Tvarkosi ir ruošiasi naujovėms

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Tvar­ko­ma ap­lin­ka prie par­duo­tu­vės „Pa­par­tis“. Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Tvar­ko­ma ap­lin­ka prie par­duo­tu­vės „Pa­par­tis“.

Pir­kė­jų pa­to­gu­mui tvar­ko­mos ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vui pri­klau­san­čios pa­tal­pos. Ruo­šia­si įmo­nė ir ša­ly­je įve­da­mai už­sta­to sis­te­mos nau­jo­vei – pri­im­ti vien­kar­ti­nes plas­ti­ko ir ki­to­kias pa­kuo­tes. Šiuo me­tu dar­bai vyks­ta prie Va­sa­rio 16-osios gat­vė­je esan­čios ko­o­pe­ra­ty­vo par­duo­tu­vės „Pa­par­tis“.

„Tvar­ko­ma lau­ko ap­lin­ka – de­dam ša­li­gat­vio trin­ke­les, da­ry­sim įva­žia­vi­mą į par­duo­tu­vę ne­įga­lie­siems, da­žom įė­ji­mą, – pa­sa­ko­jo ko­o­pe­ra­ty­vo di­rek­to­rė An­ge­lė An­dri­ko­nie­nė. – Da­rėm dar­bų at­li­ki­mo kon­kur­są, lai­mė­jo ma­žiau­sią kai­ną pa­siū­liu­si „Uk­mer­gės pa­slau­ga“.

No­ri­ma čia įreng­ti ir aikš­te­lę au­to­mo­bi­liams, ta­čiau kol kas šiuos pla­nus ten­ka ati­dė­ti. „Krei­pė­mės į sa­vi­val­dy­bės sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ją – mums pa­ra­šė, kad šiuo me­tu ne­ga­li­ma nie­ko da­ry­ti, nes rei­kia lauk­ti, kol bus tvar­ko­ma Va­sa­rio 16-osios gat­vė. Tu­ri bū­ti su­vie­no­din­ti jos ir aikš­te­lės ly­giai, de­ri­na­mi ki­ti su gat­vės re­no­va­ci­ja su­si­ję dar­bai“, – sa­kė ji. 

Dar­bus prie „Pa­par­čio“ baig­ti ti­ki­ma­si rug­pjū­čio vi­du­ry­je. Jie, anot pa­šne­ko­vės, at­si­eis iki 10 tūkst. eu­rų. 

Tvar­ko­mos ir įmo­nei pri­klau­san­čios pa­tal­pos Duks­ty­nos mik­ro­ra­jo­ne, ku­rios iš­nuo­mo­tos ka­vi­nei „Ąžuo­liu­kas“. Kei­čia­mas ka­vi­nės sto­gas. „De­da­ma nau­ja šiuo­lai­ki­nė dan­ga. Se­no­jo ši­fe­ris ati­duo­tas uti­li­zuo­ti, o nuo sto­go li­ku­sią me­die­ną pa­nau­do­sim kū­ren­ti kai­mo par­duo­tu­ves“, – pa­sa­ko­jo A. An­dri­ko­nie­nė. 

Taip pat dar­bai vyks­ta ne­to­li ko­o­pe­ra­ty­vo par­duo­tu­vės Ant­akal­nio kai­me – ša­li­na­mas griu­ve­no­mis vir­tęs prie jos esan­tis san­dė­lis. „Griau­nam ne­sau­gų sta­ti­nį. Su­tvar­ky­sim tą vie­tą ir sta­ty­sim ne­di­de­lį prie­sta­tą ša­lia par­duo­tu­vės – ruo­šia­mės ir mes nuo 2016 me­tų pri­imi­nė­ti už­sta­ti­nę ta­rą. Pri­im­sim plas­ti­ki­nę, skar­di­nę, vi­są sul­čių ta­rą – tet­ra­pa­kus. Šią pa­slau­gą teik­sim vi­so­se kai­mo par­duo­tu­vė­se“, – da­li­jo­si pla­nais pa­šne­ko­vė. 

Nu­ma­to­ma, jog vien­kar­ti­nių pa­kuo­čių už­sta­to sis­te­ma ša­ly­je pra­dės veik­ti nuo 2016 m. va­sa­rio 1 d. Už­sta­tas bus tai­ko­mas al­ko­ho­li­niams ir ne­al­ko­ho­li­niams gė­ri­mams, sul­tims, van­de­niui, su­pa­kuo­tiems į pre­ki­nę vien­kar­ti­nę stik­li­nę, plas­ti­ki­nę ar me­ta­li­nę pa­kuo­tę, ku­rios tal­pa di­des­nė ne­gu vie­na de­šim­to­ji lit­ro, bet ma­žes­nė ne­gu trys lit­rai. Ji tu­rės bū­ti žy­mi­ma spe­cia­liu už­sta­to už vien­kar­ti­nes gė­ri­mų pa­kuo­tes žen­klu.

Ga­lu­ti­nai dėl už­sta­to dy­džio bus ap­si­spręs­ta po dis­ku­si­jų su už­sta­to sis­te­mos ad­mi­nist­ra­to­riais bei ga­min­to­jais ir im­por­tuo­to­jais. Svars­to­ma, kad už­sta­tas ga­lė­tų siek­ti 0,10 eu­ro. Jo dy­dį tvir­tins ap­lin­kos mi­nist­ras.

Pa­kuo­čių ir pa­kuo­čių at­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mais sie­kia­ma už­tik­rin­ti, kad mi­nė­tos tal­pos vien­kar­ti­nė stik­li­nė, plas­ti­ki­nė ar me­ta­li­nė pa­kuo­tė bū­tų su­ren­ka­ma ir už­sta­tas už ją grą­ži­na­mas vi­so­se par­duo­tu­vė­se. Iš­im­tis – tos, ku­rių pre­ky­bos plo­tas ne­vir­ši­ja 300 kv. m, bei pre­ky­vie­tės, kios­kai, de­ga­li­nės, vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­gos.

Iš­im­tis ne­tai­ko­ma kai­mo vie­to­vė­se esan­čioms par­duo­tu­vėms. 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų