Erkės gyvybingos iki vėlyvo rudens

Gedimino Nemunaičio nuotr. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Nors žo­lę jau pa­kan­da ru­de­ni­nės šal­nos, jo­je vis dar knibž­da žmo­nių svei­ka­tą luo­ši­nan­čių vabz­džių – er­kių. Šie Lai­mo li­gą ir er­ki­nį en­ce­fa­li­tą su­ke­lian­tys vabz­džiai gy­vy­bin­gi iš­lie­ka iki vė­ly­vo ru­dens. Spe­cia­lis­tai sa­ko, kad skie­py­tis ga­li­ma vi­sus me­tus.

Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus spe­cia­lis­tų sta­tis­ti­ka ro­do, kad er­kės yra pa­pli­tu­sios ne tik miš­kuo­se, pau­piuo­se, mies­tų ža­lio­sio­se zo­no­se, ben­dri­jų so­duo­se. Už­si­krė­tu­sie­ji Lai­mo li­ga bei er­ki­niu en­ce­fa­li­tu pa­sa­ko­jo er­kių „pa­si­ga­vę“ net sa­vam kie­me, dar­že ar net šilt­na­my­je.  

Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Vi­ta­li­ja Mo­tie­jū­nie­nė sa­ko, kad įsi­siur­bus er­kei, sa­vo svei­ka­tos būk­lę rei­kia ste­bė­ti tris sa­vai­tes.

„Er­kių su­ke­lia­mos li­gos tu­ri slap­tą­jį – in­ku­ba­ci­nį – lai­ko­tar­pį, ku­ris tę­sia­si ne vi­siems vie­no­dai“, – tei­gia ji. 

Ap­gau­lin­ga er­ki­nio en­ce­fa­li­to pra­džia pri­me­na ūmią vi­ru­si­nę in­fek­ci­ją ar­ba gri­pą – aukš­ta tem­pe­ra­tū­ra, šalt­krė­tis, gal­vos skaus­mas. Anot V. Mo­tie­jū­nie­nės, skir­tu­mas tas, kad šiems po­žy­miams pa­si­reiš­kus dėl er­ki­nio en­ce­fa­li­to, nė­ra slo­gos, ne­ko­sė­ja­ma. Į tai žmo­nės tu­rė­tų dar la­biau at­kreip­ti dė­me­sį, jei iš lau­ko par­si­ne­šė įsi­ki­bu­sią er­kę.

Ta­čiau dau­ge­liu at­ve­ju už­si­krė­tu­sie­ji tei­gia nė ne­įta­rę, kad įsi­ki­bo šis klas­tin­gas vo­ra­gy­vis, ne­ži­no, kur tai ga­lė­jo nu­tik­ti. Be to, pa­sak pa­šne­ko­vės, er­kės jau­nik­lio – nim­fos ga­li nė ne­įžiū­rė­ti: „Dy­džio – kaip ada­tos gal­vu­tė“.

Tuo tar­pu Lai­mo li­gos at­ve­ju er­kės įkan­di­mo vie­to­je pra­ėjus 5 die­noms ar net 4 sa­vai­tėms at­si­ran­da rau­do­na dė­mė. Šios li­gos at­ve­ju li­go­nis skun­džia­si są­na­rių ir rau­me­nų skaus­mu, o vė­ly­vu li­gos pe­ri­odu pa­žei­džia­ma cen­tri­nė ner­vų sis­te­ma.

Lai­mo li­gos at­ve­jų dau­gė­ja

Šie­met mū­sų ra­jo­ne re­gist­ruo­ti 32 Lai­mo li­gos at­ve­jai.

Mo­tie­jū­nie­nė ma­no, kad li­go­nių iki me­tų pa­bai­gos dar pa­dau­gės. Nors gry­ba­vi­mo se­zo­nas jau, ga­li­ma sa­ky­ti, pra­ėjo, ta­čiau už­si­krė­tu­sie­ji in­ku­ba­ci­niu lai­ko­tar­piu li­gos po­žy­mių dar ne­jau­čia.

„Jei ku­rie gry­bau­da­mi ar uo­gau­da­mi už­si­krė­tė, į gy­dy­to­jus ga­li kreip­tis ir ge­ro­kai vė­liau. Vis­ko ga­li bū­ti, kad ko­kiais pen­kiais at­ve­jais dar ga­li pa­dau­gė­ti“, – svars­to pa­šne­ko­vė.

Taip pat spe­cia­lis­tai pa­ste­bi, jog už­si­krė­tu­sių­jų šia li­ga kas­met dau­gė­ja. Per­nai me­tų ga­le bu­vo 34, už­per­nai – 32.

Er­ki­nio en­ce­fa­li­to at­ve­jų šie­met nė­ra iš­skir­ti­nai daug – jų 4. Bū­ta me­tų, kuo­met su­sirg­da­vo 15 as­me­nų.

Ak­ty­vios er­kės iš­lie­ka iki vė­ly­vo ru­dens. Nors jos gy­vy­bin­giau­sios pa­va­sa­rį, tik nu­bu­du­sios, ru­duo – ant­ra­sis pe­ri­odas me­tuo­se, kuo­met jų pa­dau­gė­ja. Ka­dan­gi va­sa­ra – dau­gi­ni­mo­si lai­ko­tar­pis, ru­de­niop – nim­fų ant­plū­dis.

Skie­py­tis ga­li­ma ir da­bar

Ap­si­sau­go­ti nuo er­ki­nio en­ce­fa­li­to pa­de­da skie­pai. Nuo Lai­mo li­gos, de­ja, šios prie­mo­nės ne­veiks­min­gos.

Mo­tie­jū­nie­nė sa­ko, kad dau­ge­lis klai­din­gai ma­no, jog spa­lį skie­py­tis per vė­lu: „Aiš­ku, ge­riau­sia tą pa­da­ry­ti pa­va­sa­rį. Ta­čiau skie­py­tis nie­kuo­met ne vė­lu. Pa­si­skie­pi­jus da­bar, pa­va­sa­rį dėl er­ki­nio en­ce­fa­li­to ga­lės ne­si­bai­min­ti.“

Pa­sak spe­cia­lis­tės, bū­nant gam­to­je svar­bu tin­ka­ma ap­ran­ga. Vie­na iš pa­grin­di­nių jos funk­ci­jų – kuo pa­ti­ki­miau ap­sau­go­ti nuo er­kių.

Pa­ta­ria­ma dė­vė­ti švie­sius dra­bu­žius – nuo jų pa­pras­čiau nu­ran­kio­ti vabz­džius. O ant ly­gaus ar net bliz­gaus au­di­nio pa­vir­šiaus er­kėms iš vi­so iš­si­lai­ky­ti sun­ku.

Ge­riau­sia avė­ti gu­mi­nius ba­tus, su­si­ki­šus į juos kel­nių ga­lus. Il­gų ran­ko­vių ran­ko­ga­liai tu­rė­tų bū­ti su­rauk­ti gu­ma. Rei­kė­tų pri­si­deng­ti ir gal­vą – ke­pu­re, ska­re­le, gob­tu­vu.

Grį­žus iš miš­ko dra­bu­žius iš­pur­ty­ti ir pa­lik­ti ne­gy­ve­na­mo­je pa­tal­po­je. Pa­ta­ria­ma ne tik ap­si­žiū­rė­ti, ar ant kū­no nė­ra pri­ki­bu­sių er­kių, bet ir nu­si­trink­ti kem­pi­ne po du­šu. Pa­sak V. Mo­tie­jū­nie­nės, tą rei­kė­tų pa­da­ry­ti, net jei vyk­da­mi į gam­tą pa­si­purš­kė­me re­pe­len­tais nuo er­kių.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų