Išsipildžiusi svajonė – nuosava meno studija

Au­to­rės nuotr. Į „Ka­ra­lės“ stu­di­ją rin­ko­si sve­čiai. Au­to­rės nuotr. Į „Ka­ra­lės“ stu­di­ją rin­ko­si sve­čiai.

Jau­kia­me Ge­di­mi­no gat­vės 6 kie­me­ly­je du­ris ne­se­niai at­vė­rė „Ka­ra­lės“ stu­di­ja. Į ją kvie­čia­mi tie, ku­rie kas­die­ny­bė­je no­ri at­ras­ti gro­žio, ele­gan­ci­jos ir pa­sa­kos. Stu­di­jos įkū­rė­ja – uk­mer­giš­kė me­ni­nin­kė So­na­ta Or­dė. Fan­ta­zi­jas kur­da­ma sa­vo dar­bus ji įgy­ven­di­na, pa­si­tel­ku­si teks­ti­lę.

Kū­rė­jos ati­da­ry­to­je nau­jo­jo­je stu­di­jo­je – jos au­to­ri­niai pa­puo­ša­lai, megz­ti dra­bu­žiai, de­ko­ra­ty­vi­nio me­no dir­bi­niai, in­ter­je­ro de­ta­lės. Anot pa­čios S. Or­dės, vi­sa tai kur­da­ma ji gal­vo­jan­ti apie tuos, ku­rie no­ri bū­ti iš­skir­ti­nė­mis as­me­ny­bė­mis ir to­kiais jau­čia­si.

„Ma­no dar­bai ski­ria­si tuo, jog nė­ra su­si­ję su ma­si­ne ga­my­ba. Ant­raip ne­iš­reikš­čiau sa­vęs kaip kū­rė­jos, nes man la­bai svar­bu in­di­vi­du­a­lu­mas“, – pri­si­pa­žįs­ta me­ni­nin­kė.

Ji ku­rian­ti ne vien iš teks­ti­lės – uk­mer­giš­kės ran­ko­se ki­to­mis spal­vo­mis pra­žys­tan­tys įvai­rūs au­ga­lai. Su­si­bū­ru­si su ben­dra­min­tė­mis, ga­mi­na va­di­na­muo­sius fė­jų so­dus – au­ga­lų bei įvai­rių puoš­nių de­ta­lių kom­po­zi­ci­jas. Su sa­vo pa­veiks­lais ir ne tik jais su­ren­gė ne­ma­žai per­so­na­li­nių pa­ro­dų, da­ly­vau­ja įvai­riuo­se ra­jo­no bei ša­lies me­ni­niuo­se pro­jek­tuo­se.

„La­bai ger­biu mū­sų pro­tė­vius“, – at­vi­ra S. Or­dė, pa­sa­ko­da­ma apie tai, jog sa­vo dar­buo­se jai svar­bu at­kar­to­ti jų kū­ry­bo­je vy­ra­vu­sius sim­bo­lius, ak­cen­tus.

Ši­lu­ma ir nuo­šir­du­mu spin­du­liuo­jan­ti kū­rė­ja ne­sle­pia sva­jo­nę ati­da­ry­ti sa­vo stu­di­ją puo­se­lė­ju­si la­bai il­gai. At­sklei­džia, jog tas lai­kas – be­ne pen­kio­li­ka me­tų. „Tai – ma­no kū­ry­bi­nio dar­bo ju­bi­lie­jus. Vi­są tą lai­ką dir­bau ne tik Uk­mer­gė­je, bet vi­so­je Lie­tu­vo­je. Ir pa­ga­liau ju­bi­lie­jaus pro­ga – įgy­ven­din­ta sva­jo­nė“, – džiau­gia­si ji.

Į „Ka­ra­lės“ stu­di­ją mo­te­ris kvie­čian­ti ne tik jau­kiai pa­si­bū­ti, pa­ben­drau­ti, pa­si­dai­ry­ti ieš­kant pir­ki­nio sau ar do­va­nų. Kos­tiu­mo di­zai­no spe­cia­ly­bę įgi­ju­si S. Or­dė stu­di­jos klien­tams pa­si­ruo­šu­si su­teik­ti pro­fe­sio­na­lias kon­sul­ta­ci­jas ma­dos, di­zai­no klau­si­mais.

„Esu lanks­ti, pri­si­tai­kan­ti ir ti­rian­ti rin­ką me­ni­nin­kė, ma­no klien­tai la­bai įvai­rūs“, – pa­klaus­ta apie au­to­ri­nių kū­ri­nių ver­tę bei sa­vo au­di­to­ri­jos po­rei­kius, at­sa­ko ji.

Di­zai­ne­rė džiau­gia­si su­bū­ru­si pa­na­šiai veik­lai at­si­da­vu­sių mo­te­rų klu­bą. Jo na­rės da­ly­vau­ja įvai­riuo­se ša­lies lab­da­ros pro­jek­tuo­se, ben­dra­dar­biau­ja su pa­ra­mos or­ga­ni­za­ci­jo­mis.

Šeš­ta­die­nį vy­ku­sio „Ka­ra­lės“ ati­da­ry­mo me­tu stu­di­jos šei­mi­nin­kę svei­ki­no šei­ma, ko­le­gos, bi­čiu­liai. Už idė­jas, pa­gal­bą ir pa­ra­mą me­ni­nin­kė dė­ko­jo drau­gams ir rė­mė­jams. Ypa­tin­gai – sa­vo sū­nui Sai­džiui bei vy­rui Sau­liui. „Jis – ma­no gy­ve­ni­mo mei­lė ir vie­nas di­džiau­sių ma­no kū­ry­bos kri­ti­kų“, – šyp­so­si So­na­ta.

In­for­ma­ci­ją apie Ge­di­mi­no g. 6 įsi­kū­ru­sią stu­di­ją ga­li­ma ras­ti „Ka­ra­lės“ feis­bu­ke, su­si­do­mė­ju­sie­ji taip pat kvie­čia­mi skam­bin­ti te­le­fo­nu 8 610 61041.

Saidis – jaunasis fotografas Sonata Ordė

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(2 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų