Apie šiukšles – ir savivaldybės taryboje

Gyventojams ramybės neduodanti atliekų tema paliesta ir praėjusią savaitę vykusiame rajono savivaldybės tarybos posėdyje. Pasirodo, šiukšlės tikru galvos skausmu tapo net ir patiems mūsų išrinktiesiems.

Posėdyje iš 25-ių tarybos narių dalyvavo beveik visi. Nebuvo tik atostogauti išvykusio socialdemokrato Valdo Petronio.

Tarybos narys Kazys Cesevičius pranešė apie išėjimą iš Darbo partijos frakcijos. Jis toliau tęs darbą tarybos valdančiojoje koalicijoje ir jokiai frakcijai nepriklausys.

Piliečių tribūnoje šįkart kalbų nebuvo. Tačiau atsakyta į ankstesnio posėdžio metu keltus klausimus.  Tuomet Eduardas Zeziulevičius, Pašilės seniūnaitijos seniūnaitis, kalbėjo dėl Pašilės vaikų žaidimų aikštelės ir miesto kapinių tualetų būklės.

Savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas priminė, kad vasarį vykusiame susitikime su Pašilės gyventojais aptarta galimybė sporto ir kito laisvalaikio užimtumo bazę koncentruoti Pašilės progimnazijos teritorijoje. Gyventojai idėjai neprieštaravo.

Šiuo metu rengiama progimnazijos sporto bazės atnaujinimo galimybių studija. Planuojama objektą sutvarkyti bendradarbiaujant su vietos verslu ir pasinaudojant Norvegijos finansinių mechanizmų parama.

Pradėti žemės sklypo formavimo darbai.

Kadangi senoji vaikų žaidimų aikštelė buvo netinkama eksploatuoti, Pašilės progimnazijos teritorijoje miesto seniūnijos rūpesčiu įrengta nauja. Joje, teigiama, užtikrinamas vaikų saugumas. Papildomų saugaus eismo priemonių poreikis bus įvertintas savivaldybės saugaus eismo komisijoje. Įvertinus tokios bazės koncentravimo progimnazijos teritorijoje perspektyvas, žaidimų aikštelės perkėlimas į kitą vietą nėra tikslingas.

Dėl tualetų

Pasak S. Jackūno, modernius viešuosius tualetus, įgyvendinant įvairius miesto gražinimo projektus, numatoma įrengti Pilies parke ir prie Ukmergės ligoninės. Miesto teritorijoje esančių viešųjų tualetų priežiūrą organizuoja Ukmergės miesto seniūnija. Jų būklės klausimą aptariant tarybos savivaldybės ūkio komitete, rekomenduota seniūnijai organizuoti biotualetų pastatymo ir aptarnavimo paslaugos pirkimą.

Įvertinus poreikį ir biudžeto galimybes, biotualetus planuojama pastatyti ne tik prie kapinių, bet ir kitose labiausiai gyventojų lankomose vietose. Jų sąrašas bus derinamas su Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistais. Su modernesniais tualetais, kuriuose būtų vanduo, vėdinimo sistema, susiję norai, deja, kertasi su savivaldybės finansinėmis galimybėmis.

Suaugusiųjų švietimas

Posėdyje patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2018 metų veiksmų planas. Jo įgyvendinimo koordinatoriumi paskirta Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba. Šie veiksmai numatyti Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme. Taip siekiama sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims mokytis visą gyvenimą.

Programą įgyvendinti rajono biudžete skirta 4 000 Eur. Dar 4 000 Eur savivaldybei turėtų skirti Švietimo ir mokslo ministerija. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimui bus naudojamos mokinio krepšelio lėšos – 10 000 Eur.

Laukia pertvarka

Jau anksčiau sutarus, taryba sudėjo paskutinius taškus sprendžiant Dainavos pagrindinės mokyklos klausimą. Posėdyje nuspręsta iki rugsėjo 1 d. ją reorganizuoti prijungiant prie Senamiesčio pagrindinės mokyklos.

Mokykla kaip juridinis asmuo nuo rugsėjo savo veiklą baigs, tačiau neišnyks – ji tampa Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos skyriumi – Dainavos mokykla-daugiafunkciu centru. Abiejų įstaigų direktoriai privalės įspėti darbuotojus apie darbo sąlygų pasikeitimą ar galimą atleidimą iš darbo, nesutikus dirbti pakeistomis sąlygomis ar jei nėra pasiūlytos pareigos Senamiesčio pagrindinėje mokykloje. Apie tai bus įspėtas ir Dainavos pagrindinės mokyklos direktorius.

Finansinė parama

Tarybos sprendimu skirta po vienkartinę pašalpą kelioms šeimoms.

Į savivaldybę kreipėsi R. S. su prašymu skirti  vienkartinę pašalpą dėl sunkios sūnaus onkologinės ligos, nes reikalinga nuolatinė slauga. Šeimos situacija sunki.

Taip pat gautas E. L. prašymas skirti vienkartinę paramą vaiko reabilitacijos išlaidoms Slovakijoje padengti. Šeimos finansinė padėtis sunki, gaunamų lėšų nepakanka padengti vaiko gydymo išlaidas.

E. L. skirta 2 600 Eur, R. S. šeimai – 3 000 Eur vienkartinės pašalpos. Tokia parama suteikiama vadovaujantis vienkartinių pašalpų nepasiturintiems gyventojams skyrimo ir mokėjimo mūsų rajone tvarkos aprašu.

Taisyklės

Pakeistos tarybos 2015 m. patvirtintos atliekų tvarkymo taisyklės. Siekiant nedidinti išlaidų ir paskatinti žmones aktyviau rūšiuoti, nutarta iš individualių valdų savininkų mieste, taip pat, kaip ir kaime, komunalines atliekas surinkti po 2 kartus per mėnesį, kas antrą savaitę. Po tiek pat kartų iš miesto gyventojų bus išvežamos ir išrūšiuotos stiklo, plastiko, popieriaus atliekos. Iš viso per mėnesį atliekos vežamos 4 kartus.

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokestis yra vienodas tiek kaimo, tiek miesto gyventojams. Tad nutarta pakeisti taisyklių vieną iš punktų įrašant, kad komunalinių atliekų surinkimo konteineriai tuštinami pagal grafiką, bet ne rečiau kaip: kolektyviniai (bendri) konteineriai mieste – ne rečiau kaip septynis kartus per savaitę (buvo šešis); individualūs konteineriai mieste – ne rečiau kaip du kartus per mėnesį (buvo tris).

Netvarka – dėl šiukšlių

Kalbai pasisukus apie šiukšles, teirautasi, kodėl atsiradus naujam atliekų vežėjui situacija nė kiek ne geresnė. Tokius pastebėjimus išsakė ne vienas tarybos narys. Anot jų, atliekų išvežimo grafikai visai nebeaiškūs, mieste visur krūvos šiukšlių, konteineriai dingsta...

Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas Aidas Dutkus paaiškino, kad ankstesnis operatorius „Ekonovus“ ir dabar, kaip ir seniau, tuština spalvotuosius rūšiavimo „varpelius“ bei renka rūšiuojamas atliekas iš individualių valdų. Jam už išrūšiuotų pakuočių atliekų surinkimą nei gyventojai, nei savivaldybė nieko nemoka. Jeigu išrūšiuotos pakuočių atliekos sumetamos į buitinių atliekų konteinerius, tada už tą svorį sumokama rinkliavos pinigais.

„Ekonovus“ už pakuočių tvarkymo organizacijoms priduotas šias atliekas iš jų gauna pinigų, todėl įmonei, pasak A. Dutkaus, nėra tikslo ar naudos surinktas pakuotes sumesti į buitinių atliekų konteinerius, kuriuos ištuština naujasis operatorius – konkursą laimėjusi UAB „VSA Vilnius“.

Anot vedėjo, prieš tai, kai „Ekonovus“ veždavo ir komunalines atliekas, situacija dėl „varpelių“ esą buvo geresnė – jie tuštinti dažniau. „Dabar jie net „ofiso“ neturi: atvažiuoja iš Kauno – realiai nemato, kada „varpeliai“ užsipildo“, – sakė jis.

Tikimasi, kad greitai neberiogsos ir krūvos nerūšiuojamų  šiukšlių. A. Dutkaus teigimu, buitinių atliekų konteinerių aikštelių bus daugiau: „Nupirkta 350 naujų konteinerių – šituos statys, senus surinks. Kur per daug konteinerių, nuimsim, kad nestovėtų be reikalo pustuščiai ir nereikėtų mokėti „už orą“, t. y. tuščio konteinerio pakėlimą, nes mokama už pakėlimų skaičių.“ Jis priminė, kad atliekų išvežimo grafikai paskelbti savivaldybės tinklalapyje, rajono spaudoje.

Nevykdo pažadų

Socialdemokratas Andrius Lyška teiravosi, kodėl stambiųjų atliekų aikštelė, priklausanti „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui“, jau kuris laikas nepriima stiklo. Dar viena didele problema vadino tai, kad rajone nėra galimybių atsikratyti šiferio. Mano, kad priimti galėtų ši aikštelė.

Tačiau tam, pasak mero Rolando Janicko, „VAATC“ turi pasitvirtinti atskirą tvarką, gauti leidimą, kurio kol kas nėra. Reikalinga ir vieta, kur būtų galima „laidoti“ šiferį.

UAB „VAATC“ valdybos narys S. Jackūnas piktinosi šios įmonės pažadais dėl šiferio priėmimo: „Vis žada, kad bus galima, turėjo susitvarkyti užpernai, pernai... Dabar generalinis direktorius prižadėjo sutvarkyti artimiausiu metu. Jei ne, aš kreipsiuosi į Aplinkos ministeriją.“ 

Renovuos

2016 m. tarybos sprendimu „Dėl daugiabučių namų modernizavimo III etapo namų sąrašo“ buvo pritarta naujam numatomų renovuoti namų sąrašui. Jis buvo nuolat papildomas, per laikotarpį nuo paskutinio sąrašo papildymo norą renovuoti savo daugiabučius namus pareiškė dar 4 namų gyventojai. Šiame posėdyje sąrašas papildytas. Jame – Anykščių g. 9, Jaunimo g. 17 ir 38 daugiabučiai bei namas Ąžuolo g. 6, Balelių kaime, Taujėnų seniūnijoje. Jiems reikia parengti pastatų energinio naudingumo sertifikatus ir investicinius planus.

Šilumos ūkis

Pakeistas rajono savivaldybės šilumos ūkio optimizavimo strateginis planas. Jį teko koreguoti atsižvelgiant į besikeičiančias aplinkybes, paramos iš ES fondų galimybes, kuro kainų pokyčius, investavimo į šilumos ūkį prioritetus. Pastaruoju metu gerokai didėja biokuro kaina ir mažėja šilumos energijos realizacija, įtakos taip pat turi kainų skirtumas.

UAB „Ukmergės šiluma“ užsakymu buvo atliktos kelios studijos šilumos ūkio strateginiais klausimais: dėl biokuro katilinės RK-2 zonoje įrengimo finansinio-ekonominio pagrindimo; centralizuoto tinklo plėtros Vasario 16-osios ir Gedimino gatvių prieigose; biokuro (granulių) katilinės įrengimo Jaunimo gatvės boilerinėje finansinio-ekonominio pagrindimo.

Sumažėjus šilumos poreikiui karšto vandens gamybai vasaros sezono metu, atsirado būtinybė RK-2 ir Šventupės katilinėje sumontuoti vidutinio našumo iki 1 MW galios automatizuotus gamtinių dujų katilus, užtikrinant patikimą katilinių darbą.

Centralizuotų šilumos tinklų ilgis – 24 km. Iš jų pusė atnaujinta. Planuojama, kad atnaujintų tinklų dalis sudarytų ne mažiau kaip 80 proc.

Parduos

Į rajono savivaldybę kreipėsi R. U. su prašymu leisti išsipirkti gyvenamąsias patalpas su pagalbinio ūkio paskirties pastatais, esančias Deltuvos seniūnijoje, Laibiškių kaime. Butas nuomojamas savivaldybės būsto nuomos sąlygomis ir įtrauktas į parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašą. Nekilnojamojo turto vertintojai šį turtą įvertino 2 000 Eur. Pačių vertintojų paslaugos sudarė 342 eurus. Taryba prašymą patenkino. Lėšos, gautos pardavus turtą, bus naudojamos socialinio būsto fondo plėtrai.

Neatleido

Savivaldybės mero sudaryta komisija prašymams dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų suteikimo nagrinėti apsvarstė R. D. prašymą. Prašyta atleisti nuo 76 Eur nekilnojamojo turto mokesčio už patalpas arba jį sumažinti. Nurodyta, kad anksčiau komercinės paskirties patalpos buvo išnuomotos, bet nuomos sutartis nutraukta, pernai veikla nevykdyta. Komisijos narių nuomone, prašyme pateikti argumentai nėra pakankami. Taryba irgi nutarė prašytojo nuo mokesčio neatleisti.

Skyrė lėšų

Balsuota dėl Ukmergės rajono biudžeto patikslinimo. Nuspręsta padidinti 1236,1 tūkst. Eur biudžeto pajamų planą – tikslinę dotaciją kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti. Tokia suma skirta vykdyti šią programą.

Sumažinus 4 tūkst. Eur asignavimus Žemaitkiemio seniūnijos komunalinio ūkio plėtros išlaidoms – darbo užmokesčiui, jie skirti įrengti signalizaciją šios seniūnijos pastate. Taip pat skirta 2,5 tūkst. Eur Vidiškių pagrindinei mokyklai įsigyti vejos pjovimo traktorių.

Perskirstyti asignavimai: sumažinus 2 tūkst. Eur savivaldybės administracijai, jie skirti Švietimo pagalbos tarnybai. Ji planuoja organizuoti mokymus dirbantiesiems su soc. rizikos šeimomis.

Alga – nuo rezultatų

VšĮ Ukmergės ligoninės vyr. gydytojui nustatytas 40 proc. mėnesinio atlyginimo kintamosios dalies dydis. Sprendimas įsigaliojo gegužės 1 d. ir galios metus – iki 2019 m. gegužės 1 d.

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas numato, kad Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų mėnesinė alga susideda iš pastoviosios ir kintamosios algos dalių. Pastarosios dalies dydis priklauso nuo praėjusių kalendorinių metų įstaigos veiklos rezultatų. Ukmergės ligoninės 2017 m. veikla vertinta pagal įvairius rodiklius, kurių balų suma ir lemia mėnesinės algos kintamosios dalies dydį. Įgyvendinti sprendimą reikalingos lėšos – 730 Eur per mėnesį, tai – Privalomojo sveikatos draudimo fondo pinigai.

Sulaukė pastabos

Posėdžio darbotvarkėje buvo numatytas klausimas dėl naujo socialinių išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo. Tačiau pasiūlyta jį išbraukti, gavus Vyriausybės atstovo pastabą. Planuojama šį tvarkos aprašą pakoreguoti: suderinti su kitais socialinių išmokų teikimo kitoms asmenų grupėms tvarkos aprašais, įvertinti galimybę ruošti vieną bendrą arba kelis atskirus tvarkos aprašus.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų