Nauja parduotuvė išpildė verslininkės svajonę

Gedimino Nemunaičio nuotr. Regina Noreikienė sako, jog naujoji parduotuvė teiks įrankių remonto, drabužių taisymo paslaugas. Gedimino Nemunaičio nuotr. Regina Noreikienė sako, jog naujoji parduotuvė teiks įrankių remonto, drabužių taisymo paslaugas.

Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­ne du­ris at­vė­rė nau­ja par­duo­tu­vė „Nuo – iki...“. Jos sa­vi­nin­kė Re­gi­na No­rei­kie­nė sa­ko, kad tai – sėk­min­gai vyk­do­mo šei­mos ver­slo re­zul­ta­tas. „Kas no­ri dirb­ti, vi­suo­met su­si­ras dar­bą“, – be­dar­bių skun­dais ne­ti­ki uk­mer­giš­kė.

Nau­jo­ji par­duo­tu­vė Da­riaus ir Gi­rė­no bei Miš­kų gat­vių kam­pe iš­dy­go vie­to­je 18 me­tų vei­ku­sio kios­ke­lio.

Šią pre­ky­bos vie­tą uk­mer­giš­kiai ge­rai ži­no – tarp gy­ven­to­jų net sklan­do ne­ra­šy­ta tai­syk­lė: „Jei ne­ran­di nu­si­pirk­ti ko­kio daik­to, eik į kios­ke­lį Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je – tik­rai gau­si.“

Nors ne­di­du­kas, ta­čiau tai kios­ke­liui ne­su­truk­dė įgy­ti po­pu­lia­ru­mą tarp uk­mer­giš­kių.

Dar di­des­nis pre­kių asor­ti­men­tas da­bar siū­lo­mas nau­jo­je pre­ky­bos vie­to­je – 70 kvad­ra­ti­nių met­rų už­iman­čio­je par­duo­tu­vė­je.

No­rei­kie­nė ne­sle­pia – pa­va­di­ni­mas „Nuo – iki...“ bū­tent ir reiš­kia di­de­lį pre­kių asor­ti­men­tą. „Pre­kiau­si­me nuo vi­so­kių smul­kių pre­kių – ada­tų, mez­gi­mo įran­kių, plau­kų seg­tu­kų, laik­ro­džių, žais­lų iki puo­dų, vir­du­lių, bui­ti­nės tech­ni­kos, aku­mu­lia­to­rių, ge­ne­ra­to­rių, van­dens siur­blių, žo­liap­jo­vių...“, – var­di­jo pa­šne­ko­vė.

Kiek par­duo­tu­vė­je yra pre­kių, sa­vi­nin­kė juo­ka­vo nė pa­ti ne­ži­nan­ti – rei­kė­tų skai­čiuo­ti pa­gal do­ku­men­tus. Ta­čiau tai bū­tų tik­riau­siai ne vie­nos die­nos dar­bas...

Pa­na­šio­mis pre­kė­mis R. No­rei­kie­nė pre­kia­vo ir kios­ke­ly­je. Ta­čiau jų ten til­po kur kas ma­žiau.

Kas­dien kios­ke­ly­je ap­si­lan­ky­da­vo apie 100 pir­kė­jų. Jiems daž­niau­siai tek­da­vo klau­si­nė­ti par­da­vė­jų, ar yra vie­nas ar ki­tas daik­tas. Tur­gaus die­no­mis mo­te­ris su šei­mos pa­gal­bi­nin­kais ke­liau­ja su ga­ly­be daik­tų į tur­ga­vie­tę.

Ta­čiau nau­jo­sios par­duo­tu­vės ly­gin­ti su šio­mis dar­bo vie­to­mis net ne­si­no­ri – šil­ta pa­tal­pa, apie 50 kvad­ra­ti­nių met­rų už­iman­ti pre­ky­bos sa­lė, san­dė­lis, vir­tu­vė­lė, tu­a­le­tas.

„Svar­biau­sias tiks­las, ku­rio ne­pa­mirš­ta­me pre­kiau­da­mi tiek kios­ke, tiek tur­gu­je ar da­bar par­duo­tu­vė­je – kul­tū­rin­gai ap­tar­nau­ti klien­tus. Per du de­šimt­me­čius skun­dų su­lau­kiau tik­rai ne­daug. Net jei tuo me­tu ne­tu­ri­me ieš­ko­mos pre­kės, už­si­ra­šo­me pa­gei­da­vi­mus ir juos iš­pil­do­me“, – sa­ko ji.

Ti­ki, kad įkū­rus nau­ją par­duo­tu­vę, ver­slas ne­su­stos vie­to­je, plė­sis. Par­duo­tu­vė­je bus tei­kia­mos įvai­rios pa­slau­gos – bui­ti­nės tech­ni­kos, įran­gos re­mon­to, de­ta­lių joms pri­sta­ty­mo, dra­bu­žių bei ava­ly­nės už­trauk­tu­kų tai­sy­mo.

Ver­sli­nin­kė yra įkū­ru­si še­šias dar­bo vie­tas – par­da­vė­jų, bu­hal­te­rio bei vai­ruo­to­jo-bui­ti­nės tech­ni­kos meist­ro.

Pri­si­pa­žįs­ta, kad nuo­sa­va par­duo­tu­vė ap­vai­ni­ka­vo jos gy­ve­ni­mo sva­jo­nę. Ta­čiau ne­sle­pia, kad tai bu­vo il­gas pro­ce­sas. „Nuo to mo­men­to, kai nu­ne­šiau do­ku­men­tus į sa­vi­val­dy­bę iki par­duo­tu­vės ati­da­ry­mo pra­ėjo be­veik še­še­ri me­tai“, – pa­sa­ko­jo R. No­rei­kie­nė.

Ko­kie di­džiau­si slenks­čiai Uk­mer­gė­je iš­ky­la ver­sli­nin­kams? Į šį klau­si­mą at­sa­ko ne­dve­jo­da­ma – sun­kiau­siai per­žen­gia­mi „po­pie­ri­niai“ bar­je­rai.

Ta­čiau yra įsi­ti­ki­nu­si: jei ne­nu­lei­di ran­kų ir ne­bi­jai dar­bo, nuo­sa­vas ver­slas – pui­ki ga­li­my­bė už­si­dirb­ti.

Ne­ga­na to, veik­li mo­te­ris pa­gal su­de­rin­tą gra­fi­ką dar dir­ba ir Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je siu­vi­mo ma­ši­nų de­rin­to­ja. Pa­ti re­mon­tuo­ja įvai­rių mo­de­lių siu­vi­mo ma­ši­nas.

No­rei­kie­nės di­džiau­si pa­gal­bi­nin­kai – tvir­ta ir vie­nin­ga šei­ma. Drau­ge dir­ba duk­ros Edi­ta, Li­na ir Orin­ta bei žen­tai – Gin­tau­tas, Li­nas ir Man­tas. „Be jų aš tik­rai ne­bū­čiau įgy­ven­di­nu­si sa­vo pla­nų“, – įsi­ti­ki­nu­si uk­mer­giš­kė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(6 balsai)

Komentarai  

+8 # Darius 2015-12-09 13:30
Smagus pavadinimas, toks lyg reiktų eiti nuo prekybos centro "IKI" kuo toliau :D
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+4 # Vytautas 2015-12-09 22:48
Sveikinimai su įkurtuvėmis ! Labai reikalinga jūsų parduotuvė, kurioje galima gauti reikalingą prekę kurios kitose parduotuvėse "su žiburiu nerasi".
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+3 # ukmerge 2015-12-10 20:15
reikalinga tokia butu gedimino g. gale visas pigzoliu raj , ir saukava be parduotuves...
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų