Šiemet rajone keičiasi daugelio ugdymo įstaigų vadovai. Ukmergės rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas teigia, kad dalis jų susiję su direktorių kadencijos, trunkančios penkerius metus, pabaiga, kiti postus palieka dėl kitų priežasčių.

Liepos 22 d. turėjo įvykti keturi savivaldybės skelbti konkursai – Siesikų gimnazijos, Veprių pagrindinės ir „Ryto“ specialiosios mokyklų bei Sporto centro direktorių pareigoms užimti. Tačiau įvyko tik du.

Po pretendentų atrankos Ukmergės sporto centro direktoriumi tapo Vitalijus Martikonis, iki šiol dirbantis Dukstynos pagrindinės mokyklos sporto mokytoju bei Sporto centro krepšinio treneriu.

Veprių mokyklai vadovaus Ramutė Liubomirskienė, prieš tai ėjusi Balelių universalaus daugiafunkcio centro, kurį nutarta uždaryti, direktorės pareigas.

Savivaldybės administracijos Personalo ir dokumentų valdymo poskyrio vedėja Kristina Bagdonavičienė sakė, kad nors į šias pareigas pretendavo tik po vieną kandidatą, jie atrankoje įvertinti labai gerai.

Savivaldybei gavus Specialiųjų tyrimų tarnybos pažymas ir konkursus laimėjusių asmenų prašymus, į direktorių pareigas asmenys paskiriami mero potvarkiu. Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo pakeitimais, rajono tarybos pritarimo tam nebereikia.

Sporto centro direktoriaus darbo sutartis nutraukta jo paties prašymu.

Veprių mokyklos direktorė praėjusių metų gruodį baigė kadenciją. Keičiasi ir šios įstaigos pavadinimas – nuo rugsėjo 1 d. ji taps Veprių mokykla-daugiafunkciu centru, kuriam perduota valdyti Veprių stovykla, iki šiol buvusi Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos pavaldume.

Konkursai neįvyko

Kodėl neįvyko kiti du konkursai? Kandidatas į Siesikų gimnazijos vadovo vietą nepateikė visų reikiamų dokumentų, o į „Ryto“ specialiosios mokyklos direktorius pretendentų neatsirado.

Konkursai dėl šių pareigų turėjo įvykti dar gegužės pradžioje, bet dėl karantino buvo nukelti. Jiems neįvykus šįsyk, bus skelbiami nauji.

Siesikų gimnazija direktoriaus neturi nuo tada, kai buvęs direktorius 2018 metais kovo 1 d. tapo Rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėju. Siesikų gimnazijos direktoriaus pareigas eina laikinai paskirtas asmuo.

„Ryto“ specialiosios mokyklos situacija dar kitokia. Buvusi direktorė atsisakė pareigų 2017 rudenį.

V.Kalinas, komentuodamas situaciją, sakė, jog savivaldybė neskubėjo skelbti konkurso dėl valstybės politikos – numačius siekį didinti specialiųjų poreikių turinčių vaikų įtrauktį į bendrojo lavinimo mokyklas, nebuvo aišku, ar įstaiga išliks.

Po diskusijų dėl mokyklos perspektyvų, į kurias kviesti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai, sutarta galvoti apie stipraus specialiojo ugdymo centro steigimą ateityje. Pasak V. Kalino, „Ryto“ specialioji mokykla yra regioninė, ją lanko vaikai iš Ukmergės, Anykščių, Jonavos, Molėtų, Širvintų rajonų. Net ir didinant vaikų su specialiais poreikiais įtrauktį į bendrąsias mokykla, poreikis turėti specialiojo ugdymo įstaigą išlieka, nes yra vaikų, kurių šeimoms, tai – būtinybė.

Nutarus, kad įstaiga ateityje nebus naikinama, ryžtasi paskelbti konkursą direktoriaus pareigoms užimti. Deja, neatsirado norinčiųjų.

Bendroji tvarka

Šiuo metu rajono savivaldybės administracija skelbia dar keturis konkursus – į Deltuvos, Vidiškių, Dukstynos pagrindinių mokyklų bei Želvos gimnazijos direktorių pareigas. Dabar vyksta dokumentų pateikimas, o patys konkursai numatomi lapkritį.

Pasak K. Bagdonavičienės, kandidatai, prieš teikdami prašymą dalyvauti konkurse,  turi Nacionalinėje švietimo agentūroje gauti vadovo kompetencijos vertinimą. Tik turėdami jį gali teikti dokumentus.

V.Kalinas atkreipė dėmesį, kad kompetencijų vertinimas nėra egzaminas, kurį kandidatas išlaiko arba ne. Nuo liepos 1 d. įsigalėjus naujai tvarkai, kompetencijų vertinimo metu kandidatai surenka tam tikrą balų skaičių, kurį atsineša į konkursą, o atranką vykdanti komisija taip pat skiria balus.

Atrankos vertinimo komisiją sudaro po vieną atstovą iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos, taip pat konkurso organizatorių atstovas, įprastai – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, trys mokyklų bendruomenių atstovai – pedagogų, mokinių ir  tėvų,  ir socialinis partneris. Jei mokyklos bendruomenės deleguotas mokinys yra nepilnametis, komisijoje jam atstovauja tėvai. K. Bagdonavičienė sakė, kad yra buvę, jog vertinimo komisijoje dalyvauja ir mokinys, pavyzdžiui Sporto centro direktoriaus atrankoje.

Vadovauti mokykloms nesiveržiama

Šiemet baigiasi Deltuvos, Vidiškių, Dukstynos  mokyklų vadovų 5-erių metų kadencija. Kadangi kadencijų skaičius nėra ribojamas, visi iki šiol buvę vadovai gali dalyvauti paskelbtuose konkursuose.

Želvos gimnazija, kaip ir Siesikų, turi tik laikiną vadovą. Dėl Želvos gimnazijos direktoriaus pareigų konkursas jau buvo skelbtas anksčiau, bet neįvyko.

Kodėl į direktorius nesiveržiama? V. Kalinas papasakojo, kad yra vykdoma švietimo įstaigų vadovų kompetencijų stiprinimo programa, kurios tikslas – padėti vadovams tobulėti ir užimamose pozicijose jaustis tvirtai. Tačiau pastebi, kad valstybė dar neįgyvendino visų priemonių, kad šią pareigybę paverstų patrauklia.

Pasak V. Kalino, švietimo įstaigos vadovo darbas yra sudėtingas, reikalaujantis didžiulės atsakomybės, tačiau ne itin gerai apmokamas. „Naujam žmogui startinė pozicija išties nedėkinga, tad vadovo pareigas užimti neskuba“, – sako jis. Atkreipia dėmesį, kad Ukmergės situacija, palyginus, nėra bloga. Yra savivaldybių, kur švietimo įstaigų vadovų trūksta, o konkursai neįvyksta.

Veprių mokyklos direktorė praėjusių metų gruodį baigė kadenciją. Keičiamas ir šios įstaigos pavadinimas – nuo rugsėjo 1 d. ji taps Veprių mokykla-daugiafunkciu centru, kuriam perduota valdyti Veprių stovykla, iki šiol buvusi Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos pavaldume.

Konkursai neįvyko

Kodėl neįvyko kiti du konkursai? Kandidatas į Siesikų gimnazijos vadovo vietą nepateikė visų reikiamų dokumentų, o į „Ryto“ specialiosios mokyklos direktorius pretendentų neatsirado.

Konkursai dėl šių pareigų turėjo įvykti dar gegužės pradžioje, bet dėl karantino buvo nukelti. Jiems neįvykus šįsyk, bus skelbiami nauji.

Siesikų gimnazija direktoriaus neturi nuo tada, kai buvęs direktorius 2018 metais kovo 1 d. tapo Rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėju. Siesikų gimnazijos direktoriaus pareigas eina laikinai paskirtas asmuo.

„Ryto“ specialiosios mokyklos situacija dar kitokia. Buvusi direktorė atsisakė pareigų 2017 rudenį.

V.Kalinas komentuodamas situaciją sakė, jog savivaldybė neskubėjo skelbti konkurso dėl valstybės politikos – numačius siekį didinti specialiųjų poreikių turinčių vaikų įtrauktį į bendrojo lavinimo mokyklas, nebuvo aišku, ar įstaiga išliks.

Po diskusijų dėl mokyklos perspektyvų, į kurias kviesti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai, sutarta galvoti apie stipraus specialiojo ugdymo centro steigimą ateityje. Pasak V. Kalino, „Ryto“ specialioji mokykla yra regioninė, ją lanko vaikai iš Ukmergės, Anykščių, Jonavos, Molėtų, Širvintų rajonų. Net ir didinant vaikų su specialiais poreikiais įtrauktį į bendrąsias mokykla, poreikis turėti specialiojo ugdymo įstaigą išlieka, nes yra vaikų, kurių šeimoms, tai – būtinybė.

Nutarus, kad įstaiga ateityje nebus naikinama, ryžtasi paskelbti konkursą direktoriaus pareigoms užimti. Deja, neatsirado norinčiųjų.

Bendroji tvarka

Šiuo metu rajono savivaldybės administracija skelbia dar keturis konkursus – į Deltuvos, Vidiškių, Dukstynos pagrindinių mokyklų bei Želvos gimnazijos direktorių pareigas. Dabar vyksta dokumentų pateikimas, o patys konkursai numatomi lapkritį.

Pasak K. Bagdonavičienės, kandidatai, prieš teikdami prašymą dalyvauti konkurse,  turi Nacionalinėje švietimo agentūroje gauti vadovo kompetencijos vertinimą. Tik turėdami jį gali teikti dokumentus.

V.Kalinas atkreipė dėmesį, kad kompetencijų vertinimas nėra egzaminas, kurį kandidatas išlaiko arba ne. Nuo liepos 1 d. įsigalėjus naujai tvarkai, kompetencijų vertinimo metu kandidatai surenka tam tikrą balų skaičių, kurį atsineša į konkursą, o atranką vykdanti komisija taip pat skiria balus.

Atrankos vertinimo komisiją sudaro po vieną atstovą iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos, taip pat konkurso organizatorių atstovas, įprastai – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, trys mokyklų bendruomenių atstovai – pedagogų, mokinių ir  tėvų,  ir socialinis partneris. Jei mokyklos bendruomenės deleguotas mokinys yra nepilnametis, komisijoje jam atstovauja tėvai. K. Bagdonavičienė sakė, kad yra buvę, jog vertinimo komisijoje dalyvauja ir mokinys, pavyzdžiui Sporto centro direktoriaus atrankoje.

Vadovauti mokykloms nesiveržiama

Šiemet baigiasi Deltuvos, Vidiškių, Dukstynos mokyklų vadovų 5-erių metų kadencija. Kadangi kadencijų skaičius nėra ribojamas, visi iki šiol buvę vadovai gali dalyvauti paskelbtuose konkursuose.

Želvos gimnazija, kaip ir Siesikų, turi tik laikiną vadovą. Dėl Želvos gimnazijos direktoriaus pareigų konkursas jau buvo skelbtas anksčiau, bet neįvyko.

Kodėl į direktorius nesiveržiama? V. Kalinas papasakojo, kad yra vykdoma švietimo įstaigų vadovų kompetencijų stiprinimo programa, kurios tikslas – padėti vadovams tobulėti ir užimamose pozicijose jaustis tvirtai. Tačiau pastebi, kad valstybė dar neįgyvendino visų priemonių, kad šią pareigybę paverstų patrauklia.

Pasak V. Kalino, švietimo įstaigos vadovo darbas yra sudėtingas, reikalaujantis didžiulės atsakomybės, tačiau ne itin gerai apmokamas. „Naujam žmogui startinė pozicija išties nedėkinga, tad vadovo pareigas užimti neskubama“, – sako jis. Atkreipia dėmesį, kad Ukmergės situacija, palyginus, nėra bloga. Yra savivaldybių, kur švietimo įstaigų vadovų trūksta, o konkursai neįvyksta.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Komentarai  

+1 # Giedrius 2020-08-10 11:55
Būtų įdomu sužinoti ne tik pavardes laimėtojų, bet ir vizijass, su kuriomis jis į pareigas ateina. Norėtųsi sužinoti naujo Sorto centro vadovo idėjas, tikslus bei prioritetus.
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų