Už sumedžiotas šernų pateles – išmokos medžiotojams

Už sumedžiotas šernų pateles – išmokos medžiotojams Už sumedžiotas šernų pateles – išmokos medžiotojams

Lap­kri­čio 13 d. pa­tvir­tin­ta iš­mo­kų už su­me­džio­tas šer­nų pa­te­les skai­čia­vi­mo ir mo­kė­ji­mo tvar­ka. Me­džio­to­jai už iki 2016 m. pa­bai­gos su­me­džio­tą šer­no pa­te­lę ga­lės gau­ti iki 100 eu­rų iš­mo­ką.

Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba in­for­muo­ja, kad taip sie­kia­ma pa­ska­tin­ti me­džio­ti ne tik jau­nus pa­ti­nus, bet ir pa­te­les ir taip efek­ty­viau re­gu­liuo­ti ša­ly­je šer­nų po­pu­lia­ci­jos gau­sė­ji­mą.

Me­džiok­lės plo­tų nau­do­to­jams bus mo­ka­ma: už šer­nų pa­te­les nuo 12 iki 24 mė­ne­sių am­žiaus – po 50 eu­rų, už vy­res­nes kaip 24 mė­ne­siai – po 100 eu­rų iš­mo­kų.

„Moks­li­nin­kai tei­gia, kad veiks­min­gas šer­nų po­pu­lia­ci­jos re­gu­lia­vi­mas leis­tų lo­ka­li­zuo­ti ir su­stab­dy­ti af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro pli­ti­mą. To­dėl šer­nų tan­ku­mas ša­ly­se, kur pa­si­reiš­kė ši li­ga, tu­ri bū­ti mi­ni­ma­lus ar­ba ne­vir­šy­ti 0,5 šer­no 1 km2. Ti­ki­mės, kad iš­mo­kos mo­ty­vuos me­džio­to­jus“, – sa­ko VMVT di­rek­to­rius Jo­nas Mi­lius.

No­rin­tie­ji gau­ti iš­mo­kas tu­ri pa­teik­ti pra­šy­mus už su­me­džio­tas šer­nų pa­te­les te­ri­to­ri­nėms VMVT.

Me­džio­to­jai tu­ri už­tik­rin­ti, kad iš kiek­vie­nos su­me­džio­tos šer­no pa­te­lės bū­tų pa­im­ti krau­jo mė­gi­niai ir už­pil­dy­ti šer­nų mė­gi­nių pa­ė­mi­mo ak­tai af­ri­ki­niam kiau­lių ma­rui, am­žiui ir ly­čiai nu­sta­ty­ti.

Pri­me­na­ma, kad ne­tei­sin­gai pa­ė­mus mė­gi­nius ar blo­gai už­pil­džius pra­šy­mą, iš­mo­ka už su­me­džio­tas šer­nų pa­te­les ne­bus mo­ka­ma.

Pro­gra­ma yra fi­nan­suo­ja­ma Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos.

Dėl pa­tvir­tin­tos nau­jo­sios tvar­kos Uk­mer­gės vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba ket­vir­ta­die­nį į su­si­rin­ki­mą su­kvie­tė Uk­mer­gės me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos klu­bų ir bū­re­lių va­do­vus.

Ša­lies me­džio­to­jų klu­bų na­riai sa­vo val­do­se lai­ko­si nuo­sta­tos iš­lai­ky­ti šer­nų ban­das ir jų skai­čių ri­bo­ti ge­ro­kai kuk­liai nei to rei­ka­lau­ja­ma pa­gal vals­ty­bės nu­ro­dy­mus.

Šer­no pa­te­lės at­si­ve­da gau­sų bū­rį jau­nik­lių, tad jas nu­šo­vus, po­pu­lia­ci­jai smo­gia­mas rim­tas smū­gis. Anks­čiau me­džio­to­jų klu­bai net pi­ni­gi­nė­mis bau­do­mis baus­da­vo ne­ap­dai­rius ko­le­gas, ku­rie vie­toj pa­ti­no nu­dob­da­vo pa­te­lę.

Da­bar iš jų rei­ka­lau­ja­ma kar­di­na­liai pa­keis­ti il­ga­lai­kę nuo­sta­tą ir ne­gal­vo­jant apie at­ei­tį dras­tiš­kai ma­žin­ti šer­nų skai­čių. Už tai net nu­ma­ty­tos iš­mo­kos.

Ukmergės naujienos

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų