Apie kultūrą, gatves, baseiną ir renovaciją

Daivos Zimblienės nuotr. Rajono savivaldybės tarybos posėdyje. Daivos Zimblienės nuotr. Rajono savivaldybės tarybos posėdyje.

Ketvirtadienį vyko savivaldybės tarybos posėdis, kuriame išnagrinėti ukmergiškiui aktualūs klausimai ir išklausytos informacijos.

Piliečių tribūnoje pasisakė kraštietis muzikantas Saulius Auglys. Jis pažėrė įvairios kritikos formuojamai Ukmergės kultūros politikai.

Jo manymu, mieste rengiamas perkusinės muzikos festivalis sumenko, lyginant su pirmaisiais, kurių iniciatoriumi buvo jis pats. Taip pat svarstė, kad miestui trūksta originalių idėjų, neįgalieji Ukmergės gatvėse jaučiasi nesaugiai, nesvarstoma mintis pastatyti paminką Vytautui Kernagiui, kultūros skyriaus vadovams trūksta kompetencijos, Antano Smetonos vardu pavadinta gatvė yra per toli nuo miesto centro, o Smetoninių šventės pavadinimas rodo nepagarbą pirmajam šalies prezidentui.

Į šiuos pasvarstymus bus atsakyta kitame savivaldybės tarybos posėdyje. O šiame trumpai atsakyta praėjusiame posėdyje pasisakiusiam ukmergiškiui Juliui Kazėnui. Jis kalbėjo apie bendruomenės iniciatyvą tvarkyti Šventosios upės pakrantę bei ragino savivaldybę prisidėti.

Rajono meras Rolandas Janickas įvardijo, kad savivaldybė yra parengusi paupio pakrantės sutvarkymo investicinį projektą, kuriuo numatytas želdynų tvarkymas, tako įrengimas bei kiti aplinkos tvarkymo darbai. Taip pat atsakyta ir į pastabą dėl esą pernelyg trumpo piliečių tribūnos laiko: tam skiriamos 5 min.

Meras atsakė, kad ukmergiškiai turi ir daugiau galimybių išsakyti savo poziciją, dalyvauti viešuose projektų svarstymuose bei susitikimuose.

Daugiau dėžių

Pakeista vasarį patvirtinta Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos šių metų priemonių vykdymo sąmata.

Paaiškėjo, kad Ukmergėje reikia daugiau šunų ekskrementų dėžių, nes 5 dėžės sunaikintos, kitos bus pastatytos naujose vietose Pivonijos, Pramonės ir Dukstynos mikrorajonuose.

Šių dėžių įsigijimui numatyti 4 000 Eur, užterštų teritorijų sutvarkymo darbams – 26 000 Eur.

Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos programos lėšos: atliekų surinkimo konteinerių aikštelių statybai – 3 000, bešeimininkių naudotų padangų laikinojo saugojimo aikštelės statybai ir reikalingos dokumentacijos parengimui – 10 000, netinkamų naudoti padangų atliekų surinkimo, transportavimo darbams – 20 000 Eur.

Socialdemokratas Kazys Grybauskas teiravosi apie aikštelėje saugomas surinktas padangas. Klausimą pristačiusi Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos poskyrio vedėja Vilija Grabauskienė informavo, kad sutartyje numatyta išvežti 280 tonų, o 80 tonų jau išvežta.

Pritarė bendradarbiavimui

Lygių galimybių plėtros centras pakvietė Ukmergės rajono savivaldybę bendradarbiauti, drauge kuriant tarpinstitucinio bendradarbiavimo algoritmą smurto artimoje aplinkoje klausimais. Algoritmas bus adaptuotas mūsų savivaldybės galimybėms ir poreikiams.

Posėdyje bendradarbiavimo sutarčiai pritarta.

Nauji nuostatai

Patvirtinta rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų nauja redakcija. Nauji nuostatai atitiks Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintus pavyzdinius nuostatus.

Gatvių pavadinimai

Savivaldybėje gautas Registrų centro Adresų registro skyriaus vadovo laiškas, kuriame rašoma, kad, vadovaujantis turima duomenų analize, Ukmergės rajone yra gatvių, kurios neturi adresų. Siūloma jas naikinti.

Atsižvelgiant į tai Deltuvos seniūnijoje Jakutiškių kaime nebeliks Ateities, Draugystės, Jaunimo, Liepų, Nazariškių, Parko, Topolių gatvių, Taujėnuose – Šviesos gatvės.

Ukmergės mieste panaikinti A. Mickevičiaus, Balandžių, Čiobrelių, Dagilių, Kovų, Strazdų, Vyturių, Žolių gatvių pavadinimai. Taip pat – Kareivinių ir Vaižganto skersgatviai bei Juozo Krikštaponio aikštė.

Pažymėta, kad skveras nenaikinamas – neliks tik techninių aikštės charakteristikų.

Deltuvoje esančiai gatvei suteiktas Dirvonų gatvės pavadinimas, patikslintos šiame miestelyje esančios Armonos gatvės geografinės charakteristikos.

Svarstant šį klausimą darbo partijos atstovas Arvydas Pėšina uždavė kelis su miesto architektūra susijusius klausimus. Į jo paklausimą dėl Kėdainių reklaminių stendų, neseniai stovėjusių Vienuolyno gatvėje, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Artūras Sakalauskas atsakė, jog tiesiog buvo patenkintas kėdainiečių prašymas. Tokį sumanymą jie įgyvendina daugelyje miestų.

Kitas „architektūrinis“ klausimas – dėl taip ir nepastatytų naujų miesto riboženklių. Pasak A. Sakalausko, kol kas bus įgyvendintas laikinas sprendimas, derinantis prie esamų riboženklių.

Keičiamas planas

Nutarta keisti prieš dešimtmetį tvirtintą rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą.

To reikia dėl pasikeitusių teisės aktų. Savivaldybėms iki 2021 m. kovo nurodyta pakeisti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus ir juose nustatyti aglomeracijų ribas. Taip pat siekiama nustatyti tinkamus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų reikalavimus.

Patvirtinti nuostatai

Patvirtinti nauji keturių ugdymo įstaigų nuostatai. To prireikė, nes vaikų lopšelių-darželių „Eglutė“, „Buratinas“, „Šilelis“, „Žiogelis“ nuostatai tvirtinti dar 2013 m. Per tuos metus ne kartą keistas Švietimo įstatymas, kiti teisės aktai.

Neformaliojo švietimo veiklos

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu buvo sudaryta darbo grupė neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) ir jo teikėjų veiklos kokybės vertinimo metodikai parengti ir išbandyti.

Šios metodikos kūrime dalyvavo ir Ukmergės rajonas. Ją išbandė Meno mokykla, Sporto centras, Balelių UDC ir VšĮ Skautų slėnis.

Mūsų rajonui dalyvaujant šios metodikos išbandymo eksperimente, jis buvo finansuojamas ES lėšomis. 2023 m. vykdomas vertinimas bus finansuojamas iš savivaldybės biudžeto ir tam reikės apie 3 000 Eur.

Dabar parengtas Savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašas. Jame apibrėžtos nuostatos, privalomos neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykloms.

Baseino kainos

Tarybai pritarus, Ukmergės sporto centro plaukimo baseino teikiamų paslaugų kainos keisis ir truputį didės.

Pavyzdžiui, plaukiojimas baseine suaugusiesiems su kaitinimusi pirtyse 2 val. kainuos 5 eurus vietoje buvusių 4,60, sezono abonementinis bilietas vienam suaugusiajam kainuos 190 eurų.

Iš viso baseino įkainių lentelėje – per 20 įvairių paslaugų, skirtų suaugusiesiems, moksleiviams, grupėms.

Pastarąjį kartą kainos tvirtintos prieš dvejus metus. Per tą laiką paslaugų padaugėjo – įrengta sūkurinė vonia, mažas vaikiškas baseinas. Paaiškėjus, kad kai kuriomis paslaugomis per sezoną beveik niekas nesinaudojo, jų atsisakyta. Taip pat analizuotos Anykščių, Širvintų plaukimo baseinų kainos.

Pateikus Šeimos kortelę, visoms baseino paslaugoms bus taikoma 20 proc. nuolaida.

Tarybai pritarus, nuolaidos numatytos neįgaliems baseino lankytojams. Siūlyta jas taikyti ir sergantiems lėtinėmis ligomis, pateikus tai patvirtinantį dokumentą, arba sergantiems ligomis, patenkančiomis į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sunkių ligų sąrašą.

Tačiau klausimą dėl nuolaidų spektro praplėtimo ligoniams, pavyzdžiui, POLA kortelės turėtojams, nutarta svarstyti ateityje. Situaciją bus pavesta išanalizuoti specialiai sudarytai darbo grupei.

Ukmergėje esantis baseinas išlaikomas iš rajono biudžeto lėšų bei lėšų, surenkamų už paslaugas.

Bibliotekos lankytojams

Papildytas Vlado Šlaito viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų sąrašas. Tarp naujų paslaugų – spausdintų dokumentų įrišimas bei edukacija „Knygų skirtukų kūrimas“. Patvirtinti šių paslaugų įkainiai.

Pareigybių skaičius

Patirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius rajono savivaldybės kultūros įstaigose.

Vlado Šlaito viešosios bibliotekos pareigybių skaičius nuo sausio sumažės iki 58,5 etato. Šiuo metu biblioteka turi 61,5 etato, bet, pasibaigus jos pastato renovacijai, nuo kitų metų pradės veikti apsaugos signalizacijos, tad bus atsisakyta trijų sargų pareigybių.

Pareigybių mažės ir Ukmergės kultūros centre, nes planuojama naikinti Užugirio ir Petronių skyrius. Centre liks 74,25 etato vietoje esančių 75,25.

Ukmergės kraštotyros muziejus dabar turi 26,25 etato, o turės 31,50. 4,25 etato papildomų pareigybių reikalingos vykdyti turizmo informacijos ir komunikacijos funkcijas. Turizmo ir verslo informacijos centre šiuo metu yra 5,75 etato.

Muziejus taip pat prašė skirti 1 papildomą darbininko etatą aplinkos, patalpų ir inventoriaus priežiūrai, smulkiems remonto darbams, parodų ir ekspozicijų įrengimui.

Pažymi, kad, vykdant muziejaus plėtrą, ženkliai padidėjo jo pastatų plotas. Priskyrus Siesikų dvarą, Tolerancijos centrą patalpų plotas padidėja 1 100 kv. m, o lauko teritorija – 3,489 ha.

Ukmergės kraštotyros muziejaus direktorei pavesta patvirtinti naują įstaigos organizacinę struktūrą bei darbuotojų pareigybių sąrašą ir siūlyti sudaryti darbo sutartis su likviduojamo Turizmo ir verslo informacijos centro darbuotojais.

Muziejuje – naujovės

Patvirtinti nauji Ukmergės kraštotyros muziejaus nuostatai.

Muziejui pavesta vykdyti likviduojamo Turizmo ir verslo informacijos centro turizmo informacijos ir komunikacijos funkcijas.

Jos apima rajono turizmo įvaizdžio kūrimą, krašto žinomumo didinimą, turizmo plėtrą. Taip pat muziejui pavedama kaupti ir nemokamai teikti informaciją apie teikiamas turizmo paslaugas, lankytinas vietoves ir objektus, rengti, leisti ir platinti informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas, objektus ir vietoves.

Pavestoms turizmo informacijos ir komunikacijos funkcijoms vykdyti reikės papildomų lėšų – 44 124 Eur darbo užmokesčiui ir 9 516,46 Eur – „Mūsų krautuvėlė“ eksploatacinėms išlaidoms.

Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro patikėjimo teise valdytas nekilnojamasis turtas ir ilgalaikis turtas perduotas Ukmergės kraštotyros muziejui.

Ligoninei perduotas turtas

Ukmergės ligoninei perduotas ilgalaikis materialusis turtas – medicininė įranga, kurios vertė – 137 867 Eur. Vienas iš sąraše esančios įrangos – narkozės aparatas su gyvybinių funkcijų monitoriumi.

Išnuomotos patalpos

Viešo konkurso būdu dvejų metų laikotarpiui išnuomotos rajono savivaldybei priklausiančios patalpos, esančios Kauno g. 16A. Bendras jų plotas – 15,80 kv. m. Kvadratinio metro pradinis nuompinigių dydis mėnesiui – 1,62 Eur.

Pakeistas sąrašas

Rajono savivaldybės taryba pernai vasarą patvirtino savivaldybės būsto fondo sąrašą ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą.  

Savivaldybės būsto, esančio Vytauto g. 103 name, nuomininkei mirus, jis bus nuomojamas šeimoms, turinčioms teisę į paramą būstui išsinuomoti.

Šis būstas įtrauktas į socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą.

Pristatė festivalį

Jaunimo muzikos klubo „Rockmergė“ atstovai pateikė informaciją apie vasarą Šventupėje jų surengtą festivalį „Rockmergė“ bei pasidalijo planais šį festivalį rengti ir ateinančią vasarą.

Šiemet jame dalyvavo per 1 400 lankytojų, grojo žinomos grupės, vyko įvairios pramogos. Renginio sąmata siekė 45 500 Eur, sulaukta 25 tūkst. Eur finansinės paramos, už bilietus surinkti beveik 9 tūkst. Eur.

Festivalio organizatoriai dėkojo savivaldybei už šiųmetę paramą Ukmergę garsinančiam festivaliui, pasakojo vėl rašantys projektą kitų metų renginiui ir tikisi paramos.

Ir patys „rockmergiečiai“ sulaukė rajono vadovų padėkos už puikią iniciatyvą.

Apie renovaciją

Savivaldybės administracijos direktorius Darius Varnas pateikė informaciją apie rajono daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo projektus.

Pasakojo, kad šiuo metu baigti renovuoti, renovuojami arba tam rengiami 109 Ukmergės rajono daugiabučiai. Direktorius trumpai pristatė kiekvieno šiuo metu renovuojamo daugiabučio darbų eigą.

Pasakojo, kad problemų esama, tačiau visos jos sprendžiamos. Gyventojų skundų dėl renovacijos eigos, pasak direktoriaus, nesama, problemų dėl rangovų šiuo metu nėra.

Tarp kitų daugiabučių pristatytas ir Linų gatvėje esantis buvęs mokyklos bendrabutis. Pranešta, kad kitąmet bus pradėti jo renovacijos darbai. Pastate bus įrengti socialiniai būstai. Šiuo metu socialinio būsto Ukmergėje laukia per 100 šeimų.

„Darbietis“ A. Pėšina įvardijo kai kurias, jo pastebėjimu, esamas renovacijos problemas. Kai kurios jų išsprendžiamos tik įsikišus žiniasklaidai.

Tačiau D. Varnas dar sykį pabrėžė, jog savivaldybė nėra gavusi nė vieno skundo. Meras R. Janickas priminė, kad šalia kiekvieno renovuojamo objekto turi būti stendas su pateikta visa informacija apie projekto administratorių. Pirmiausia jam siūlė išdėstyti turimus skundus.

Socialdemokratas Arūnas Dudėnas teiravosi apie kvartalinę renovaciją. Atsakyta, kad pirmas toks numatomas projektas – vadinamasis Deltuvos–Kauno gatvių trikampis.

Papildomai pateikta informacija dėl lėšų poreikio Valų ugniagesių komandos patalpų pritaikymui. Tam trūksta per 30 tūkst. Eur. Po diskusijų bendru sutarimu nutarta lėšų rasti ir projektą tęsti.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų