Pradėjo tyrimą dėl buvusio mero veiksmų

Bu­vu­sio ra­jo­no me­ro Vy­do Pa­knio pra­dė­ta veik­la „Uk­mer­gės ši­lu­mo­je“ ne­pra­sly­do pro akis Vy­riau­sia­jai tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai. Pra­dė­tas ty­ri­mas dėl UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ di­rek­to­riaus V. Pa­knio veiks­mų ati­tik­ties Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mui.

 Vai­do­tės Šan­ta­rie­nės nuotr. Bu­vu­sį di­rek­to­rių Rai­mon­dą Ra­gaus­ką sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­je UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ pa­kei­tė ra­jo­nui ku­riam lai­kui va­do­va­vęs Vy­das Pa­knys.


Ty­ri­mas pra­dė­tas dėl V. Pa­knio veiks­mų ati­tik­ties mi­nė­to įsta­ty­mo 18 straips­nio nuo­sta­toms, nu­sta­tan­čioms ap­ri­bo­ji­mus pa­si­bai­gus tar­ny­bai.

Šia­me straips­ny­je skel­bia­ma, jog „As­muo, nu­sto­jęs ei­ti pa­rei­gas vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je, vie­ne­rius me­tus ne­tu­ri dirb­ti įmo­nės va­do­vu, va­do­vo pa­va­duo­to­ju, bū­ti įmo­nės ta­ry­bos ar val­dy­bos na­riu, taip pat ei­ti ki­tas pa­rei­gas, tie­sio­giai su­si­ju­sias su spren­di­mų pri­ėmi­mu įmo­nės val­dy­mo, tur­to tvar­ky­mo, fi­nan­sų ap­skai­tos bei kon­tro­lės sri­ty­se, jei­gu per pas­ku­ti­nius dar­bo me­tus jo tar­ny­ba bu­vo tie­sio­giai su­si­ju­si su šių įmo­nių veik­los prie­žiū­ra ar kon­tro­le ar­ba jei­gu as­muo da­ly­va­vo svars­tant ir pri­imant pa­lan­kius šioms įmo­nėms spren­di­mus kon­kur­so ar ki­to­kiu bū­du teik­ti vals­ty­bės už­sa­ky­mus ar fi­nan­si­nę pa­ra­mą“.

Kaip „Uk­mer­gės ži­nioms“ sa­kė VTEK Ty­ri­mų sky­riaus ve­dė­ja Are­ta Miš­ki­nie­nė, ty­ri­mas pra­dė­tas, sie­kiant iš­si­aiš­kin­ti, ar ga­li bū­ti tai­ko­mas mi­nė­to įsta­ty­mo straips­nis. „Kol kas sun­ku kal­bė­ti apie ty­ri­mo ei­gą, nes jis ką tik pra­dė­tas, lau­kiam vi­sos me­džia­gos“, – sa­kė A. Miš­ki­nie­nė.

Ko­kiu pa­grin­du pra­dė­tas ty­ri­mas ir ar jis ini­ci­juo­tas ga­vus ko­kį nors skun­dą, ve­dė­ja tei­gė kol kas ne­ga­lin­ti ko­men­tuo­ti.

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau skel­bė­me, jog ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės įmo­nei „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ ne­se­niai ėmė va­do­vau­ti bu­vęs ra­jo­no me­ras V. Pa­knys. Lig­šio­li­nis di­rek­to­rius Rai­mon­das Ra­gaus­kas pa­ra­šė pra­šy­mą at­leis­ti iš už­ima­mų pa­rei­gų.

V. Pa­knys pra­ėju­sio­je ka­den­ci­jo­je Uk­mer­gei va­do­va­vo dve­jus me­tus. Me­ro pa­rei­gas už­ėmė, ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mu iš jų at­lei­dus il­ga­me­tį ra­jo­no va­do­vą Al­gir­dą Ko­pūs­tą. Ta­pus me­ru, V. Pa­kniui te­ko at­si­sa­ky­ti ver­slo ši­lu­mos sri­ty­je: iki tol jis va­do­va­vo pa­čiam pri­klau­san­čiai UAB „Kom­for­ta“.

Šį pa­va­sa­rį vy­ku­sius sa­vi­val­dos rin­ki­mus bu­vęs me­ras lai­mė­jo bū­da­mas Dar­bo par­ti­jos są­ra­še, o 2011 me­tų rin­ki­muo­se da­ly­va­vo ir į ta­ry­bą tuo­met pa­te­ko kaip ne­pri­klau­so­mas kan­di­da­tas.

Da­bar­ti­nis, ne­se­niai iš­rink­tas, ra­jo­no me­ras Ro­lan­das Ja­nic­kas tą­syk ti­ki­no, kad sku­biai „Uk­mer­gės ši­lu­mos“ va­do­vą keis­ti te­ko dėl pa­ties R. Ra­gaus­ko pra­šy­mo.

UŽ inf.  

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų