„Apsišaukėlių“ teatras Ukmergės padangėje sušvito trumpam, bet ryškiai

„Apsišaukėlių“ teatras Ukmergėje sužibėjo 1998-aisiais ir 1999-aisiais, Teatro dienos proga parodęs du įsimintinus vaidinimus, sukėlusius didelį publikos susidomėjimą ir susižavėjimą. Teatro režisierė – tuometinė kultūros namų direktorė Eugenija Vaitkienė.

1998-aisiais kovo 27-ąją žiūrovai buvo kviečiami į kultūros centro „Apsišaukėlių“ teatro komedijos vakarą pamatyti A. Griciaus „Palangą“ (Afiša. Gimtoji žemė, 1998-03-21, Nr. 31; 1998-03-26, Nr. 33)

Straipsnyje „Vakar ir visados – teatras“ (Vabalas Kostas. Gimtoji žemė, 1998-03-26, Nr. 33) pateikta daugiau informacijos apie šį spektaklį. Buvo žadama, kad vaidinimo metu „sublizgės prigesusios žvaigždės“, turint omenyje ukmergiškius teatralus.

Spektaklyje vaidino gausus būrys aktorių mėgėjų – Algis Kavaliauskas, Rima Jankuvienė, Virgis Krivickas (buvusi agitbrigadų žvaigždė), Rasa Graužinienė, Paulius Šemeta, Gražvyda Tušienė, Regina Zabielienė, Giedrius Varnas, Kęstutis Kadžius, Kęstutis Zabiela, Zita Kosmanienė, Vilma Mulevičiūtė, Nomeda Dabužinskienė.

Po Teatro dienos spaudos puslapiuose pasirodė recenzija, pavadinimu „Teatro dienai vaidinta „Palanga“ – akmenukas į gerų darbų maišelį“ (Stankevičiūtė Ineta. Ukmergės diena, 1998-04-11, Nr. 41). Joje pažymima, kad spektaklyje vaidinę aktoriai „įveikė“ komedijos žanrą ir pateisino žiūrovų, atėjusių pasijuokti, lūkesčius. Rašoma, kad salė buvo pilna.

Publikacijos autorė atkreipė dėmesį, kad teatras pateikė savitą kūrinio interpretaciją. Pajūrio kurorto atmosferą scenoje kūrė „ošimas, kelios vasarinės kėdės po dideliu skėčiu nuo saulės ir su bikini vaikščiojantys aktoriai“ (Stankevičiūtė Ineta. Ukmergės diena, 1998-04-11, Nr. 41).

Rašoma, kad Kauno inteligentų charakteriai, jų santykiai, nuobodulys „atskleisti meistriškai“. Pastebima, kad aktoriai atitiko personažus, o R. Graužinienės ir P. Šemetos duetas pavadintas nepriekaištingu. Aktoriai giriami už antrojo plano darbą, padėjusį kurti bendrą atmosferą.

Straipsnyje supažindinama su kūrinio siužetu ir personažais. Publikacijos autorė pastebi, kad nuo spektaklio pradžios prasidėjęs dviejų poniučių konfliktas, rutuliojantis įvykiams, išauga, bet galėtų būti dar ryškesnis. Išskiriamas pirmasis poniučių dialogas, suteikęs „puikų komedijinį toną visam spektakliui“ (Stankevičiūtė Ineta. Ukmergės diena, 1998-04-11, Nr. 41).

Spektaklio esminis momentas – Karalienės rinkimai. Šį veiksmą publikacijos autorė įvardija kaip vieną sėkmingiausių.

Publikacijoje rašoma, kad per beveik pusantros valandos trukusį spektaklį aktoriams pavyko išlaikyti žiūrovų dėmesį, kad jis „taip pat gerai pasibaigė, kaip ir prasidėjo“ (Stankevičiūtė Ineta. Ukmergės diena, 1998-04-11, Nr. 41).

Aptariama ir scenografija, nurodant, kad sprendimas buvo neįprastas. Tai – „per pirmas kelias žiūrovų eiles gilyn į salę padarytas podiumas“, leidęs aktoriams priartėti prie žiūrovų ir suteikęs spektakliui dinamiškumo. Giriamas podiumo panaudojimas Karalienės konkurse, bet pasigendama kokybiško apšvietimo (Stankevičiūtė Ineta. Ukmergės diena, 1998-04-11, Nr. 41).

Spektaklis rodytas Ukmergės kultūros centro didžiojoje salėje ir buvo toks sėkmingas, kad teko jį kartoti. Jis dar rodytas tų pačių metų balandžio 13-ąją (Afiša. Gimtoji žemė, 1998-04-09, Nr. 39).

Straipsnyje „Palanga – ne tik prie jūros“ (Vyčas Vytautas, Gimtoji žemė, 1998-08-04, Nr. 87), kuriame taip pat pateikiama trumpa spektaklio recenzija, prisimenama, kad premjeros vakaras „tapo nepaprastu įvykiu Ukmergėje“. „Salė – kaip reta – buvo pilnutėlė“, – rašoma atsiliepime, kuriame svarstoma, jog žiūrovai pasiilgę „gero, paprasto, suprantamo humoro“, komedijų ir „jau vien perskaitę teatro afišas mieste, skubėjo pirkti bilietus“ (Vyčas Vytautas, Gimtoji žemė, 1998-08-04, Nr. 87). Publikacijoje pasidžiaugiama, kad Ukmergės scenoje rodoma lietuviška dramaturgija.

Iš publikacijos sužinome, kad spektaklis buvo pradėtas šokiu. Jis „nuo pirmųjų akimirkų sukėlęs žiūrovų susižavėjimą“ (Vyčas Vytautas, Gimtoji žemė, 1998-08-04, Nr. 87).

Gerai atsiliepiama apie spektaklio visumą. „Iš seno gramofono sklindanti „smetanska“ muzika, ir scenos apipavidalinimas, ir puiki aktorių vaidyba nebepaleido žiūrovų dėmesio iki pat paskutinės spektaklio akimirkos“ – rašoma straipsnyje (Vyčas Vytautas, Gimtoji žemė, 1998-08-04, Nr. 87).

Teigiama, kad aktoriams pavyko perteikti vaizduotų laikų dvasią, įsijausti į personažus „taip, jog atrodo, kad šiam vaidmeniui jie visi ir sutverti“. Paminimi konkretūs personažai ir juos vaidinę aktoriai: Duknienė – R. Graužinienė, Skučiulienė – R. Jankuvienė, Bežiurstienė – G. Tušienė, Pradulckienė – R. Zabielienė, sekretorė – Z. Kosmanienė, tarnaitės V. Mulevičiūtė ir N. Dabužinskienė. Pati režisierė E. Vaitkienė vaidino pliažo sargę. Vyrų vaidmenys: ponas Dukna – V. Krivickas, Garunkštis – P. Šemeta, Bezmėnas – G. Varnas, Brėkla – K. Zabiela, Liauka – K. Kadžius, Špicbergeris – A. Kavaliauskas.

Straipsnio autorius spektaklį pavadino „gražiu ir reikšmingu įvykiu Ukmergės kultūriniame gyvenime“, išsakė nuomonę, kad jį turėtų pamatyti ir kitų rajonų žiūrovai.

Kaip prisimena „Palangoje“ vaidinę aktoriai, gastroliuoti su spektakliu būtų buvę sudėtinga dėl scenografijos – išskirtinis jos elementas – specialiai sukaltas didžiulis podiumas. Jį būtų buvę sudėtinga ardyti, transportuoti bei vėl sustatyti kitose scenose.

1999-aisiais „Apsišaukėlių“ teatras pakvietė į dar ryškesnį pasirodymą – šou „Žvaigždžių lietus“, taip pat skirtą Teatro dienai paminėti. Afišoje buvo skelbiama, kad į Ukmergę atvyksta būrys Lietuvos estrados ir popžvaigždžių bei viešnia iš Latvijos. Jas sutikti buvo kviečiama prie kultūros centro (Afiša. Ukmergės diena, 1999-03-25, Nr. 33; Gimtoji žemė, 1999-03-16, Nr. 29).

Teatro dienos proga pasirodė „Apsišaukėlių“ įkūnytos scenos žvaigždės: Birutė Dambrauskaitė – Zita Kosmanienė, Stasys Povilaitis – Algis Kavaliauskas, Janina Miščiukaitė – Regina Zabielienė, Giulija – Rasa Graužinienė, Kastytis Kerbedis – Paulius Šemeta, Džordana Butkutė – Rima Jankuvienė, Edmundas Kučinskas – Kęstutis Zabiela, Rytis Cicinas – Kęstutis Kadžius, Gytis Paškevičius – Tomas Pečiūra, Nelly Paltinienė – Vilma Mulevičiūtė, Eugenijus Ivanauskas – Virgis Krivickas, grupė „Naktinės personos“ ir Renata – Mindaugas Sudeikis, Donaldas Korsakas ir Gražvyda Tušienė, grupė „Biplan“ – Andrius Griškevičius, Aurelijus Babanovas, Artūras Grabauskas ir net viešnia iš Latvijos Laima Vaikulė – Nomeda Dabužinskienė. Pasirodymą vėlgi režisavo E. Vaitkienė.

Straipsnyje „Apsišaukėlės žvaigždės sulaukė pasisekimo“ (Jastramskienė Loreta. Ukmergės diena, 1999-03-30, Nr. 35) apžvelgiamas vykęs renginys ir pateikiama daug nuotraukų. Rašoma, kad salė „buvo sausakimša“. Iš publikacijos sužinome, kad nuo gatvės iki kultūros centro laiptų buvo nutiestas raudonas kilimas, publika „audringai“ palaikė žvaigždes ir kvietė kartoti, jos buvo apdovanotos dovanomis.

Spaudos puslapiuose įspūdžiais dalijosi ir žiūrovai. Straipsnyje „Šiam pasauly visko būna“ (Griškevičiūtė Vaidotė, Gimtoji žemė, 1999-04-01, Nr. 36) moksleivė rašė, kad dar prieš šou prie kultūros centro susirinko didelė žiūrovų minia. Be kita ko, šis šou sulaukė ir didelio jaunimo susidomėjimo.

Belaukiant žadėtų žvaigždžių vyko kiti pasirodymai. Iš publikacijos sužinome ir daugiau – artistai atvyko prabangiais automobiliais, lydimi policijos bei sirenų. Pažymima, kad artistų išvaizda beveik niekuo nesiskyrė nuo tikrųjų žvaigždžių ir pateikiama detalių. Renginį vedė apsišaukėlė Asta Stašaitytė – Egidija Šarūnienė.

Iš straipsnio galima sužinoti, ne tik kas ką dainavo, bet ir kaip elgėsi bei kuo buvo apdovanoti – tai irgi režisūriniai sprendimai. Pasirodymus papildė šiuolaikinio šokio šokėjos, vadovaujamos Jolantos Gražulevičienės. Įdomi detalė – scenoje įkurdinta dailininko Juliaus Zarecko skulptūra „Kūrybinių kančių paukštė“.

Renginio metu iš apsišaukėlių žvaigždžių buvo imami interviu, autografai, buvo galima nusifotografuoti. Įdomiausia, kad vakare žvaigždės pasiskirsčiusios po keletą tęsė savo pasirodymus įvairiose Ukmergės kavinėse ir baruose. Tad tokio šou Ukmergė išties dar nebuvo mačiusi.

„Apsišaukėlių“ teatras – nebuvo nuolat veikiantis teatro kolektyvas, o specialiai Teatro dienai suburti aktoriai mėgėjai, parengę įspūdingus pasirodymus, kurie jų atmintyje išliko iki šiol. Tiesa, tie patys aktoriai mėgėjai iki tol ne vienus metus vaidindavo Ukmergės kultūros centro kalėdiniuose spektakliuose vaikams. O tada gimė mintis vaidinti ir suaugusiesiems.

Kodėl „Apsišaukėliai“? Ogi todėl, kad tai buvo vienam konkrečiam šou suburti artistai, turėję įkūnyti Lietuvos popžvaigždes. „Tuo laiku buvo labai populiarios „Beždžioniukų diskotekos“, kai vaikai persirengdavo žinomais atlikėjais ir vaidindavo juos scenoje. Ukmergės kultūros centre jas organizuodavo Tamara Kvieskienė, – pasakoja dabartinė Ukmergės kultūros centro direktorė Rasa Graužinienė. – Sugalvojome ir mes, suaugusieji, Teatro dienos proga persirengti. Todėl ir „Apsišaukėliai“.

Daugiau „Apsišaukėlių“ teatro aktorių prisiminimų skelbsime kitą savaitę.

Autorės nuotr.

Prie šio straipsnio pridedamos laikraščių „Gimtoji žemė“ ir „Ukmergės diena“ publikacijų nuotraukos: Gimtoji žemė, 1998-04-09, Nr. 39 (pagrindinė); Ukmergės diena, 1998-04-11, Nr. 41; 1999-03-25, Nr. 33; 1999-03-30, Nr. 35.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų