Dėl vienuolių prašymo nuomonės išsiskyrė

Savivaldybės tarybos sprendimai priimti per nuotolį. Savivaldybės tarybos sprendimai priimti per nuotolį.

Praėjusią savaitę vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje išnagrinėta per 40 klausimų. Dėl vienintelio iš jų – paramos Krikštėnuose esančiam vienuolynui – mūsų rajono politikų nuomonės gerokai išsiskyrė.

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriui Dariui Varnui tarybos sprendimu skirta 10 proc. pareiginės algos dydžio priemoka už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą nuo vasario 1 d. iki gruodžio 31 d.

Pažymėta, kad šiemet pasikeitė priemokų skyrimo valstybės tarnautojams reglamentavimas – panaikintas 6 mėnesių terminas priemokos skyrimui. Sąlygos priemokoms liko tos pačios: už papildomų užduočių atlikimą, kai dėl to viršijamas įprastas darbo krūvis arba kai atliekamos pareigybės aprašyme nenumatytos funkcijos. Priemoka negali būti mažesnė kaip 10 proc. ir didesnė kaip 40 proc. pareiginės algos.

Tiesa, prieš priimant sprendimą, Savivaldybės ūkio komitetas siūlė didesnę nei buvo projekte – iki 20 proc. – priemoką. Rajono meras Rolandas Janickas paaiškino, kad įstatymu patvirtinti mero ir vicemero algos dydžiai, kurie priklauso nuo gyventojų skaičiaus. Su 20 proc. priedu administracijos direktoriaus alga būtų didesnė už mero.

D.Varnas pats pasiūlė visai neskirti priemokos – kad visiems būtų ramu.

Savivaldybės ūkio komitetas savo siūlymą atsiėmė ir nubalsuota už sprendimo projektą – 10 proc. priemoką.

Didesnis atlyginimas

Pakeistas savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimas, kuriuo nustatytas administracijos direktoriaus pavaduotojo pareiginės algos koeficientas (14 bazinių dydžių). Dabar nutarta nustatyti koeficientą 15.

Valstybės tarnybos įstatyme nustatytas šios pareiginės algos koeficiento intervalas nuo 9,5 iki 17.                        

Premija medicinos darbuotojams

Patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės Metų medicinos darbuotojo apdovanojimo skyrimo tvarka. Apdovanojimai dviem medikams kasmet bus įteikiami Medicinos darbuotojų dienos proga. Premijos dydis – 2 minimalių mėnesinių algų (MMA) dydžiai. Šiuo metu tai – 1 460 Eur.

Iš pradžių buvo siūlyta tokio dydžio premiją kasmet skirti vienam medikui, bet pakoreguotoje sprendimo redakcijoje jau atsirado siūlymas apdovanoti du asmenis – gydytoją ir slaugytoją už išskirtinius nuopelnus profesinėje veikloje, sveikos gyvensenos propagavimą bei pacientų aptarnavimo kokybės gerinimą. Šiems apdovanojimams rajono biudžete šiemet reikės suplanuoti 2 920 Eur.

Kompensuos

Patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių sveikatos priežiūros specialistų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas.

Kelionės išlaidos iš dalies kompensuojamos specialistams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne Ukmergės rajonas, kurie į darbą ir iš darbo namo vyksta viešuoju transportu, asmeniniu automobiliu. Lėšos kelionės išlaidoms kompensuoti skiriamos iš savivaldybės biudžeto, o jų poreikį planuoja įstaigų vadovai.

Kompensacija, nepriklausomai nuo kelionei naudojamos transporto priemonės, – 0,06 Eur už 1 kilometrą. Sprendimas įsigalios nuo kovo.

Renovuos namus

Papildytas Ukmergės rajono daugiabučių namų, numatomų modernizuoti pagal valstybinę daugiabučių namų atnaujinimo programą, sąrašas.

Jis nuolat papildomas. Per laikotarpį nuo paskutinio papildymo, norą renovuoti daugiabučius pareiškė dar 4 namų gyventojai. Gojelio g. 7, Siesikuose, bei mieste – Klaipėdos g. 7, Maironio g. 48, Vilniaus g. 100B.

Šiems daugiabučiams reikės parengti pastatų energinio naudingumo sertifikatus ir investicinius planus.

Nauja redakcija

Patvirtinta rajono savivaldybės kelių, gatvių ir kitų susisiekimo komunikacijų objektų sąrašo nauja redakcija. Ja vadovaujamasi skirstant Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas. Šių lėšų naudojimo tvarką įgyvendina Lietuvos automobilių kelių direkcija. Vienas iš kriterijų, kaip lėšos paskirstomos savivaldybėms, – jų valdomų kelių ilgis. Šiuo metu savivaldybių tarybų patvirtintame kelių sąraše nurodytas kelių ilgis, o nuo 2025 m. bus Nekilnojamojo turto registre įregistruotų kelių ilgis.

Šiemet lėšos bus paskirstomos: pagal nuolatinių gyventojų skaičių – 50 proc.; pagal kelių ilgį, nurodytą savivaldybių tarybų patvirtintame kelių sąraše, – 50 proc., nuo 2025 metų – 0 proc.; pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotų kelių ilgį – 0 proc., nuo 2025 metų – 50 proc.

Ukmergės savivaldybės vietinių kelių, gatvių ir kitų susisiekimo komunikacijų objektų sąraše kelių ilgis – 934,68 km. Skelbiama, kad Nekilnojamojo turto registre  vietinių kelių ir gatvių registruota apie 762 km. Dar liko registruoti apie 173 km.

Atleido vos ne vos

Aušros Vartų Marijos ir Šv. Teresėlės seserų karmeličių kongregacija prašė ją atleisti nuo apskaičiuotos 3 934 Eur dydžio infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo už ūkinio pastato Krikštėnų kaime rekonstravimo projektą, keičiant pagalbinio ūkio paskirtį į gyvenamąją-vienuolyno.

Biudžeto ir ekonominės plėtros komitete siūlyta klausimo svarstymą atidėti.

Nuotoliniu būdu vykusiame posėdyje pasisakė vienuolyno sesuo Brigita, šiuo metu einanti vyresniosios pareigas. Ir tai buvo pirmas kartas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos istorijoje, kai posėdyje pasisakė vienuolė.

Sesuo Brigita pasakojo, kad Krikštėnuose esantis jų vienuolynas nuo 1996 metų vykdo visuomeninę veiklą – organizuoja vietines ir tarptautines vaikų stovyklas, seminarus, rekolekcijas ir taip prisideda prie visuomenės stiprinimo ir bendrystės. Dabartinis seserų sumanymas – ūkinį pastatą pertvarkyti į svečių namus.

Pasakojo, kad jame būtų 12 kambarių. Galima būtų priimti 25 žmones.

Sumanymas brangus – projektui reikėtų 925 tūkst. Eur. 220 tūkst. vienuolynas turi savo, 400 tūkst. prašo iš paramos fondų.

Sesuo Brigita sakė, kad fondai yra užsienyje. Pagrindinis katalikiškasis fondas – Vokietijoje. Bet jis prašo, kad patikimą partnerį vienuolynas turėtų ir vietoje. „O kas tai galėtų būti, jei ne savivaldybė“, – sakė sesuo, patikindama, kad ši savivaldybės parama galėtų padėti praminti kelius į įvairius fondus.

Vienuolyną atleidus nuo įmokos, savivaldybė savo lėšomis turėtų įrengti apie 75,1 m vandentiekio tinklą ir apie 87,05 m mišrių nuotekų tinklą.

Vienuolynas dėl paramos į savivaldybę kreipiasi pirmą kartą. Nors parama nėra didelė, dėl jos posėdyje užvirė diskusijos. Vieni politikai siūlė atidėti klausimo svarstymą, kiti – būti partneriais ir vienuolių prašymui pritarti neatidėliojant.

Kai visi norintieji pasisakė, vyko balsavimas dėl siūlymo klausimą atidėti. Tačiau pritrūkus balso jam nepritarta.

Tuomet balsuota dėl projekto vienuoles nuo mokesčio atleisti. „Už“ balsavo 13 posėdžio dalyvių, 9 susilaikė. Prieštaraujančiųjų nebuvo. Taigi, klausimui vos ne vos pritarta.

Skatins sportininkus

Patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės sportininkų, pasiekusių aukštų rezultatų, skatinimo tvarka. Taip siekiama piniginėmis premijomis skatinti sportininkus, garsinančius Ukmergės rajoną, bei jų trenerius.

Pasaulio, Europos čempionatuose iškovojus I vietą numatytos 1 000, II – 750, III – 500 Eur premijos.

Lietuvos Respublikos čempionatuose iškovojus I vietą numatytos 500, II – 400, III – 300 Eur premijos.

Lietuvos jaunių (jaunimo) žaidynėse bei čempionatuose iškovojus I vietą numatytos 300, II – 200, III – 150 Eur premijos.

Pasaulio, Europos taurių varžybų I vietos laimėtojų lauks 600, II vietos – 500, III – 400 Eur premijos.

Lietuvos taurių varžybų I vietos laimėtojams numatytos 400, II ir III vietos –  300 ir 200 Eur premijos.

Treneriams (sporto mokytojams) nutarta skirti 50 proc. sportininko gautos premijos dydžio apdovanojimus. Jeigu tose pačiose varžybose keli auklėtiniai laimi pinigines premijas, jų treneriams tenka du 50 proc. mažesni apdovanojimai.

Jei tokios nuostatos būtų galiojusios pernai, šioms premijoms būtų reikėję apie 5 800 Eur.                       

Didesnės premijos I                        

Ukmergės rajono geriausio metų mokytojo vardo nominantams dabar skiriamų premijų dydis – 600 Eur. Manoma, kad jis nepakankamas, siekiant padėkoti pedagogams už jų ypatingą indėlį ugdant vaikus.

Savivaldybės administracijos vadovai pasiūlė premijas padidinti iki dviejų minimalių mėnesinių algų (MMA) dydžio –1 460 Eur. Jis padidėtų 41,1 proc. Trijų nominantų premijoms iš rajono biudžeto reikėtų skirti 4 380 Eur – 3 780 Eur daugiau nei pernai. Šiam siūlymui pritarta.

Didesnės premijos II

Šiuo metu Geriausio metų kultūros darbuotojo vardo ir Sėkmingiausio mūsų rajono kūrėjo kūrybinio projekto premijų dydis – 600 Eur. Metų kultūros mecenato nominacijų laureatams skiriami iki 600 Eur vertės meno kūriniai.

Nutarta, kad Geriausio metų kultūros darbuotojo vardo nominacijų laureatai butų apdovanojami didesnėmis – dviejų MMA dydžio piniginėmis premijomis. Šiuo metu tai – 1 460 Eur. Projekto ir Mecenato vardo apdovanojimų dydžiai nekis.

„Baltas angelas“

Ukmergės kultūros centro organizuotos kalėdinės labdaros ir gerumo akcijos „Baltas angelas“ metu yra surinkta 12 074,46 Eur suma. Kultūros centrui leista šias lėšas, skirtas mažosios Airinės gydymui, pervesti į jos mamos sąskaitą.

Metų socialinis darbuotojas

Patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės Metų socialinio darbuotojo apdovanojimo skyrimo tvarkos aprašas. Taip siekiama įvertinti rajono įstaigų ir organizacijų darbuotojų, dirbančių socialinį darbą, veiklos rezultatus. Piniginio apdovanojimo dydis – 1 460 Eur (2 MMA). Lėšos bus skirtos iš rajono biudžeto.

Dar daugiau etatų

Padidintas Ukmergės socialinių paslaugų centro pareigybių skaičius nuo 110, kuris buvo patvirtintas pernai rugpjūtį, iki 114.

Centre darbui su sunkumų patiriančiomis šeimomis bus įsteigtos 4 individualios priežiūros darbuotojų pareigybės. Jų skaičius nustatytas pagal socialinę priežiūrą gaunančių šeimų, kuriose yra vaikų iki vienų metų arba vaikų su negalia iki 3-ejų metų amžiaus, skaičių bei šeimų gebėjimus jais rūpintis.

Skelbiama, kad vienai tokiai pareigybei turėtų tekti ne daugiau 4–5 šeimų. Šiuo metu rajone socialinę priežiūrą gaunančiose šeimose auga 18 vaikų iki vienų metų amžiaus, vaikų su negalia iki 3-ejų metų amžiaus jose nėra.

Rajone socialinę priežiūrą  212-ai šeimų teikia 8 atvejo vadybininkai ir 22 socialiniai darbuotojai. Lėšos tam skiriamos iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui.

Vanduo brangs

Priimtas sprendimas dėl UAB „Ukmergės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo. Patvirtinus naujas kainas, vanduo brangs maždaug 7 proc.

Pirks butus

Priimti sprendimai dėl nekilnojamojo turto pirkimo. Ukmergėje, Vytauto g. 92, Žiedo g. 3 ir Kauno g. 27A daugiabučiuose esantys butai bus skirti socialinio būsto fondo plėtrai. „Ukmergės žiniose“ jau rašėme, kad butai perkami pasinaudojant ES fondų parama.

Mainų sutartis

Savivaldybės administracija 2017 m. aukcione už 7 928 Eur pardavė Vidiškiuose esantį kultūros namų pastatą bei už 682 Eur – valstybinės žemės sklypą.

Bet vėliau paaiškėjo, kad į savininkų nupirktą žemės sklypą patenka savivaldybei priklausantys įvažiavimas į kiemą, pėsčiųjų takas, automobilių stovėjimo aikštelė, esantys tuo pačiu adresu, tačiau įregistruoti kitame registre.

Savininkai nutarė nupirktą žemės sklypą padalyti ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoti kaip du. Posėdyje pritarta mainų sutarties sudarymui tarp savivaldybės bei pirkėjų ir neatlygintinai mainyti pėsčiųjų taką ir automobilių aikštelę į žemės sklypą. Taip nebeliks grėsmės, kad sklypo savininkas uždraus naudotis įvažiavimu, kuriuo naudojasi Vidiškių miestelio gyventojai.

Padidino vertę ir nurašė

VšĮ Ukmergės ligoninei perduota atliktų Priėmimo skyriaus kapitalinio remonto darbų vertė – 393 754 Eur.

Dukstynos pagrindinei mokyk-lai perduota atliktų sporto salės ir rūbinės patalpų paprastojo remonto darbų vertė – 299 972 Eur.

Taip pat priimti sprendimai, kuriais nurašytas Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro ir Veprių mokyklos-daugiafunkcio centro panaudos pagrindais naudojamas turtas.

Perima turtą

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, įgyvendindama ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ bei Kultūros ministerijos projektą „Bibliotekų kompiuterizavimas“, perduoda turtą Ukmergės rajono savivaldybei. Tai – kompiuteriai ir įvairi kompiuterinė įranga. Ji bus perduota Vlado Šlaito viešajai bibliotekai ir naudojama plėtojant viešosios interneto prieigos paslaugų teikimą.

Pateikė ataskaitas

Posėdžio pabaigoje UAB „Ukmergės šiluma“ direktorius Vydas Paknys informavo apie aplinkybes, kurios lėmė UAB „Ukmergės šiluma“ veiklą šio šildymo sezono metu.

Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo 2021 m. ataskaitą pateikė Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja Rima Boškevičienė.

Informaciją dėl Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų panaudojimo pristatė savivaldybės mero pavaduotoja Agnė Balčiūnienė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Komentarai  

+11 # Ukmerges siluma 2022-02-02 08:57
kam mums tie Lietuvos istatymai? Melzim zmones kaip imanydami!!! GEDOS jokios. Ir dar nuostolingai dirba, dar ponigu is biudzeto praso... kur pinigus dedat? VERT isvada labai iskalbinga.
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+11 # Xe 2022-02-02 13:44
Vagys! Patys sau algas kelia ir premijas issirasineja! Kada jums uteles bus gana???????
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+8 # ///// 2022-02-02 15:39
https://www.regula.lt/SiteAssets/posedziai/2022-01-19/ukmerges-katiline.pdf

galesit vel su lauzais sedeti, su policijos pagalba ...
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+11 # Nemo 2022-02-02 15:47
O kas dabar su "bulgarkem"spynas pjaustys?Butu ukis?Common...nedraugiška kažkaip... :)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+9 # Tarp kitko 2022-02-02 19:05
40378 tuks.eur pajamu virsaus! Ir dar nuostolingai dirbate? Pakni, nera geda dar prasyt pinigu is biudzeto? Ir taryba gi duoda!!! Tai kiek pavogta? STT zino?
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
-6 # Tarp kitko 2022-02-02 19:29
Šiaip "Ukmergės katilinė" nėra "Ukmergės energija"
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+6 # Tarp kitko 2022-02-02 19:50
Daug ko nezinote!
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+6 # O kas cia? 2022-02-02 21:47
https://rekvizitai.vz.lt/m/imone/ukmerges_katiline/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+9 # Idomu 2022-02-02 21:20
Kiek merui, kiek tarybos nariams, adm.direktoriui, kontrolierei... tam paciam pakniui? Yra ka dalint. Ir taip kv.metais. O kur dar Ukmerges vandenys ... :-* :-* :-*
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+9 # Kur gi 2022-02-02 21:54
A.Piesinas? O kiek jam? O kiek jurgelaiciui?
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+6 # SCHEMA 2022-02-03 09:40
UAB ,,Ukmergės katilinė“ yra vienintelis nepriklausomas šilumos gamintojas, tiekiantis šilumą į Ukmergės miesto centralizuotą šilumos sistemą, kuriam privaloma reguliuojama šilumos gamybos kainodara. Pagaminta šiluma parduodama UAB „Ukmergės šiluma“.
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Ukmerge 2022-02-03 15:38
O kur olimpui RKL. Ar Vilkmergei Moteru koma da atgaivinkit
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+4 # Jiems 2022-02-03 18:28
patiems vis dar maza, supraskit pagaliau! Amzini tarybos nariai, ane?
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+1 # Kriksteniskis 2022-02-03 18:36
Tas vienuolynas - tikra parodija, yra nuslepiama daug blogu dalyku. Kodel niekas neuzsimena kaip viena vienuole pastojo ir su kunigu apsizenijo, kaip kita vienuole nuo vietinio kaimiecio 2 vaikus uzturejo, aisku tu vienuoliu nebera tam vienuolyne, bet yra kitas dalykas vienuolems buvo padovanotas didziulis zemes sklypas kuriame yra 2 grazus pastatai puiki teritorija ir didziulis ukinis pastatas, toj teritorijoj vyko ir vaiku stovyklos ir seminarai ir kas tik norit, taip pat apgyvendinimo vietu buvo sociai. Visa sita turta padovanojo viena mociute tai yra pardave uz 1 lita. 2021 metais ivyko niekam nesuprantamas dalykas vienuoles eme ir viska pardave, tik neaisku kur dingo tie pinigai kad ju joms truksta? Beje tos mociutes artimiesiems yra labai keista ir graudu kodel tas turtas buvo parduotas? Ir as kaip krikstenu kaimo gyventojas visiskai nesuprantu tokio vienuoliu kreipimosi tai kur tada yra pinigai uz jusu parduota turta?
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+4 # Ona 2022-02-03 18:58
kiseneje!!! Ir dar nori. Vaikams, anukams saviems. Pats gi rasai, kad pastojo, turi vaiku. Zinai tikros jos vienoles ar ne. Gal ten 3 vaikai ir vyras? Jos gal metus tik vienoles...visko buna. :cry: :cry: :cry:
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+2 # Pastebėjimas 2022-02-11 21:30
Prastas Krikštėniškis, prastai informuotas :-) to pasekoje informacija gėdinga ir melaginga. Ir kodėl tamstai rūpi svetimi turtai ir pinigai?
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+4 # IDOMU 2022-02-03 21:46
O pinigus Ukmerges siluma zmonems grazins? Gal moket uz sildyma nebereikes? :lol: permoka gi? :-*
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų