Atsisveikino su mokyklomis ir... alkoholiu

Gedimino Nemunaičio nuotr. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Rajono tarybos posėdyje, vykusiame praeitą savaitę, politikams daugiausia emocijų sukėlė su švietimu susijęs klausimas. Po diskusijų nuspręsta uždaryti pradines mokyklas Žemaitkiemyje bei  Šešuoliuose. Be to, uždrausta viešose vietose renginių metu vartoti alkoholį.

Posėdžio pradžioje tradiciškai gimtadienio proga sveikinti tarybos nariai – kovo mėnesį jį šventė Jonas Grybauskas bei Andrius Kalesnikas.

Būta ir kitokių gimtadienių. Almanacho „Eskizai“ redaktorius Vytautas Česnaitis informavo, kad šis leidinys gyvuoja 25-erius metus. Politikas dėkojo visiems, prisidedantiems prie leidinio kūrimo, leidybos. Almanacho leidybai lėšų kasmet skiriama iš savivaldybės biudžeto.

Iš piliečių tribūnos pasisakęs buvęs Žemaitkiemio mokyklos direktorius Stasys Misiūnas. Kadangi savivaldybės darbo grupė pateikė pasiūlymą uždaryti Želvos gimnazijos pradinio ugdymo skyrių, jis svarstė, kad gyvenvietėje daugėja naujų gyventojų ir ateityje turėtų pagausėti vaikų, todėl skyriaus uždaryti neverta.

Nors tokio tipo mokyklos skyrius pagal Vyriausybės nustatytą tvarką gali veikti esant ne mažiau kaip 10 mokinių, pranešėjas įsitikinęs, kad kuo mažesnė klasė – tuo didesnis privalumas.

Anot jo, mokyklos skyrių palikti reikėtų kaip kaimo šviesulį – Žemaitkiemio miestelis ruošiasi švęsti 240 metų sukaktį.

Ataskaitų – šūsnis

Tarybos nariai patvirtino visą pluoštą savivaldybės įstaigų vadovų pateiktų ataskaitų. Pritarta Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos, Kultūros centro, Kraštotyros muziejaus, Turizmo ir verslo informacijos centro, Antano Smetonos, Siesikų gimnazijų, Meno mokyklos, Sporto centro ataskaitoms.

Taip pat Ukmergės rajono meras Rolandas Janickas pristatė savivaldybės leidinį „Ukmergės rajono savivaldybės 2015 m. veiklos ataskaita“, skirtą visuomenei.

Kultūros apdovanojimai

Pritarta, kam šiemet suteikti geriausio Ukmergės kultūros darbuotojo, sėkmingiausio kūrybinio projekto ir metų kultūros mecenato nominacijas. 

Nutarta skirti 450 Eur premiją 2015 metų geriausiai rajono kultūros darbuotojai – Ukmergės kultūros centro Siesikų filialo vedėjai Valentinai Karaliūnienei.

Tokio paties dydžio premija ir H. Orakausko skulptūrėlės „Sveikinu“ replika atiteks metų sėkmingiausio kūrybinio projekto autoriui – Ukmergės kultūros centro lėlių teatrui „Katinas Murklys“, kuriam vadovauja Natalija Kovarskienė. Ji suteikiama už projektą „Etnosocializacijos elementai spektaklio „Buvo, buvo, kaip nebuvo“ kontekstuose“.

Metų kultūros mecenatu pripažinta UAB „Likmerė“.   

Taip pat tarybos nariai pasveikino Ukmergės kultūros centro direktorę Rasą Graužinienę. Kultūros ministerija jos vadovaujamą įstaigą pernai pripažino aukščiausiosios kategorijos kultūros centru. Jam skirta 90 bazinių socialinių išmokų dydžio – 3420 Eur premija. 

Konkurse premijoms gauti dalyvavo 9 įvairių kategorijų kultūros centrai.

Ieško nuomininko

Taryba pritarė Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro prašymui išnuomoti centrui priklausantį kempingą.

Šventupėje esantis kempingas buvo įrengtas 2013 metais įgyvendinus projektą „Šventosios upės trasos Ukmergės rajone pritaikymas turizmui“. Objektas buvo išnuomotas UAB „Viaplastas“, tačiau sausio pradžioje nuomos sutartis nutraukta.

Beveik 182 kv. m ploto kempingas aptvertas, nutiestas šaligatvis, įrengtos automobilių, žaidimų aikštelės, gręžtinis šulinys su vandentiekio tinklais, buitinių nuotekų tinklai su valymo įrenginiais. Žemės sklypo plotas – apie 0,9 hektaro.

Šventupės kempingo statybos ir įrengimas atsiėjo apie 300 tūkst. eurų. Pagal tą patį projektą Ukmergėje, palei Šventąją, nutiestas ir pėsčiųjų-dviračių takas. 

Atsižvelgiant į Lietuvos verslo paramos agentūros reikalavimus, siekiant išlaikyti 100 proc. paramos intensyvumą, operatorius turtui valdyti ir kempingo veiklai vykdyti turi būti atrinktas viešojo turto nuomos konkurso būdu.

Politikams pritarus, bus skelbiamas viešasis turto nuomos konkursas.

Patalpų fondą padidino

Pernai rajono taryba patvirtino patalpų, priskiriamų tarnybinių gyvenamųjų patalpų fondui, sąrašą, į kurį įtraukti 4 butai. Teisę išsinuomoti savivaldybės tarnybines gyvenamąsias patalpas turi Ukmergės PSPC ir Ukmergės ligoninės gydytojai.

Šiuo metu visos tarnybinių gyvenamųjų patalpų fondui priskirtos gyvenamosios patalpos yra išnuomotos. Nuo kovo atsilaisvino savivaldybės būstas, esantis Dariaus ir Girėno g. 30. Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos komisija pasiūlė jį priskirti tarnybinių gyvenamųjų patalpų fondui. Politikai tam pritarė.

Perdėliojo lėšas

Beveik kiekvieno tarybos posėdžio metu tikslinamas savivaldybės biudžetas. Patikslintas jis ir šį kartą.

Iš Ugdymo įstaigų aprūpinimo ugdymo priemonėmis, įranga ir įstaigų remonto programos 1,4 tūkst. Eur skirta vaikų lopšeliui-darželiui ,,Šilelis“ indaplovei įsigyti. ,,Šilelis“ švenčia 40 metų jubiliejų. Atsižvelgiant į gautą įstaigos prašymą, nutarta skirti lėšų indaplovei.

0,6 tūkst. Eur skirta Švietimo centrui Rapolo Sriogio konspektų pagrindu parengtos knygos ,,Fizikos konspektai stojantiesiems į aukštąsias mokyklas“ leidybos išlaidoms iš dalies finansuoti.

Nutarta skirti 6,9 tūkst. Eur kultūros įstaigoms iš Kultūros įstaigų aprūpinimo inventoriumi, įstaigų remonto ir kultūros projektų kofinansavimo programos. Iš jų – 3,5 tūkst. Eur Ukmergės kultūros centrui automobilio priekabos įsigijimui, pastato elektros įrangos varžų matavimui, 1,8 tūkst. Eur – kraštotyros muziejaus baldų, 1,6 tūkst. Eur – Vlado Šlaito viešajai bibliotekai – programinės įrangos įsigijimui.

Pagal Finansų ministerijos pažymą savivaldybei skirtas lėšas – 4052 Eur – kompensuoti savivaldybei išmokėtą sumą – suteiktą valstybės finansinę paramą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti, skirti rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui minėtoms išlaidoms.

Laukia nauji projektai

Kitąmet turėtų būti pradėti tvarkyti skverai prie ligoninės, piliakalnio bei Vilniaus gatvėje prie skulptūros „Vilkmergė“.

Pritarta savivaldybės administracijos projekto „Ukmergės miesto viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas II etapas: Ukmergės Vilniaus gatvės skvero ir Ligoninės parko su prieigomis infrastruktūros atnaujinimas bei įrengimas“ įgyvendinimui.

Vilniaus gatvės skvere numatoma formuoti viešąją erdvę aikštėje prie „Vilkmergės“ paminklo. Čia turėtų atsirasti želdynai, suoliukai, planuojama pakeisti grindinį, įrengti apšvietimą.

Ligoninės parko rekonstrukcijos planuose – reprezentacinė zona priešais įėjimą į ligoninę, rimties zona Dukstynos skvere, ramaus poilsio rekreacinė ir aktyvaus laisvalaikio zonos.

ES paramos dalis sudaro iki 92,5 proc. projekto išlaidų. Savivaldybės dalis – 7,5 proc. Numatomas lėšų poreikis – apie 426 tūkst. Eur, iš jų 394 tūkst. Eur – ES paramos lėšos.

Kitas numatomas projektas – „Ukmergės miesto piliakalnio teritorijos su prieigomis sutvarkymas“. Savivaldybė yra parengusi piliakalnio ir Vilkmergėlės upelio teritorijos tvarkymo techninį projektą. Šiuo projektu bus atliekami jame numatyti II etapo darbai: įrengtas piliakalnio takas, laiptai į Vytauto g., sutvarkyta likusi Vilkmergėlės atkarpa.

Numatomas lėšų poreikis – apie 826 tūkst. Eur, iš jų apie 764 tūkst. Eur – ES paramos lėšos (iki 92,5 proc. išlaidų), savivaldybės dalis – ne mažiau kaip 7,5 proc.

Šiemet bus rengiamas techninis projektas. Rangos darbus ketinama pradėti kitais metais, o užbaigti 2018-aisiais.

Modernizuos biblioteką

Pritarta projekto „Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos modernizavimas“ įgyvendinimui. Paraiška paramai gauti teikiama pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą.

Šiuo metu biblioteka naudojasi dalimi savo patalpų, esančių Vytauto g. 30. Kitą dalį nuomojasi Nacionalinės žemės tarnybos Ukmergės žemėtvarkos skyrius.

Žemėtvarkininkai planuoja iš nuomojamų patalpų išsikelti, tad nuspręsta bibliotekai skirti visą pastatą. Tačiau jį būtina modernizuoti. Planuojama apšiltinti pastato išorę, suremontuoti vidaus patalpas, atnaujinti šildymo, vėdinimo, elektros sistemas, įsigyti naujus baldus ir programinę įrangą. Patalpų plotas – 1 406 kv. m.

Numatomas lėšų poreikis – apie 706,5tūkst. Eur, iš jų ES paramos lėšos – 600,5 tūkst. Eur, savivaldybės indėlis – apie 106 tūkst. Eur.

Rengiasi renovacijai

Pritarta rajono daugiabučių gyvenamųjų namų, numatomų modernizuoti III etape, sąrašui. Jame – 13 daugiabučių.

Mieste būstą renovuoti pageidauja Jaunimo g. 9, Gedimino g. 15, Anykščių g. 21, Anykščių g. 35, Vilniaus g. 92A, Vilniaus g. 94A, Vytauto g. 32, Antakalnio g. 70, J. Basanavičiaus g. 3, A. Smetonos g. 18, Miškų g. 34, Jaunimo 46 daugiabučių gyventojai. Atnaujinti būstą ketina ir Siesikuose Draugystės g. 11 daugiabučio savininkai.

Šiuo metu rajone atnaujinami 9 daugiabučiai. Juose darbus planuojama baigti šiemet. Iš viso renovuoti 22 daugiabučiai. Renovacijai skirta 6,4 mln. eurų investicija, o valstybės parama gyventojams siekia 2,5 mln. eurų.

Siekiant tinkamai laiku pasiruošti naujam III daugiabučių namų modernizavimo etapui, tiems namams, kurių renovacijai pritaria gyventojai, reikia parengti pastatų energinio naudingumo sertifikatus ir investicinius planus.

Švęs be alkoholio

„Ukmergės žiniose“ rašėme apie siūlymą uždrausti prekybą alkoholiniais gėrimais mūsų rajone vykstančių švenčių, masinių renginių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, mugių, cirko, sporto renginių metu šių renginių teritorijoje nestacionariose mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose ir paviljonuose bei iš automobilinių parduotuvių, jeigu renginys vyksta viešose erdvėse.

Siūlymą pateikė opozicinių frakcijų pirmininkas Juozas Varžgalys.

Pabrėžiama, kad Ukmergės rajone mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių – vienas iš didžiausių tarp visų šalies savivaldybių ir beveik du kartus didesnis nei šalies vidurkis. 

Savižudybių, paskendimo, mirčių transporto įvykiuose esant neblaiviam taip pat registruojama žymiai daugiau nei šalies vidurkis. Socialinės rizikos šeimų rajone taip pat – dvigubai daugiau nei šalies vidurkis.

Alkoholio kontrolės įstatymas nustato, kad prekiauti alkoholiniais gėrimais bus draudžiama švenčių, masinių renginių, renginių, skirtų nepilnamečiams, metu bei švenčių, masinių renginių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų renginių, dėl kurių yra priimtas savivaldybės tarybos sprendimas.

Šiam siūlymui pritarta. Jis įsigalios nuo gegužės 1 d. Miesto šventės metu alumi jau nebus prekiaujama.

Uždaromi du ugdymo skyriai

Sumažėjus mokinių Ukmergės rajone nuo rugsėjo bus uždaryti dar du ugdymo skyriai.

Žemaitkiemio ir Šešuolių pradinio ugdymo skyriuose liko vos po kelis vaikus – Želvos gimnazijos Žemaitkiemio pradinio ugdymo skyriuje – 4, o „Šilo“ pagrindinės mokyklos Šešuolių pradinio ugdymo skyriuje – 7.

Pagal patvirtintą klasių komplektų sąrašą planuojama, kad kitais mokslo metais Ukmergės rajono mokyklose mokysis 3781 mokinys. Tai – 109 mokiniais (8 komplektais) mažiau negu šiais mokslo metais.

Pasak rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos Dalės Steponavičienės, Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrajame plane numatyti kriterijai, kuomet galima pradėti svarstyti klausimą dėl mokyklos ar skyriaus panaikinimo.

Svarstomas pradinio ugdymo programos nutraukimas skyriuose, kai mokinių skaičiaus vidurkis klasės komplekte nesiekia 8. Pagrindinių mokyklų tipo keitimas į progimnazijas – kai 9, 10 klasių mokinių skaičiaus vidurkis nesiekia 20.

Svarstomas kaimo pagrindinių mokyklų reorganizavimas, kai mokinių skaičiaus vidurkis klasės komplekte nesiekia 10.

Ne paslaptis, kad į mažas mokyklas kelioms valandoms nenori važinėti kvalifikuoti specialistai. Mokiniai ugdomi jungtinėse klasėse. Be to, mažėja vieno vaiko išlaikymo kaštai. O dėl lėšų trūkumo mokyklos nepajėgia įsigyti naujų mokymo priemonių ir atnaujinti turimų, trūksta lėšų patalpų remontui. Mažose mokyklose per maža neformaliojo švietimo pasiūla.

Žemaitkiemio pradinio ugdymo skyriuje šiuo metu mokosi 4 mokiniai. Kitąmet čia mokytųsi 6 pradinių klasių mokiniai ir ugdytųsi 12 priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų. 

Vidutiniškai vienam Žemaitkiemio pradinio ugdymo skyriaus mokiniui per mėnesį tenka 368 Eur, tuo tarpu Želvos gimnazijos pradinukui – 103 Eur. 

Šešuolių pradinio ugdymo skyrių lanko 7 I–IV klasių mokiniai ir ugdoma 10 ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų. Kitąmet skyrių lankytų 6 pradinukai ir 8 ikimokyklinukai. Vidutiniškai vienam šio skyriaus mokiniui tenka per mėnesį 334 Eur, o „Šilo“ pagrindinės mokyklos pradinukui – 63 Eur.

Pasak D. Steponavičienės, pranešus apie skyrių naikinimą nepasitenkinimo iš tėvų nebuvo. Mat siekdami, kad jų atžalos įgytų kokybiškesnių žinių, tėvai dažnai patys veža juos į miesto mokyklas.

Rajono taryba pritarė klausimui dėl mokyklų uždarymo. Daugumos politikų nuomone, vaikai turi ugdytis šiuolaikiškose mokyklose. Žadama spręsti mokinių pavėžėjimo klausimą – mokykloms, kurių skyriai uždaromi, skirti naujus mokyklinius autobusiukus.

Išklausė informacijas

Informaciją pateikė Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus viršininkė Eva Deveikytė. Ji aptarė probacijos tarnybos veiklos reikšmę ir galimybes Ukmergės rajono savivaldybėje.

Tarybos nariai buvo supažindinti su probacijos tarnybų veiklos tikslais, praeitų metų rezultatais bei iššūkiais.

Pranešėja pabrėžė probacijos tarnybos veiklos sėkmės priklausomybę nuo savivaldybėje veikiančių socialinių paslaugų kiekio ir kokybės.

Anot jos, bausmę laisvėje atliekantys nuteistieji pakeisti savo netinkamą elgesį gali tik pasinaudodami savivaldybėje prieinama pagalba. Ji pabrėžė motyvavimo ir gydymosi nuo priklausomybės alkoholiui paslaugų prieinamumo svarbą.

Pranešime skirtas nemažas dėmesys smurto artimoje aplinkoje problemos pristatymui, pasidžiaugta, kad šiemet rajono visuomenės sveikatos biure pradėta vesti programa smurtaujantiems šeimoje.

Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas Andrius Kalesnikas pateikė komiteto ataskaitą už praeitus metus. Taip pat tarybos nariams atsiskaitė už veiklą Jaunimo reikalų tarybos pirmininkė Rūta Girnytė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų