Posėdyje – pusšimtis išnagrinėtų klausimų

Posėdis vyko gyvai ir be kaukių.  Daivos Zimblienės nuotr. Posėdis vyko gyvai ir be kaukių. Daivos Zimblienės nuotr.

Praėjusią savaitę vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje išnagrinėta pusšimtis klausimų.

Posėdžiui grįžus iš virtualios erdvės į salę, grįžo ir tradicinė Piliečių tribūna. Joje nuomones išsakė du ukmergiškiai. Skulptorius Vaidas Ramoška pasisakė dėl „Vėliavnešių“ skulptūros, esančios Kauno ir Deltuvos gatvių sankryžoje, demontavimo.  Ragino, kad paminklas būtų iškeltas, nes jis skirtas sovietų okupantams. Kvietė nusimesti sovietinius likučius ir priimti teisingus, mus visus išlaisvinančius sprendimus.

Miesto bendruomenės pirmininkas Julius Kazėnas išsakė kritiką dėl, jo manymu, prastos komunikacijos su gyventojais. Aiškino, kad ne vien tik internetu turi vykti susitikimai su gyventojais, o ir gyvai. Tai rodo ir prastas aktyvumas – buvo vos 150 prisijungusiųjų prie virtualaus rajono vadovų susitikimo su gyventojais. Taip pat aiškino, kad  gyventojai nesulaukia atsakymų į savo klausimus dėl kai kurių miesto objektų.

Bendradarbiavimo sutartys

Ukmergės rajono savivaldybė pasirašys bendradarbiavimo sutartis su Ukrainos Krasylivo ir Korostenio miestų savivaldybėmis.

Žadama plėsti bendradarbiavimą ekonomikos, kultūros, turizmo, viešųjų paslaugų, energetikos ir švietimo srityse, stiprinti ryšius, o prireikus, padėti vieni kitiems teikiant piniginę paramą, labdaringą ar humanitarinę pagalbą.

Ukmergės rajono meras Rolandas Janickas sakė, kad Krasylivas, kuriame iki karo gyveno 35 tūkst. gyventojų, yra Ukrainos viduryje, o Korostenis su 80 tūkst. gyventojų – Baltarusijos pasienyje. Pro jį pirmojo puolimo metu pražygiavo Rusijos daliniai, miestas nukentėjo nuo jų išpuolių. Su šiuo miestu jau anksčiau buvo užmegztas ryšys, dalyvaujant bendrame projekte.

Krasylivas nuo bombardavimų nenukentėjo, bet priima labai daug pabėgėlių iš kitų šalies regionų. Kiek pats turi gyventojų, tiek pabėgėlių priėmė, tad turi nemažai socialinių iššūkių. Ukmergės savivaldybė jau išsiuntė pagalbą šiems miestams – medikamentų, maisto produktų.

Nuo kitos savaitės vėl rengs paramos akciją, ragins gyventojus aukoti.

Sutartys nuotoliniu būdu vykusiame susitikime su partneriais pasirašytos penktadienį.

Finansinė situacija prasta

Posėdyje patvirtinta nemažai metinių ataskaitų ir metinių pranešimų. Juos pateikė Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, bendrovės Ukmergės autobusų parkas, Ukmergės butų ūkis, „Ukmergės vandenys“. Taip pat pritarta UAB „Ukmergės šiluma“ metiniam pranešimui ir bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymui pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

Patvirtinti VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro bei VšĮ Ukmergės ligoninės praėjusių metų finansinių ataskaitų rinkiniai ir veiklų ataskaitos.

Ilgiau stabtelta ties Ukmergės ligoninės finansine situacija, kuri nėra gera. Meras R. Janickas priminė, kad įstaiga ir anksčiau turėjo finansinių problemų. Vėliau dirbo pelningai. Dabar – vėl didelis nuostolis. Pagrindinė priežastis – buvo pakelti darbuotojų atlyginimai, o finansavimas nepadidėjo. Dėl to šiuo metu šalies ligoninės, ne tik Ukmergės, dirba nuostolingai.

Kalbėta, kad situacija stabilizuosis, nes atlyginimų didelio padidėjimo nebus, iš Vyriausybės sulauks finansavimo bei daugiau lėšų iš Ligonių kasų už paslaugas, nes padidinti jų įkainiai.

„Valstietis“ Romas Pivoras priminė ir dideles eiles, norint sulaukti ligoninės paslaugų. Dėl medikų stygiaus visoje Lietuvoje – tas pats, tačiau kvietė ieškoti būdų, galvoti, kaip mūsų žmonėms, kurių vis mažėja, kaip nors palengvinti medicinos paslaugų prieinamumą.

Modernizavimas

Papildytas Ukmergės rajono daugiabučių namų, numatomų modernizuoti pagal valstybinę daugiabučių namų atnaujinimo programą, sąrašas.

Jame įrašyti daugiabučiai Ukmergėje: Vytauto g. 101, Bažnyčios g. 16, Kauno g. 41, Dariaus ir Girėno g. 26, Rožių g. 5, Vilniaus g. 5, Vytauto g. 45.

Šis sąrašas nuolat papildomas. Namams, kuriuos gyventojai nori atnaujinti, reikia parengti pastatų energinio naudingumo sertifikatus ir investicinius planus.

Gręžinių finansavimas

Patvirtintas Požeminio vandens gavybos gręžinių įrengimo išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašas. Pritarta klausimui dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo „Dėl Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Apie šiuos numatomus sprendimus plačiau jau rašėme „Ukmergės žiniose“.

Patikslintas biudžetas

Savivaldybės Finansų skyriaus vedėja Vida Butkevičienė informavo, kad rajono biudžetas, palyginus su praėjusiais metais, renkamas sėkmingai, numatyti planai vykdomi.

Tikslinant biudžetą, 44,1 tūkst. Eur skirta mokytojų padėjėjų pareigybėms, 30 tūkst. Eur – Visuomenės sveikatos biuro medicinos pagalbos teikimo mokymams.

Į biudžetą gauta papildomų lėšų. Savivaldybės vietinės reikšmės keliams iš Kelių priežiūros ir plėtros programos skirta 1 995 tūkst. Eur.

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu skirta 26 817 Eur bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti. Šiuo įsakymu skirta 20 proc. einamiesiems metams numatytų lėšų. Likusi lėšų dalis bus pervesta iki spalio 15 d.

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu skirta 33 637 Eur savivaldybės išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti. Lėšas numatoma skirti Užupio pagrindinei mokyklai, kadangi šiemet uždaromas Pabaisko pagrindinio ugdymo skyrius.

Siekiant užtikrinti priešmokyklinio ugdymo prieinamumą visiems „Šilo“ progimnazijos teritorijoje gyvenantiems priešmokyklinukams, įsteigta papildoma grupė. Jai reikės pritaikyti patalpas, įsigyti baldų, durų, pertvarų. Tam numatyta 11 tūkst. Eur.

Neatleido ir atleido

Gautas prašymas atleisti asmenį nuo 132 Eur žemės mokesčio už praėjusius metus. Žemės sklypas ir gyvenamasis namas įsigyti 2020 m.

Darbo grupės nuomone, gaunamų pajamų šeimai turi pakakti žemės mokesčiui sumokėti, tad siūlė prašymo netenkinti. Tam pritarta.

Savivaldybės administracija gavo ir vienos įmonės prašymą atleisti nuo dalies valstybinės žemės nuomos mokesčio, kadangi veikla buvo uždrausta dėl karantino. Įmonė deklaruoja, kad negavo 9 000 Eur pajamų. Prašymą nutarta patenkinti, kadangi įmonė dėl paskelbto karantino negalėjo vykdyti veiklos. Biudžetas dėl to negaus 579,24 Eur pajamų.

Į savivaldybę kreipėsi asmuo, prašydamas atleisti jį nuo socialinio būsto nuomos mokesčio. Vieno kambario butas jam išnuomotas metams.

Pernai žmogaus gautos pajamos sudarė 4 636 Eur, tad pagal nustatytą tvarką jis neturi teisės būti atleistas nuo minėto mokesčio. Taip paaiškino Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos komisija. Posėdyje tam pritarta.

Prekyba alkoholiu

Pagal dabartinę tvarką Ukmergėje viešose erdvėse vykstančių renginių metu prekyba alkoholiniais gėrimais uždrausta. Tačiau nuo šiol ilgiau nei 6 valandas trunkančiuose uždaruose renginiuose, pavyzdžiui, muzikos festivaliuose, silpnais alkoholiniais gėrimais prekiauti bus galima.

Galiojantis sprendimas „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais draudimo švenčių, masinių renginių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko, sporto renginių metu“ papildytas išimtimi, leidžiančia prekybą izoliuotose vietose.

Draudimas skamba taip: „Uždrausti prekybą alkoholiniais gėrimais Ukmergės rajone vykstančių švenčių, masinių renginių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, mugių, cirko, sporto renginių metu šių renginių teritorijose nestacionariose mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose ir paviljonuose bei iš automobilinių parduotuvių, jeigu renginiai vyksta viešose erdvėse / atvirose teritorijose, išskyrus renginius, kurie vyksta izoliuotose teritorijose, į kurias patenkama tik su bilietais (kvietimais, leidimais), ir renginys trunka ne trumpiau negu 6 val.“.

Pagal teisės aktus išduodamos licencijos prekiauti alkoholiniais gėrimais, ne stipresniais kaip 7,5 proc.

Mokinių maitinimas

Baiminamasi, kad, brangstant maisto produktams, ikimokyklinio ugdymo įstaigos, vaikus maitinančios ekologiškai, jų nebeįpirks.

Ugdymo įstaigos sudaro sutartis su produktų tiekėjais savarankiškai. Naujai sudaromose sutartyse produktų kainos bus didesnės, todėl priimti sprendimai, leisiantys jau dabar kompensuoti kainų augimą ir išlaikyti ekologinį maitinimą. 

Sprendimu leista naudoti ugdytinių tėvų mokamą gamybos išlaidų mokestį (0,50 Eur už kiekvieną lankytą dieną) maisto produktų kainų lygio pokyčiams padengti. Tai sudaro apie 25 proc. nustatytos maitinimo normos kainos pokyčio.

Kitą mėnesį planuojama teikti sprendimo projektą dėl maitinimo normos kainos pakeitimo.

Dėl brangstančių produktų pakeistas Ukmergės „Ryto“ specialiojoje mokykloje taikomas maitinimo mokestis už kiekvieną lankytą dieną. Maitinimo kainos padidės 30–34 proc.

Nuomos mokestis didėja

Ukmergės meno mokykla prašė leisti padidinti instrumentų nuomos kainas, nes nuomojami instrumentai nusidėvi, išsiderina, o jų remontui lėšų nepakanka.

Kitų rajonų tokiose mokyklose mokesčio už instrumentų nuomą vidurkis už metus – 67 Eur. Padidinus mokestį, didžiausia suma, mokama už instrumentų nuomą per metus, bus 58,80 Eur.

Paskaičiuota, kad mokykla per metus surinks 900 Eur daugiau nei šiuo metu. Lėšas panaudos muzikos instrumentų bazei atnaujinti. Skelbiama, kad instrumentus nuomojasi 43 mokiniai.                        

Priėmimo tvarka

Patvirtintas naujas mokinių priėmimo į Ukmergės meno mokyklą tvarkos aprašas. Mokykloje pradėtos įgyvendinti naujos programos, todėl aptarti priėmimo į jas klausimai. Patikslintas mokinių, priimamų mokytis į ugdymo programas, amžius. Ankstyvojo ugdymo programas galės lankyti vaikai nuo 4-erių metų. Pakeista neformaliojo švietimo įstaigas lankančių mokinių apskaitos sistema, kuri nurodyta naujame apraše.

Patvirtintas naujas mokinių priėmimo į Ukmergės sporto centrą tvarkos aprašas. Ankstesnėje tvarkoje nebuvo reglamentuotas suaugusiųjų priėmimas, nors nuostatuose tai įteisinta.

Tarnybiniai automobiliai

Pritarta sprendimui dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Ukmergės rajono savivaldybės viešose ir biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo.

Perka butus

2020 m. buvo pradėtas įgyvendinti ES fondų lėšomis finansuojamas projektas, kuriuo siekiama padidinti socialinio būsto fondą, įsigyjant 12 butų Ukmergės rajone. Suplanuota įsigyti 4 vieno, 6 dviejų ir 2 trijų kambarių butus. Dalis jų jau įsigyta, o dabar sutarta dėl dar dviejų butų pirkimo. Vienas butas perkamas už suderėtą 26 180 Eur, kitas – už suderėtą 34 650 Eur sumą.

Ateityje butai bus išnuomoti socialinio būsto eilėje laukiančioms šeimoms.

Naudosis adresu

Antakalnio III kaimo bendruomenė daugiau kaip 12 metų savo veiklai naudoja rajono savivaldybei priklausantį pastatą ir jį prižiūri. Bendruomenės prašymu, jai leista naudotis adresu Vilkmergės g. 16, Antakalnio III k., Pivonijos sen., Ukmergės r. susirašinėjimui bei projektinei veiklai.

Perėmė turtą

Iš Nacionalinės švietimo agentūros perimtas turtas – mobilus vaizdo įrašymo ir transliavimo įrenginys bei automatinė vaizdo kamera su mikrofonu. Jie skirti rajono mokykloms, siekiant gerinti nuotolinio mokymo prieinamumą ir derinti nuotolinį ir kontaktinį mokymo būdus, sudaryti ugdymosi sąlygas mokiniams, esantiems saviizoliacijoje.

Bibliotekai

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, įgyvendindama ES lėšomis finansuojamą projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ bei Kultūros ministerijos projektą, savivaldybei perduoda kompiuterius, maršrutizatorius, projektorių ir kitus įrenginius, kurių vertė – 115 902 Eur. Turtas perduodamas Vlado Šlaito viešajai bibliotekai ir bus naudojamas bibliotekų veikloje, plėtojant viešosios interneto prieigos paslaugų teikimą.

Perduoti

Pasibaigus remonto darbams bei įregistravus juos Nekilnojamojo turto registre, ligoninės Akušerijos skyrius, kurio bendras plotas – 415 kv. m, perduodamas VšĮ Ukmergės ligoninei.

Remonto darbai vyko patalpose, kuriose savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras vykdys pirmosios medicinos pagalbos ir skubiosios medicinos pagalbos programas. Jose dalyvaus medicinos darbuotojai, policininkai, gaisrininkai, socialiniai darbuotojai, švietimo ir sporto srities specialistai, vairuotojai, mokiniai, mūsų bei kitų rajonų gyventojai.

Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Dienos socialinės globos paslaugų prie Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro plėtra“. Centrui perduota automobilių stovėjimo aikštelė bei pastato kapitalinio remonto darbų vertė.

Gatvių remontas

Patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės 2022 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašas.

Tačiau socialdemokratas Stasys Jackūnas priminė, kad kai kurių remonto darbų kokybė prasta. Vienas iš tokių objektų – naujai išasfaltuotas kelias nuo Antakalnio gatvės link „Šilo“ progimnazijos. Meras priminė, kad šis objektas nėra baigtas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų