Ligoninės planuose – nuostolių mažinimas

VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nė pra­ei­tus me­tus bai­gė su 175 tūkst. li­tų nuos­to­liu. Ata­skai­tą už pra­ei­tus me­tus ra­jo­no ta­ry­bos na­riams pa­ren­gęs VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Rim­vy­das Ci­vil­ka vi­lia­si, kad at­ei­ty­je iš nuos­to­lio liū­no pa­vyks iš­bris­ti.

 

Šiuo me­tu li­go­ni­nė­je – 480 dar­buo­to­jų. Įstai­go­je vei­kia Anes­te­zio­lo­gi­jos-re­a­ni­ma­ci­jos, Aku­še­ri­jos, Chi­rur­gi­jos, Kar­dio­lo­gi­jos, Vi­daus li­gų, Pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos, Neu­ro­lo­gi­jos, Or­to­pe­di­jos-trau­ma­to­lo­gi­jos, Vai­kų li­gų sta­cio­na­ro sky­riai.

Ki­ti li­go­ni­nės sky­riai: Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos, Fi­zi­nės me­di­ci­nos ir re­a­bi­li­ta­ci­jos, Odon­to­lo­gi­jos pa­slau­gų, Kli­ni­ki­nės diag­nos­ti­kos la­bo­ra­to­ri­jos, Rent­ge­no diag­nos­ti­kos, mais­to tvar­ky­mo, svei­ka­tos sta­tis­ti­kos, per­so­na­lo sky­riai,

Taip pat li­go­ni­nei pri­klau­so Kon­sul­ta­ci­jų po­li­kli­ni­ka, cen­tra­li­zuo­ta ste­ri­li­za­ci­nė, krau­jo ban­kas, vais­ti­nė, ūkio da­lis, au­to­ūkis, bib­lio­te­ka, bu­hal­te­ri­ja, ad­mi­nist­ra­ci­ja.

Įstai­gos lė­šų šal­ti­niai – pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do lė­šos (PSDF), sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos, ki­tos pa­ja­mos.  

Ata­skai­to­je ra­jo­no ta­ry­bai nu­ro­do­ma, kad Uk­mer­gės li­go­ni­nės pa­ja­mos per­nai sie­kė 20 mln. 829 tūkst. li­tų. Iš PSDF biu­dže­to pa­ja­mos su­da­ro 95 pro­cen­tus – be­veik 19 mln. li­tų.

Uk­mer­gės li­go­ni­nės veik­los są­nau­dos vir­ši­jo pa­ja­mas – su­da­rė 21 mln. li­tų. Veik­los de­fi­ci­tas – be­veik 175 tūkst. li­tų.

Ben­dras nuos­to­lis, įver­ti­nus ir fi­nan­sa­vi­mo są­nau­das – li­go­ni­nės pa­sta­tų ge­ri­ni­mo lė­šas, – 2 mln. 212 tūkst. li­tų.

R. Ci­vil­ka sa­ko, kad ima­ma­si prie­mo­nių, ku­rio­mis ma­ži­na­mos įstai­gos iš­lai­dos. Vie­na iš jų – su­da­ry­ta ko­mi­si­ja iš li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­jos, gy­dy­to­jų są­jun­gos, svei­ka­tos dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos at­sto­vų dar­buo­to­jų skai­čiaus ma­ži­ni­mo klau­si­mui nag­ri­nė­ti. Vi­suo­se sky­riuo­se, pa­da­li­niuo­se iš­ana­li­zuo­ti eta­tai, dar­buo­to­jų at­lie­ka­mų dar­bų ap­im­tis, funk­ci­jos.

Ko­mi­si­jai pri­ta­rus, nuo pra­ėju­sių me­tų pra­džios te­ko at­leis­ti 23 žmo­nes. Anot R. Ci­vil­kos, šio žings­nio im­ta­si, nes iš­lai­dos dar­bo už­mo­kes­čiui vir­ši­ja sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu nu­sta­ty­tą nor­ma­ty­vą. Tai leis su­tau­py­ti 600 tūkst. li­tų per me­tus.

Li­go­ni­nė nuos­to­lių pa­ti­ria ir dėl to­kių pa­slau­gų, ku­rių ap­mo­kė­ji­mas ne­nu­ma­to­mas iš li­go­nių ka­sų. Vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas sa­ko, jog nors jų at­si­sa­ky­ti ne­iš­ei­na, kon­tro­liuo­ti jų kie­kį, su­ma­žin­ti – bū­ti­na. Kaip ir iš­lai­das vais­tams, me­di­ci­ni­nėms prie­mo­nėms.

Da­lį lė­šų pla­nuo­ja­ma pri­trauk­ti da­ly­vau­jant Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ren­gia­muo­se stra­te­gi­niuo­se svei­ka­tos sri­ties vys­ty­mo pro­jek­tuo­se.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų