Tvirtinant biudžetą – netikėtas pasiūlymas

Praėjusią savaitę vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtintas svarbiausiu dokumentu vadinamas rajono savivaldybės šių metų biudžetas. Tiesa, tvirtinant klausimą, neapsieita be savotiško incidento.

Melioracijos darbai

Posėdyje patvirtinta Melioracijos darbų programa. Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu bei kitais teisės aktais.

Programa ir ataskaita

Patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių vykdymo ataskaita ir šių metų sąmata.

Pateikti lėšų šaltiniai bei jų naudojimo tvarka. Programos lėšos naudojamos pagal tikslinę paskirtį.

Želdinių apsauga

Patvirtintas rajono savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašas.

Kelių ir gatvių sąrašas

Darbo grupė Kelių ir gatvių atrankos vertinimo kriterijų reikšmės balų sumos mažėjimo tvarka sudaro Ukmergės rajono savivaldybės kelių (gatvių) ar takų statybos, rekonstrukcijos ar remonto prioritetinį kelių ir gatvių sąrašą ne trumpesniam kaip trejų metų laikotarpiui (buvo ketverių).

Jei surenkamas vienodas balų skaičius, pirmenybė teikiama tam keliui ar gatvei, kur pareiškėjas savo lėšomis finansuos dalį darbų.

Jei vertinimo balų skaičius vienodas, pirmenybė teikiama tam, kurio būklė įvertinta didesniu balu. Jei būklės vertinimo balų skaičius vienodas, pirmenybė teikiama tam, kurio eismo intensyvumas įvertintas didesniu balu. Jei eismo intensyvumo vertinimo balų skaičius vienodas, pirmenybė teikiama tam, dėl kurio prašymas gautas anksčiau.

Nemokamas maitinimas

Savivaldybės tarybos sprendimu mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti vienai dienai vienam vaikui nustatyti lėšų dydžiai. Jie diferencijuoti pagal vaikų amžiaus grupes ir vaikų nemokamo maitinimo rūšį: pusryčiams priešmokyklinių ir 1–12 klasių mokiniui – 1,15 Eur; pietums priešmokyklinių ir 1–4 klasių mokiniui – 1,95 Eur, 5–12 klasių mokiniui – 2,10 Eur, dieninėse vasaros poilsio stovyklose: priešmokyklinių ir 1–4 klasių mokiniui – 3,95 Eur, 5–12 klasių mokiniui – 4,07 Eur.

Nustatyti vienos dienos vienam vaikui maitinimui skirtiems produktams lėšų dydžiai „Ryto“ specialiosios mokyklos bendrabučio gyventojams: priešmokyklinių grupių ir 1–4 klasių mokiniui – 5,32 Eur, 5–10 klasių ir socialinių įgūdžių ugdymo programos mokiniui – 5,70 Eur.

Mokinių nemokamas maitinimas finansuojamas iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams. Sprendimas įsigalioja nuo kovo.

Daugiau darbuotojų

Padidintas rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro didžiausias leistinas pareigybių skaičius nuo 16,15 iki 20,5.

Iš jų mobiliajam patikros punktui papildomai skirti 2 etatai ir pridėti du visuomenės sveikatos priežiūros specialistų etatai. Pagal šalyje nustatytą metodiką vienam visuomenės sveikatos specialistui mieste priskirta 650, o kaime – 315 mokinių. Padidėjus darbo krūviui, 0,25 etato didesniu krūviu dirbs ir vyr. finansininkas.

Išbraukė

Į posėdžio darbotvarkę iš pradžių buvo įtraukti klausimai, susiję su Ukmergės rajono hibridinės pirmosios pagalbos mokymų klasės programos bei paslaugų kainų tvirtinimu. Tačiau patikslintoje darbotvarkėje šių klausimų neliko. Juos nutarta atidėti.

Patvirtintas 2022 m. biudžetas

Biudžeto ir ekonominės plėtros komiteto pirmininkas Kęstutis Zinkevičius pristatė svarbiausiu savivaldybės dokumentu vadinamą šių metų biudžetą.

Tvirtinti teiktas biudžetas: 54 mln. 105 tūkst. Eur pajamų ir 54 mln. 83 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms. Pajamos viršija asignavimus išlaidoms 21,7 tūkst. Eur.

Atskiru priedu tvirtinamas 4 mln. 221 tūkst. Eur nepanaudotos pernykštės biudžeto pajamų dalies paskirstymas.

Šios lėšos bus naudojamos tikslinėms programoms vykdyti, projektams, finansuojamiems iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuoti, socialinės paramos, viešosios infrastruktūros plėtros ir kitoms priemonėms finansuoti.

Investicijų projektų vykdymui planuojama pasiskolinti 1 mln. 473 tūkst. Eur.

Posėdžio dalyviai iš pradžių uždavė kelis klausimus, susijusius su į privatizuojamų objektų sąrašą planuojamų įtraukti pastatų priežiūra, žemės mokesčiu ir žemės nuomos mokesčiu, kurių planuojama surinkti mažiau nei pernai.

Rajono meras Rolandas Janickas atsakė į klausimus, administracijos direktorius Darius Varnas pasidalijo mintimis apie laukiančius ekonominius iššūkius, susijusius su energetikos kainų šuoliais.

Ir tada, kaip perkūnas iš giedro dangaus, pasigirdo siūlymas biudžete numatyti beveik pusę milijono eurų lėšų vieno daugiabučių kvartalo – „gorodoko“ – kiemų ir įvažiavimų asfaltavimui. Tai būtų baigtinis viso kvartalo projektas.

Šį siūlymą pateikė pats teikiamo tvirtinti biudžeto pristatytojas K. Zinkevičius.

Sutrikęs meras tokį siūlymą pavadino neatsakingu darbu, nes jis turėjo būti teiktas komitetams, išdiskutuotas, išanalizuotas.

„Pirmas atvejis, kai iš biudžeto komiteto pirmininko ekspromtu pasigirsta siūlymas dėl pusės milijono eurų. Negalim dabar balsuoti dėl pusės milijono“, – merui antrino socialdemokratas Arūnas Dudėnas.

D.Varnas pažymėjo, kad minėtame kvartale keli namai dar nerenovuoti. Reikia palaukti, kol visi bus renovuoti ir tik tada asfaltuoti kiemus, kitaip asfaltavimo darbai nueis perniek. „Nepamirškim, kad dar turim daugiau didelių iššūkių“, – sakė jis.

Taip pat pasigirdo komentarų, kad neetiška dabar, ekspromtu, kelti klausimą dėl tokios didelės sumos.

Kęstutis Jurkevičius (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga) atkreipė dėmesį, kad biudžete 86 tūkst. Eur numatyti saugaus eismo priemonių – greičio matuoklių – įsigijimui. Tai esą ne pirmo būtinumo priemonė. Pirmoje vietoje – gatvių asfaltavimas.

Pasak D. Varno, greičio matuokliai taps pajamų šaltiniu, nes 50 proc. už baudas, skirtas greičio viršytojams, sugrįš į rajono biudžetą. O tokių pažeidėjų, ypač tarp pravažiuojančiųjų, tikrai nemažai.

Meras tikino, kad rengiant biudžeto projektą buvo atsižvelgta į visų komitetų siūlymus.

Jis kvietė nieko nekeisti, tvirtinti išdiskutuotą biudžetą. Metų viduryje, kaip ir kasmet, jis bus koreguojamas.

Meras kvietė K. Zinkevičių atsiimti siūlymą.

Tačiau jis sakė, kad pasiūlymą teikė kaip eilinis savivaldybės tarybos narys, o ne kaip komiteto pirmininkas, tad norėtų, kad už siūlymą būtų balsuojama.

Taip pat aiškino, kad nė iš vienos eilutės lėšos nebūtų nuimtos, esą mokesčių bus surinkta daugiau nei numatoma.

Diskusijai įsibėgėjus dar plačiau, meras pakvietė pasisakyti finansų skyriaus vedėją Vidą Butkevičienę, kuri pažymėjo, kad smarkiai išaugo išlaidos biudžetinių įstaigų šildymui. Keleriopai išaugo ir išlaidos kompensacijoms už šildymą. Neatsakingai įvertinus situaciją, metų pabaigoje lėšų biudžete gali pristigti.

Biudžeto komiteto pirmininkui meras taip pat priminė, kad jo siūlymas dėl papildomų lėšų prieštarauja tarybos Reglamentui.

Jame tiksliai išdėstyta, kaip pristatomas ir tvirtinamas metinis rajono biudžetas – jokių naujų, komitetuose neapsvarstytų pasiūlymų tada jau negalima nagrinėti ir tvirtinti.

D.Varnas priminė ir kitus šiemet laukiančius iššūkius – „baisias“ Antakalnio, Deltuvos gatves, laukiantį buitinių atliekų išvežimo konkursą.

Susilaikius dviem savivaldybės tarybos nariams,  biudžetas galiausiai buvo patvirtintas.

Biudžeto sudarymas

Pakeistas rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašas.

To prireikė, nes ankstesnė tvarka buvo patvirtinta 2017 m., per šį laikotarpį pasikeitė dalis teisės aktuose naudojamų sąvokų, taip pat pasikeitė ir rajono savivaldybės administracijos struktūra.

Dotacijos mokymo lėšoms

Nutarta pakeisti specialios tikslinės dotacijos mokymo lėšų, skirtų rajono savivaldybei ugdymo reikmėms tenkinti, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą. Tikslinami jo punktai, reglamentuojantys lėšų skyrimą mokyklų bibliotekų darbuotojų išlaikymui. Šios lėšos išskirtos į atskirą straipsnį.

Padidinti tarifai

Nuo vasario 1 d. pakilo Ukmergės socialinių paslaugų centro teikiamų dienos socialinės globos paslaugų kainos, o savivaldybės administracijai tenka dengti skirtumą tarp socialinės globos kainos ir asmens mokėjimo dydžio.

Dėl to pritarta siūlymui patvirtinti didesnius dienos socialinės globos išlaidų finansavimo dydžius, kurie perskaičiuoti atsižvelgiant į Socialinių paslaugų priežiūros departamento skelbiamą informaciją apie per 12 paskutinių mėnesių savivaldybėse pirktų ar finansuotų socialinių paslaugų vidutines kainas.

Atsakė į klausimus

Valstiečių ir žaliųjų frakcijos nariai praėjusiame posėdyje savivaldybės administracijai buvo uždavę klausimų dėl Ukmergės kapinių teritorijos išplėtimo ir teiravosi apie būsimame miesto aplinkkelyje atliekamus darbus. 

Į šiuos klausimus atsakė savivaldybės administracijos direktorius.

Pasak jo, aplinkkelio darbai eina pagal planą. Žiedas Kauno ir Žiedo gatvių sankryžoje bus greitai pabaigtas. Žemės plotai, reikalingi šiam didžiuliam projektui, atidalyti, Linų gatvėje darbai bus baigti. Taigi, namų darbai padaryti. Tilto projektavimo darbai, mano, greitai prasidės.

Atsakydamas į klausimą dėl Dukstynos kapinių plėtros, sakė, kad norima šį projektą parengti šiemet.

Pernai šiose kapinėse atsirado 69 nauji kauburėliai. 230 vietų laidojimams dar liko. Vertinant tai, kad per metus miršta apie 700 mūsų rajono gyventojų, vietų laidojimams Dukstynos kapinėse užteks 3,5 metų. Tačiau plėtrai jau pats metas rengtis. Tam galima panaudoti apie 30 ha pušyno plotą. Šiemet norima suprojektuoti, kitais metais atlikti miško kirtimus.

Pašilės kapinėse netrukus turėtų atsirasti kolumbariumas. Papildomų lėšų biudžete jam numatyti nereikia, nes 50 tūkst. Eur surinkta už Dukstynos kapinėse esančių kolumbariumų nuomą. Nauji statomi būtent už šias lėšas.

Kalbėta ir apie Ukmergės kapinių skaitmenizavimą. Esą šie darbai eina į pabaigą. Kai kurias kapines teliko nufotografuoti ir sukelti nuotraukas į sistemą. O toliau tas procesas vyks nuolatos – kiekvienas naujas kapas bus nufotografuojamas ir dedamas į sistemą.

Taip pat prisimintas rūpestis dėl prastos būklės Pašilės kapinių tvoros.

Informavo apie pirtį

UAB „Ukmergės šiluma“ direktorius Vydas Paknys pateikė informaciją apie šilumos gamybos veikloje nenaudojamo savo turto valdymą. Informacija susijusi su neseniai vienos televizijos laidos metu išdėstyta kritika, jog „Ukmergės šilumos“ pirtyje, prie Makio ežero, „turškiasi rajono valdžios grietinėlė“.

Direktorius priminė, kad dar 1980 m. jų įmonei buvo priskirta minėta poilsiavietė. Žemė ten – valstybės, statiniai – bendrovės. Šiuos statinius ji prižiūri, minimaliomis sąnaudomis vykdo prievolę – prižiūri turtą. Aplinka tvarkoma talkose,  tad eksploatacinės išlaidos per metus tesiekia vos apie 70 Eur. Pirties stogas remontuotas 2018 m., o naujų statybų ar rekonstrukcijų nebeatliekama.

Pasak direktoriaus, poilsiavietės pastatai dabar įkeisti bankui iki 2027 m. Pagal nustatytas vidaus tvarkas pirtimi naudojasi „Ukmergės šilumos“ darbuotojai. Laidoje išsakytas mintis apie esamas banketines sales V. Paknys vadino kliedesiais.

„Galiu atsakingai patikinti, kad įmonė laikosi visų teisės aktų valdydama savo balanse turimą turtą (taip pat – ir poilsiavietę) ir jokių pažeidimų nėra padariusi. Tai įrodo atlikti įvairūs tyrimai bei patikrinimai. Įmonė griežtai laikosi šilumos kainodaros reikalavimų ir jokių sąnaudų, susijusių su poilsiavietės valdymu, nesusijusių su tiesiogine šilumos gamyba bei perdavimu, į šilumos kainą neįskaičiuoja“, – sakė direktorius.

Kadangi prie šios pirties temos kas kelerius metus vis grįžtama, siūlė galimybę ateityje aptarti poilsiavietės perspektyvas su  įmonės akcininku – savivaldybe.

D.Varnas pasvarstė, kad turtą reikėtų išlaikyti, bet gal susisieti su vaikų poilsiu, kad nebeliktų spekuliacijų. Galima būtų esą iš banko poilsiavietę išsipirkti nelaukiant 2027 metų.

Buvo nutarta šį klausimą plačiau aptarti savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose – išanalizuoti, kaip turtą geriau panaudoti – parduoti ar savo reikmėms naudoti.

Informacijos ir klausimai

Informaciją pateikė Etikos komisijos pirmininkės pavaduotojas Stasys Jackūnas. Informavo, kad Etikos komisijos posėdyje buvo aptartas Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų mūsų skyriaus viešas pasisakymas savo feisbuko paskyroje apie Ukmergės ligoninės remonto darbus. Paskelbta, kad lėšos jiems skirtos konservatorių nuopelnu. Rekomendavo, kad tokios informacijos nebūtų. S. Jackūnas priminė tarybos nariams, kad, socialiniuose tinkluose dalydamiesi informacija su gyventojais, tai darytų objektyviai, remdamiesi faktais, ir rekomendavo elgtis protingai bei sąžiningai, nepažeidžiant įstatymų ir etikos kodekso.

Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu Romas Pivoras teiravosi dėl biudžeto lėšų. Norėjo, kad būtų pateiktas atsakymas, kodėl nebuvo panaudotos visos pernai kelių priežiūros programai skirtos lėšos – 300 tūkst. Eur. Teiravosi, kas sutrukdė tai padaryti. Į šį klausimą bus atsakyta kitame posėdyje.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Komentarai  

+7 # bronius 2022-02-23 10:21
turbut varno netiketas pasiulymas,skirti jam visa biudzeta uz unikalu povandenini vandens taka sventojoje!
p.s. nejaugi nera istaigu kurios galetu nubausti uz toki dviversantiska elgesi lietuvos valstybes atzvilgiu??? tai jau nebevagyste,o nusikaltimas! elektros skydine vandenyje su visu taku! tai absurdu apsurdas!
o gal tai putino darbas????? :lol:
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+7 # Bambis 2022-02-23 21:15
Cia jau visa ukmerge zvengia.
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+8 # ??? 2022-02-23 11:34
Įdomu būtų sužinoti kiek biudžeto nuskalaus Šventosios vandeys
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+2 # bronkai 2022-02-23 11:38
Tau broniau yra bipolinis sutrikimas. Vaistais gydoma.
Ir dar beraštystė. Vieną kart rašai absurdas, kitą kart jau apsurdas. Ap(b)sispręsk.
Nuvažiuoki į Anykščius, ten visas takas plaukia. Ir ką? Nu potvynis. 1 kart į 10 metų. Pagalvokit tik, kaip bronius rašo "dviversantiskas elgesys", kad ir ką tai reikštų.
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+4 # Ukmerge 2022-02-23 12:23
O jys zinote kad redaktore platina komentatoriu asm.duomenys?
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
-10 # redakcija 2022-02-23 16:13
Jei komentarai yra šmeižikiško turinio, nukentėjęs asmuo turi teisę kreiptis į policiją dėl šmeižto. Vykdant policijos reikalavimą tokiu atveju redakcija pateikia policijai nurodytų vartotojų IP adresus. Pagal juos policija pati nustato komentarų autorius. Neseniai buvo baigtas vienas toks ikiteisminis tyrimas. Asmeniui skirta piniginė bauda. Ir, kaip suprantu, jis dabar reiškia pretenzijas.
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+7 # Ukmerge 2022-02-23 17:05
Baigtas? Labai idomu. Ir ka zmogus pateike redakcijai, kai tyrimas dar nebuvo pradetas? Policijos rasta ar teismo sprendima?
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+9 # Ukmerge 2022-02-23 17:09
kad tedaktore atskeide asmens duomenys dar nepradejus tyrimui?
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+6 # bronius 2022-02-24 09:02
nei tu daktaras,kad diagnoze is komentaru nustatytum,nei tu lietuviu kalbos mokytojas... vat atsakyk i klausyma,ar statytum sau nama ten kur dabar takelis? be jokiu isvedziojimu tik... juk potvinis tik karta per 10 metu...turbut statytum... :D tai kuriam pas galiauska reikia??? :lol:
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
-4 # bronkai 2022-02-25 23:16
potvini tu berašti. Nei sakinio neparašai be klaidos. Ar tu atskiri bemoksli namą nuo takelio. Jei neatskiri, tai nėra ką kalbėt...
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Galina 2022-05-14 04:40
Sveiki visi čia, mano vardas Galina. už mamos gydymą galėjau apmokėti paskola, kurią paėmiau iš paskolų bendrovės. susisiekite su jais dėl skubios paskolos, galite susisiekti el. paštu:
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų