Istorijos ratą pasuka kolekcijos

Gedimino Nemunaičio nuotr. Pranas Mulevičius ir Ramūnas Ivanauskas praėjusią savaitę gerokai papildė savo kolekcijas. Gedimino Nemunaičio nuotr. Pranas Mulevičius ir Ramūnas Ivanauskas praėjusią savaitę gerokai papildė savo kolekcijas.

Uk­mer­giš­kiai Pra­nas Mu­le­vi­čius ir Ra­mū­nas Iva­naus­kas tu­ri pa­na­šų – ko­lek­cio­na­vi­mo po­mė­gį. Pa­grin­di­nės jų ko­lek­ci­jos su­siju­sios su alaus at­ri­bu­ti­ka, bet ne­sle­pia ren­kan­tys ir ki­to­kius daik­tus.

Pa­šne­ko­vai vi­siš­kai rim­tai ti­ki­na: nie­ko ne­mes­ki­te į šiukš­li­nę, nes kiek­vie­nas daik­tas at­ei­ty­je ga­li tap­ti ver­ty­be. 

Abu vy­rai pa­sa­ko­jo su­si­pa­ži­nę per ko­lek­cio­na­vi­mą, rink­da­mi alaus at­ri­bu­ti­ką.

Vai­ruo­to­ju dir­ban­tis P. Mu­le­vi­čius ren­ka alaus skar­di­nes. Pa­sa­ko­jo iš pra­džių ko­lek­ci­ją lai­kęs bu­te, sek­ci­jos len­ty­no­se. Ta­čiau žmo­na ne­ap­si­ken­tė ir pa­pra­šė šioms gė­ry­bėms pa­ieš­ko­ti ki­tos vie­tos. Tuo­met vy­ras ko­lek­ci­ją įkur­di­no so­do na­me­lio ant­ra­me aukš­te. Kol kas su­tel­pa.

Re­mon­to dar­bus pri­va­čiai at­lie­kan­tis Ra­mū­nas Iva­naus­kas pa­sa­ko­jo ko­lek­cio­nuo­jan­tis vis­ką, kas sie­ja­si su lie­tu­viš­ko alaus at­ri­bu­ti­ka. Tai – skar­di­nės, bu­te­liai, pa­dėk­liu­kai, tau­rės. Ne­se­niai pra­dė­jo rink­ti ir bu­te­lių ati­da­ry­tu­vus. Vy­ras pa­sa­ko­jo per me­tus su­ren­kan­tis po 1000 nau­jų alaus eti­ke­čių.

Abu uk­mer­giš­kiai pra­ėju­sią sa­vai­tę da­ly­va­vo alaus at­ri­bu­ti­kos ko­lek­cio­nie­rių bir­žo­je, vy­ku­sio­je mū­sų mies­te, Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre.

Tarp 100 da­ly­vių iš įvai­rių Lie­tu­vos mies­tų ir už­sie­nio ša­lių gre­ta sta­lus iš­si­pir­kę uk­mer­giš­kiai bu­vo vie­nin­te­liai mū­sų mies­to at­sto­vai.

Džiau­gė­si bir­žo­je pa­pil­dę sa­vo ko­lek­ci­jas ne tik iš­mai­ny­tais daik­tais, bet ir do­va­no­mis, nes kiek­vie­nas ren­gi­nio da­ly­vis ga­vo po stik­li­nę tau­rę ir šiai pro­gai pa­ga­min­tą pa­dėk­liu­ką.

Iva­naus­kas džiau­gė­si gau­tu la­bai įdo­miu bu­te­liu. Jis – nuo alaus, ku­rį Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos alu­da­riai spe­cia­liai vi­rė Bal­ti­jos ke­lio su­kak­čiai.

Pa­šne­ko­vai kaip su­ta­rę ti­ki­no, jog dau­gu­ma ko­lek­cio­nie­rių kau­pia ne vie­ną, o ke­lias ko­lek­ci­jas. P. Mu­le­vi­čius sa­kė il­gai rin­kęs deg­tu­kų dė­žu­tes, nuo vai­kys­tės – mo­ne­tas.

Iva­naus­kas taip pat nuo vai­kys­tės ką nors ren­ka. Be alaus at­ri­bu­ti­kos šiuo me­tu dar tu­ri įvai­rių ša­lių ban­kno­tų ko­lek­ci­ją.

Kaip daž­niau­siai pa­pil­do ko­lek­ci­jas? Pa­na­šiuo­se, kaip Uk­mer­gė­je vy­kęs, ren­gi­niuo­se, sen­daik­čių tur­guo­se, la­bai daž­nai – in­ter­ne­tu. Kar­tais daug me­tų su­si­ra­ši­nė­ja su ki­tais ben­dra­min­čiais. Po to pa­si­tai­kius pro­gai su­si­tin­ka. Įdo­mu bū­na to­kį žmo­gų pa­žin­ti, pa­ben­drau­ti.

Abu vy­rai kaip vie­nas ti­ki­no – nie­ko ne­rei­kia iš­mes­ti: nei žen­kliu­kų, nei at­vi­ru­kų, nei deg­tu­kų dė­žu­čių, skar­di­nių, bu­te­lių ar sal­dai­nių po­pie­rė­lių. Vis­ką po dau­ge­lio me­tų bus ga­li­ma par­duo­ti ko­lek­ci­nin­kams.

Anot jų, kaip pa­vyz­dys ga­li bū­ti ta­ry­bi­nių lai­kų žen­kliu­kai. Vi­sai ne­se­niai jie at­ro­dė be­ver­čiai. At­vi­ru­kai, paš­to žen­klai, net lo­te­ri­jos bi­lie­tai – gei­džia­mas ko­lek­ci­nin­kų kąs­ne­lis.

Ar­ba, pa­vyz­džiui, yra žmo­nių, ren­kan­čių tai, kas sie­ja­si su prieš­ka­rio ka­ry­ba ar ki­tu lai­ko­tar­piu, ar­ba ren­kan­čių tam tik­ro laik­me­čio fo­to­gra­fi­jas.

Gir­dė­jo, kad ran­da­si dar keis­tes­nių ko­lek­ci­jų. An­tai vie­nas žmo­gus ko­lek­cio­nuo­ja ply­tas.

Pu­siau juo­kais, pu­siau rim­tai pa­šne­ko­vai siū­lė vis­ką kaup­ti. Tie­sa, la­bai sau­go­tis ir ne­per­ženg­ti ri­bos, kad ne­už­si­vers­tum daik­tais ir ne­pa­vers­tum na­mų dė­žių la­bi­rin­tais.

To­kius, kaip jie pa­tys, ko­lek­cio­nie­rius vy­rai at­vi­rai va­di­no li­go­niais. Lai­mei, ser­gan­čiais la­bai sa­vo­tiš­ka, nei sau, nei ki­tiems ne­ken­kian­čia, bet gy­ve­ni­mą įdo­mes­niu pa­ver­čian­čia li­ga.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų