau­ti pi­lie­ti­nia­me gy­ve­ni­me. Ji gy­vuo­ja nuo 2004-ųjų, kai Lie­tu­va pir­mą kar­tą da­ly­va­vo Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­muo­se. LiJOT tuo­met ir ėmė­si šios ini­cia­ty­vos.

Uk­mer­gės „Ap­skri­ta­sis sta­las“ jun­gia ne vie­ną or­ga­ni­za­ci­ją – skau­tus, „OBA“, „Gel­bė­kit vai­kus“ ir ki­tas. „Ma­tom jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų gy­vy­biš­ku­mą, tik jos ver­da sa­vy, per ma­žai vie­ši­na­si apie veik­lą. Gal to­dėl ir ak­ty­vaus jau­ni­mo sun­ku pri­trauk­ti, o tam rei­kia ly­de­rių. Tuo la­biau, jog ir mo­kyk­lo­se mo­ki­nių sa­vi­val­dos mer­di“, – pa­ste­bi S. Ka­les­ny­kas.

Vie­na iš spręs­ti­nų taip pat va­di­na jau­ni­mo lais­va­lai­kio Uk­mer­gė­je pro­ble­mą: „Juk tik ka­vi­nių ir ba­rų ne­už­ten­ka. Ki­no būk­lė ap­gai­lė­ti­na, vie­šo­jo trans­por­to – ir­gi.“ Šie klau­si­mai ap­ta­ri­nė­ja­mi su­si­ti­ki­muo­se su sa­vi­val­dy­bės, jos įmo­nių va­do­vais.

„Mū­sų už­duo­tis – at­sto­vau­ti jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų in­te­re­sams. Mums rū­pi, ką jos vei­kia, do­mi­mės, kaip se­ka­si su­si­pa­žin­ti or­ga­ni­za­ci­jo­se dir­ban­tiems sa­va­no­riams, – apie „Ap­skri­to­jo sta­lo“ veik­lą pa­sa­ko­jo jo pir­mi­nin­kas. – Taip pat lau­kiam, kol sa­vi­val­dy­bė pa­skelbs pro­jek­tus. Šie­met, juos vyk­dy­da­mi, uk­mer­giš­kiai vėl ben­dra­dar­biaus su jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jo­mis iš Tur­ki­jos, Ru­mu­ni­jos, ki­tų ša­lių.“

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų