Sodininkų obuoliai įstrigo eilėse

Gedimino Nemunaičio nuotr. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Pra­si­dė­jus šal­noms so­di­nin­kai su­sku­bo rink­ti obuo­lių der­lių. De­ja, šiuo me­tu pri­duo­ti kri­tuo­lius su­dė­tin­ga. Su­pir­kė­jai tei­gia ke­lias pa­ras sto­vin­tys prie AB „Anykš­čių vy­nas“ var­tų ir ne­ga­lin­tys pri­duo­ti jau iš gy­ven­to­jų su­pirk­tų de­šim­čių to­nų.

Nors spau­do­je tei­gia­ma, jog ša­ly­je obuo­lių der­lius ma­žes­nis už per­nykš­tį, ir pa­sa­ko­ja­ma apie di­des­nes su­pir­ki­mo kai­nas, so­di­nin­kai skun­džia­si ne­ga­lin­tys jų pri­duo­ti.

Pa­pras­tai dau­gu­ma so­di­nin­kų nau­do­ja­si su­pir­kė­jų pa­slau­go­mis, ku­rie at­va­žiuo­ja į vie­tą, pa­si­i­ma su­rink­tus kri­tuo­lius ir di­de­liais kie­kiais ga­be­na juos per­dir­bė­jams.

Ta­čiau šią sa­vai­tę pa­skam­bi­nus re­kla­mi­nia­me sa­vait­raš­ty­je „Uk­mer­gė“ te­le­fo­nu pa­si­skel­bu­siems obuo­lių su­pir­kė­jams, at­sa­ky­mą ga­li­ma iš­girs­ti vie­ną – obuo­lių kol kas ne­su­per­ka.

Pa­si­tei­ra­vus prie­žas­čių, pa­aiš­ki­na, kad „už­si­ver­tę obuo­liais“ ir nie­kaip ne­pa­vyks­ta jų pri­duo­ti „Anykš­čių vy­nui“.

„Kaip tik da­bar sto­viu prie var­tų. Ei­lė di­džiau­sia, sto­viu jau tre­čia pa­ra. Dar ne­ži­nau, ka­da pri­ei­siu, ti­kiuo­si, gal šian­dien“, – aiš­ki­no pa­šne­ko­vas.

Pen­kio­li­ka me­tų šiuo ver­slu už­si­i­man­tis Al­vy­das pa­sa­ko­jo jau tre­čią pa­rą sto­vin­tis prie „Anykš­čių vy­no“ var­tų ir lau­kian­tis, kol iš jo pri­ims 7,5 to­nos obuo­lių.

„Su ma­ni­mi dar pen­ki uk­mer­giš­kiai su­pir­kė­jai ir vi­si tiek pat lai­ko sto­vim“, – skun­džia­si vy­ras. Obuo­lius ne pir­mus me­tus iš gy­ven­to­jų su­per­kan­tis ir taip pat į Anykš­čius ve­žan­tis uk­mer­giš­kis ti­ki­na, jog to­kių me­tų jis ne­pa­me­na. Anks­čiau su pri­da­vi­mu esą bū­da­vę daug pa­pras­čiau.

Su­pir­kė­jai tei­gia, kad su­si­da­riu­si to­kia si­tu­a­ci­ja, kuo­met net ne­ži­no, ką skam­bi­nan­tiems žmo­nėms at­sa­ky­ti. Teig­ti, kad iš vi­so ne­su­pir­ki­nė­ja obuo­lių, ne­ga­li, nes at­sto­vė­ję ei­lę ti­ki­si, kad iki stip­res­nių šal­čių dar su­pirks. Ta­čiau ka­da at­va­žiuos pa­im­ti der­liaus, taip pat ne­ži­no. „Tie­siog pa­ta­riam iš vi­so ne­rink­ti į krū­vas ar mai­šus, kad ne­pū­tų“, – sa­ko Al­vy­das.

So­di­nin­kai ne­ri­mau­ja, ar pa­vyks pri­duo­ti der­lių, ar taip ir liks po obe­li­mis. Juo­lab, kad ir kri­tuo­lių kai­na šie­met nuo ru­dens ne di­dė­ja, kaip anks­tes­niais me­tais, o tik men­kė­ja. Rug­sė­jį už ki­log­ra­mą kri­tuo­lių mo­kė­jo 6 cen­tus, da­bar, sa­ko, jei pirks, tai tik po 5 cen­tus už ki­log­ra­mą.

Tuo tar­pu MV GROUP pri­klau­san­čios AB „Anykš­čių vy­nas“ di­rek­to­rius Aud­rius Zu­ze­vi­čius tei­gia, kad įmo­nė dir­ba įpras­tai, o so­di­nin­kams nė­ra ko ne­ri­mau­ti (daugiau: kamščiatraukiai).

Anot jo, ei­lės prie įmo­nės var­tų nė­ra kaž­ko­kia nau­jie­na. „Kiek­vie­nais me­tais bū­na toks me­tas ru­de­nį – po­ra ar trys sa­vai­tės, kuo­met obuo­lių pa­siū­la bū­na la­bai di­de­lė ir tie­siog su­pir­kė­jams ten­ka pa­lauk­ti. Dar di­des­nės jos bū­da­vo prieš ko­kius tre­jus ar ket­ve­rius me­tus“, – aiš­ki­na jis.

Pa­sak pa­šne­ko­vo, šį ru­de­nį to­kia ap­gul­tis prie „Anykš­čių vy­no“ var­tų at­si­ti­ko 2–3 sa­vai­tėm vė­liau nei anks­tes­niais me­tais. Obuo­lių der­liaus ėmi­mas šie­met vė­luo­ja grei­čiau­siai dėl saus­ros. Žmo­nės vė­liau ėmė rink­ti obuo­lius ir juos pri­da­vi­nė­ti.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų