Posėdyje – atsisveikinimo nuotaikos

Dainiaus Vyto nuotr. Posėdyje buvo balsuojama dėl 33-ijų darbotvarkėje patvirtintų sprendimų projektų bei pateiktos 5 informacijos. Dainiaus Vyto nuotr. Posėdyje buvo balsuojama dėl 33-ijų darbotvarkėje patvirtintų sprendimų projektų bei pateiktos 5 informacijos.

Praėjusią savaitę vykęs savivaldybės tarybos posėdis buvo priešpaskutinis, į kurį rinkosi šios kadencijos tautos išrinktieji, tad jautėsi atsisveikinimo nuotaikos ir skambėjo padėkos už nuveiktus darbus. Kitą kartą rajono politikai į posėdį rinksis kovo mėnesį, jau po savivaldos rinkimų, žinodami, kurie išsaugojo mandatus, o kurie – ne.

Posėdyje buvo pateiktos svarbiausios praėjusių metų veiklos ataskaitos ir išnagrinėta nemažai Ukmergei aktualių klausimų.

Rajono meras Rolandas Janickas savo ataskaitoje pateikė informaciją apie savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų veiklą.

Meras pažymėjo, kad kadencija buvo tikrų išbandymų metas, tačiau vykdė projektus ir tęsė užsibrėžtus darbus. Vardijo tęstinius ir naujus projektus. Sakė, kad per metus buvo sušaukta 15 savivaldybės tarybos posėdžių, kuriuose priimta per 300 sprendimų.

Svarbiausi iš jų – saulės parko statybos parengiamieji darbai, patvirtintas aprašas, kuriuo numatyta parama gyventojams, įsirengiant vandens gręžinius ir nuotekų įrenginius, pritarta, kad valstybė taptų ligoninės dalininke, Ukmergės autobusų parkas paskirtas komunalinių atliekų tvarkytoju ir kiti. Meras dėkojo už susitelkimą, sprendžiant esminius klausimus. Taip pat įvardijo aktyviausius ir geriausiai posėdžius lankiusius savivaldybės tarybos narius.

Savivaldybės administracijos direktoriaus Dariaus Varno ataskaitoje – savivaldybės administracijos veikla, vykdant 2021–2023 m. strateginiame veiklos plane aprašytas programas.

Praėjusius metus direktorius pavadino aktyviais ir darbingais, pasidžiaugė sėkmingai įgyvendintu rajono biudžetu, apžvelgė visas veiklos programas, priminė, kad karinio miestelio projektui skirta papildomų lėšų, kurios bus įsisavintos iki birželio pabaigos. Šio projekto vertė jau viršija 6 mln. Eur.

Ligoninės remonto darbai, hibridinės klasės įsteigimas, verslo renginiai, kultūros, turizmo projektai, žemės ūkio, švietimo įstaigų optimizavimas, remontai mokyklose – tai tik vienos iš nedaugelio ataskaitoje paminėtų rajono veiklos sričių.

Posėdyje pateiktos ir rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos, savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos bei Visuomenės sveikatos biuro veiklos ataskaitos.

Delegavo

Į VšĮ Ukmergės ligoninės stebėtojų tarybą nutarta deleguoti savivaldybės Finansų skyriaus vyriausiąją specialistę Daivą Radvilienę ir šio skyriaus vedėjo pavaduotoją Aušrą Šičkinienę.

Prašymų – labai mažai

Nutarta pripažinti netekusiu galios 2014 m. priimtą sprendimą „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus archyvo teikiamų paslaugų kainų nustatymo“. Juo nustatytos kainos už savivaldybės archyve saugomų įmonių, įstaigų ir organizacijų, nutraukusių savo veiklą, dokumentų paiešką. Šių dokumentų pagrindu rengiamos pažymos apie darbo užmokesčius, darbo stažą, kurios reikalingos skaičiuojant pensijas, netekto darbingumo išmokas. Pažymos pateikiamos „Sodrai“.

Tačiau, pasirodo, kad tik apie 10 proc. prašymų gaunama iš gyventojų. Kitus teikia „Sodra“, kuriai dokumentų paieška vykdoma nemokamai. Surenkamų lėšų kiekis labai mažas – pernai gauti vos 75 Eur, užpernai – 74 Eur, ankstesniais metais – apie 100 Eur.

Nustatė kainas

Nustatytos Veprių mokyklos-daugiafunkcio centro stovykloje teikiamų paslaugų kainos. Jos kyla smarkiai. Apgyvendinimo paslaugų kainos, galiojančios nuo 2020 m., didinamos du kartus. Neįgaliesiems ir vaikams, augantiems nepasiturinčiose šeimose, taikomos nuolaidos.

Pateikiami argumentai dėl kainų kylimo. Padidinta ir suvienodinta valgyklos ir ovalios salių patalpų nuomos kaina, nes salė pernai atnaujinta: įrengta interaktyvi lenta, pastatytos garso kolonėlės, nauji baldai. Pernai salė nuomota 21 kartą, o valgykla – 6 kartus.

Užimtumo kambario su biliardo stalu, garso kolonėlėmis, televizoriumi, baldais nuomos kaina didinama du kartus, nes patalpa paklausi, kartais nuomojama nakvynei.

Visos stovyklavietės (miegamojo korpuso, pagrindiniame korpuse esančių patalpų: salių, edukacinės klasės, vadovų kambario) nustatyta nuomos kaina parai – 550 Eur ne šildymo ir 700 Eur – šildymo sezono metu. Pernai visa stovyklavietė buvo išnuomota 4 kartus.

Didinamos inventoriaus nuomos kainos: garso aparatūros, dviračių, pavėsinių, miegmaišių, patalynės.

Teigiama, kad stovyklos patalpų nuomos paslauga paklausi, o gautos lėšos bus panaudojamos jos materialinei bazei gerinti bei komunalinėms išlaidoms padengti.

Socialinė parama

Pakeistas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Ukmergės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašas. To prireikė dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimų. Šių metų rajono biudžete kompensacijoms numatyta 2 mln. Eur.

Skelbiama, kad asmenims nuo šiol nereikės kelis kartus per šildymo sezoną kreiptis dėl kompensacijų pratęsimo, o savivaldybės administracijoje sumažės pakartotinai besikreipiančių gyventojų srautas.

Ketina steigti

modernius senelių namus

Savivaldybė jungsis prie susitarimo su įmone SAS „OPI Conseil“ memorandumo ir ketina plėtoti bendradarbiavimą su bendrove, planuojančia mūsų rajone steigti senelių globos namus. SAS „OPI Conseil“ valdo „Senior Group“ prekės ženklą. Tai – prancūzų įmonių grupė, veikianti socialinės rūpybos srityje.

Pagal verslininkų koncepcijos modelį, senyvo amžiaus asmenims bus statomi socialinės globos šeimos tipo namai. Tokie yra statomi Prancūzijoje bei kitose Europos šalyse.

Senjorai juose gyvena tarsi šeimoje ir mėgaujasi įvairia veikla.

Jei sumanymas bus įgyvendintas, pastate gyvens 10–14 senjorų. Taip pat įstaiga teiks socialinės pagalbos į namus ir dienos socialinės globos bei laikino atokvėpio paslaugas.

Rezidencija bus statoma privačių namų rajone, verslininkams įsigijus pasirinktą žemės sklypą ar pastatą. Verslininkai patys samdys ir papildomai apmokys nuolatinį personalą.

Nereikalingi

Rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą nutarta pripažinti nereikalingu arba netinkamu naudoti ir nurašyti iš savivaldybės administracijos apskaitos. Tarp tokių objektų – kelias Deltuvos seniūnijoje, nes sutampa su Baraučiznos gatve, gatvė Jakutiškių kaime, nes sutampa su keliu Jakutiškiai–Atkočiai, bei dar keli kiti keliai ir gatvių atkarpos.

Pakeisti aprašai

2021 m. buvo priimti Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimai. Dalis jo nuostatų įsigaliojo nuo šio sausio. Mero potvarkiu sudaryta darbo grupė, vadovaujantis minėtais įstatymo pakeitimais, parengė Ukmergės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos sąlygų ir tvarkos aprašo pakeitimus.

Darbo grupė taip pat parengė rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių apskaičiavimo, surinkimo ir panaudojimo tvarkos aprašo pakeitimus.

Atsižvelgiant į rinkoje nuomojamų būstų nuomos kainas, nutarta keisti rinkos pataisos koeficientą, skirtą nuomos mokesčio dydžio atitikčiai savivaldybės teritorijoje, kurioje nuomojamas savivaldybės būstas.

Taip pat patvirtinti Ukmergės rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo pakeitimai.

Renovuos daugiabučius

Papildytas namų, numatomų modernizuoti pagal valstybinę daugiabučių namų atnaujinimo programą, sąrašas. Jame įrašyti miesto daugiabučiai: Žiedo g. 5, Vilniaus g. 93, Miškų g. 56, Gedimino g. 15, Gedimino g. 1, Kalvių g. 1, Gedimino g. 3, Kauno g. 39, Kauno g. 39B ir namas Atkočių kaime, Ateities g. 13.

Daugiabučių modernizavimo sąrašas pildomas nuo 2016 metų.

Daugiabučiams, kurių gyventojai nori juos atnaujinti, reikia parengti pastatų energinio naudingumo sertifikatus ir investicinius planus. Tam numatytos lėšos iš rajono biudžeto daugiabučių namų savininkų rėmimo programos.

Prioritetinės teritorijos

Patvirtinta Ukmergės miesto prioritetinės infrastruktūros plėtros teritorija, kuri bendrajame plane pažymėta kaip Ukmergės senojo miesto vieta.

Taip pat patvirtintos Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Veprių, Vidiškių, Želvos, Žemaitkiemio miestelių prioritetinės infrastruktūros plėtros teritorijos.

Kopūstėlių akmuo

Posėdžio dalyviams pritarus, patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės gamtos paveldo objekto – Kopūstėlių akmens – schema. Vadovaujantis Saugomų teritorijų įstatymu, savivaldybių draustinius steigia, jų ribas nustato ir keičia savivaldybių tarybos, tvirtindamos ribų planus, o saugomais gamtos paveldo objektus skelbia, tvirtindamos jų schemas.

Pateikė ataskaitas

Posėdžio pabaigoje rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto ataskaitą už praėjusius metus pateikė komiteto pirmininkas Arūnas Dudėnas. Pasakojo, kad pernai būta klausimų, susijusių su daugiabučių namų renovacija, vaikų maitinimu ugdymo įstaigose, civiline sauga, socialiniu būstu, šilumos ūkio valdomu turtu – poilsiaviete prie Makio ežero.

Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos ataskaitą pateikė komisijos pirmininkas Arvydas Pėšina. Jis sakė, kad pernai vyko tik penki posėdžiai, o ankstesniais metais – dvigubai daugiau. Taigi, mano, kad savivaldybės taryba dirba taip gerai, kad darbo jų komisijai nelieka.

Savivaldybės tarybos Etikos komisijos ataskaitą pateikė komisijos pirmininko pavaduotojas Stasys Jackūnas. Komisija nagrinėjo, kaip tarybos nariai dalyvavo posėdžiuose, vykdė privačių interesų deklaracijų peržiūrą. Be svarbios priežasties nelankiusiųjų posėdžių neatsirado – visi buvo drausmingi, etiški. Taigi daug darbo ir šiai komisijai nebuvo.

Savivaldybės Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros skyriaus vedėja Inga Pračkailė pateikė Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaitą. Apžvelgė pagal šią programą įgyvendinamus projektus.

Atkreipė dėmesį, kad tako palei Šventosios upę pratęsimui papildomai gauta 117 tūkst. Eur. Nuo jau sutvarkytos erdvės bus tęsiamas pėsčiųjų takas, planuojama toliau tęsti ir asfaltuoto tako atkarpą, kuri ateityje susijungs su būsimu aplinkkeliu.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Komentarai  

+15 # Aha 2023-03-03 06:13
Ir kur jus visi dabar "dirbisit", amzini dievai?
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+17 # Ukmergietis 2023-03-03 07:01
Dauguma ten pat:)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+19 # Aha 2023-03-03 08:14
Ir kas kart atsisveikina ir vel sveikinasi....paradoksas!
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+13 # pasiulymas 2023-03-03 12:56
siulau musu mieste neberengti rinkimu- pasitraukia tik "norintys", kiti "dirba" toliau.....bus pirmuju??nu tada "dirbam" toliau be isleistuviu
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Alda 2023-03-17 20:35
%%

my blog - enterprises: https://danlogbranding.com/why-do-so-many-people-would-like-to-learn-more-about-what-are-some-barriers-to-innovation/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Bridget 2023-03-18 15:32
%%

Feel free to surf to my webpage :: business: https://db.ntos.co.kr:443/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1994362
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Mellissa 2023-03-20 16:43
%%

Also visit my web blog; killeen auto accident: https://vimeo.com/707175786
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Carson 2023-03-22 02:58
Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this write-up and the rest of the
website is also very good.

Here is my web-site :: mesothelioma Lawsuit glenpool: https://vimeo.com/775617748
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Gavin 2023-03-22 05:42
%%

Feel free to surf to my webpage :: Bluetooth Fucking Machine: http://hotel.ksworks.ru/user/peacesteven9/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Chas 2023-03-22 06:17
%%

Also visit my blog - winston-salem accident: https://vimeo.com/709878378
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Pat 2023-03-22 08:28
%%

Also visit my web blog ... sebring accident (Amos: https://vimeo.com/709835130)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Maritza 2023-03-22 08:47
%%

Also visit my homepage :: angier accident
[Annette: https://vimeo.com/709354666]
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Joe 2023-03-22 09:12
%%

Also visit my blog: range
rover sport ghost Installer: https://nerdgaming.science/wiki/Ghost_Installations_Its_Not_As_Difficult_As_You_Think
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Emmanuel 2023-03-22 11:56
%%

Here is my webpage; realistic: http://bbs.yidu18.com/home.php?mod=space&uid=414206
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Tim 2023-03-22 13:52
%%

Here is my web blog ... york 18 wheeler accident: https://vimeo.com/709879544
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Melina 2023-03-22 14:18
%%

My web-site ... Bluetooth Fucking Machine: http://mdg-msk.ru/user/angerplanet5/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Helena 2023-03-22 15:04
%%

Also visit my blog post: trinidad Workers'
compensation: https://vimeo.com/709762867
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Agustin 2023-03-22 15:06
%%

Here is my web page springfield
Birth defect: https://vimeo.com/707275126
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Geraldine 2023-03-22 15:47
%%

Have a look at my homepage Carbondale Truck Accident: https://vimeo.com/706817317
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Dario 2023-03-22 16:55
%%

Stop by my homepage :: Calimesa 18 Wheeler Accident: https://vimeo.com/709384056
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Willian 2023-03-22 17:33
%%

My blog post: car Accident lawsuit ardsley: https://vimeo.com/793156203
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Beth 2023-03-22 19:38
Hello to every single one, it's actually a nice for me to pay a quick visit this website, it includes important Information.

Stop by my web blog :: mesothelioma compensation in indiana (Antonio: https://vimeo.com/779992881)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Latia 2023-03-22 21:18
%%

Here is my page :: Ocean city Birth defect: https://vimeo.com/707211247
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Gayle 2023-03-22 21:31
%%

Here is my homepage - sex machines: https://keller-vangsgaard.hubstack.net/the-greatest-sources-of-inspiration-of-bluetooth-fuck-machine/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Jeremiah 2023-03-23 01:37
%%

Also visit my blog; glass fittings near Me: http://forum.konchangfuns.com/index.php?action=profile;u=219456
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Lillian 2023-03-23 01:44
%%

Also visit my blog noble Birth defect: https://vimeo.com/707207451
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Felix 2023-03-23 02:27
%%

Check out my blog: hesperia malpractice (https://vimeo.com/: https://vimeo.com/709424108)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Jeannine 2023-03-23 05:48
%%

Here is my web-site: Sutherlin Asbestos: https://vimeo.com/704938214
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Aurora 2023-03-23 07:39
%%

Also visit my page :: shakopee malpractice
(Maricruz: https://vimeo.com/709745167)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Veronique 2023-03-23 15:20
%%

my website ghost Car: https://vuf.minagricultura.gov.co/Lists/Informacin%20Servicios%20Web/DispForm.aspx?ID=4298475
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Monroe 2023-03-23 18:02
%%

Feel free to visit my blog :: windows Fitting Near
me: http://sbjongro.co.kr/bbs/board.php?bo_table=qna&wr_id=191138
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Fermin 2023-03-23 20:36
%%

My page: ghost
security Solutions: https://wheelfear27.bravejournal.net/post/2023/01/09/20-Things-Only-The-Most-Devoted-Ghost-Alarm-Cost-Fans-Should-Know
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Nathaniel 2023-03-23 22:39
%%

Feel free to visit my website :: Upvc door Fitters near me: https://www.hwang-so.co.kr:443/bbs/board.php?bo_table=reviews&wr_id=106248
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Lindsay 2023-03-23 22:59
%%

My web site: bmw ghost Immobiliser: https://opensourcebridge.science/wiki/Why_Ghost_Immobilisers_Should_Be_Your_Next_Big_Obsession
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Cathryn 2023-03-24 04:50
%%

Also visit my blog post; entrepreneurship; bestone-korea.com: http://bestone-korea.com/bbs/board.php?bo_table=qa&wr_id=151719,
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Louise 2023-03-24 05:18
%%

Feel free to surf to my blog post privacy
fencing installation; http://www.gobubble.co.kr/bbs/board.php?bo_table=sub43&wr_id=27241&me_code=4030: http://www.gobubble.co.kr/bbs/board.php?bo_table=sub43&wr_id=27241&me_code=4030,
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Colleen 2023-03-24 21:11
%%

Also visit my site - Link alternatif lxtoto: http://bbs.zsby0943.com/home.php?mod=space&uid=430185
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Denice 2023-03-25 09:54
%%

Also visit my web-site ... Glass Fitters Near Me; Https://Www.Easy-Sewing.Co.Kr/Bbs/Board.Php?Bo_Table=Free&Wr_Id=276565: https://www.easy-sewing.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=276565,
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Mora 2023-03-25 11:37
%%

My blog post - Windows And Door Fitters Near Me: http://www.gomt.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=303283
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Byron 2023-03-26 00:53
%%

Also visit my web-site: fitting glass in upvc windows (www.link-pen.com: http://www.link-pen.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=263774)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Williemae 2023-03-27 07:22
%%

My web blog :: ghost 2
immobiliser Thatcham Category: http://bondslam.dipc.org/index.php?title=10_Facts_About_Ghost_Alarms_That_Will_Instantly_Put_You_In_An_Optimistic_Mood
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Cleo 2023-03-28 23:12
%%

Look into my blog post; Paris Railroad Injuries: https://vimeo.com/708635111
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Gertie 2023-03-29 05:01
%%

My webpage; Car accident injury attorneys near me [https://vimeo.com/793516709: https://vimeo.com/793516709]
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Justina 2023-03-29 21:48
%%

Feel free to visit my web page: Coshocton medical malpractice: https://vimeo.com/709379283
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Muriel 2023-03-30 03:07
%%

My web site ... login Royaltoto: https://www.fc0377.com/home.php?mod=space&uid=720797
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Sonja 2023-03-30 05:18
%%

Also visit my site ... lake Elmo boat accident: https://vimeo.com/709650659
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Maximo 2023-03-30 06:07
%%

my blog post ... helena-west helena boat accident (Hershel: https://vimeo.com/709610342)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Arletha 2023-03-30 08:04
%%

Take a look at my blog: charlotte auto
Accident: https://vimeo.com/706847112
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Latrice 2023-03-30 08:31
%%

My blog; redondo beach birth defect (Rebbeca: https://vimeo.com/707229516)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Teresa 2023-03-30 10:22
%%

Stop by my homepage: Hammond 18 Wheeler Accident: https://vimeo.com/709584346
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Tristan 2023-03-30 12:04
%%

My page ... highland village workers' compensation: https://vimeo.com/709443296
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Caryn 2023-03-30 14:48
%%

Feel free to surf to my site :: fairfield motorcycle accident (Alexis: https://vimeo.com/709537782)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Shirley 2023-03-30 17:34
%%

Here is my web page ... margate injury (Colin: https://vimeo.com/707193012)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Jacqueline 2023-03-30 20:33
%%

Here is my webpage; New
Baltimore Motor Vehicle Accident: https://vimeo.com/707262819
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Sharon 2023-03-30 20:46
%%

my blog post; Dellwood Boat
Accident: https://vimeo.com/709519179
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Clarissa 2023-03-30 21:10
%%

my homepage williams birth defect: https://vimeo.com/707312791
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Latisha 2023-03-30 21:24
%%

Feel free to surf to my blog guadalupe truck accident claim: https://vimeo.com/779607096
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Ruthie 2023-03-30 23:34
%%

Here is my page :: richland Accident (Vimeo.com: https://vimeo.com/709768932)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Carissa 2023-03-31 00:20
%%

Check out my web blog: Ghost
Immobiliser Birmingham: https://ochoa-patterson.thoughtlanes.net/enough-already-15-things-about-ghost-car-alarm-were-sick-of-hearing/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Eloise 2023-03-31 03:02
%%

Here is my web site; Clarinda accident: https://vimeo.com/709398044
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Neva 2023-03-31 04:24
%%

my homepage :: La Joya Accident: https://vimeo.com/709646454
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Santo 2023-03-31 09:19
%%

my web site; renton cerebral palsy; vimeo.com: https://vimeo.com/707304000,
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Casie 2023-03-31 10:08
Hi there, I enjoy reading through your article.
I like to write a little comment to support you.

Feel free to surf to my web-site mesothelioma claim
hillsboro (Deangelo: https://vimeo.com/775673675)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Gretchen 2023-03-31 10:33
%%

Visit my web site - Non Injury Car Accident Lawyer Near Me (Vimeo.Com: https://vimeo.com/793006512)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Noella 2023-03-31 10:52
%%

Take a look at my page :: Ghost Immobiliser Birmingham: http://www.4kquan.com/space-uid-1233450.html
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Carlton 2023-03-31 11:05
%%

Here is my blog ... autowatch ghost Liverpool: http://01color.com/home.php?mod=space&uid=284029
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Kaley 2023-03-31 12:08
%%

Also visit my web site ... lawyers near me car accident: https://vimeo.com/792962588
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Kirby 2023-03-31 13:28
%%

Look into my web page Ghost Immobiliser What Is It: https://king-bookmark.stream/story.php?title=10-websites-to-help-you-be-a-pro-in-ghost-immobilser
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Felipe 2023-03-31 15:04
%%

Here is my web-site: best car accident Lawyers Near me: https://vimeo.com/792953032
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Marita 2023-03-31 18:20
%%

Also visit my web page :: car accident Attorneys near Me: https://vimeo.com/792827600
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Irish 2023-03-31 18:31
%%

Stop by my site - Car Accident Attorneys Near Me: https://vimeo.com/791712787
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Flora 2023-03-31 19:07
%%

Check out my webpage; ghost car security: https://easybookmark.win/story.php?title=the-most-popular-ghosttracker-the-gurus-have-been-doing-3-things
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Kassie 2023-04-01 00:57
%%

Here is my web site link alternatif lxtoto: https://hartvig-hovmand.blogbright.net/16-must-follow-facebook-pages-to-link-lxtoto-marketers/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Abbey 2023-04-01 01:01
%%

Feel free to surf to my homepage best
car accident attorney near me: https://vimeo.com/793999522
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Naomi 2023-04-01 06:52
%%

my homepage; Royal Togel: http://servers.org.ua/user/liersilver11/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Gretchen 2023-04-01 12:53
%%

Feel free to visit my site ... Best Car Accident Attorneys Near
Me: https://vimeo.com/793161242
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Raymond 2023-04-01 16:07
%%

my web-site: Login Indotogel: https://ruby.ecs.umass.edu/Umasscleanroom/index.php/15-Things-Youre-Not-Sure-Of-About-Alternatif-Indo-Togel-h
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Steve 2023-04-02 03:27
%%

Also visit my blog post :: audi Ghost immobiliser: https://bookmarkstore.download/story.php?title=20-up-and-comers-to-watch-in-the-ghost-immobilizer-industry-2
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Julia 2023-04-02 06:38
%%

my webpage :: daftar royaltoto - Maik: https://ariabookmarks.com/story14671638/daftar-royaltoto-explained-in-fewer-than-140-characters,
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Kate 2023-04-02 16:05
%%

Here is my page: Situs Resmi Indotogel: https://lunding-banke-2.technetbloggers.de/15-gifts-for-the-indo-togel-lover-in-your-life/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Celina 2023-04-02 16:35
%%

my website :: Ghost Vehicle Security: http://rock8899.com/home.php?mod=space&uid=1227564
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Larhonda 2023-04-03 01:17
%%

My homepage; lx: https://yanyiku.cn/home.php?mod=space&uid=1424666
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Tory 2023-04-03 10:12
%%

Here is my webpage :: does
a ghost immobiliser reduce insurance: https://telegra.ph/Five-Things-You-Didnt-Know-About-Ghost-Alarm-Cost-01-10
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Clay 2023-04-03 12:38
%%

Feel free to surf to my blog ... autowatch
ghost london: https://bookmark4you.win/story.php?title=responsible-for-the-ghost-car-alarm-budget-12-best-ways-to-spend-your-money
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Lori 2023-04-03 14:15
%%

Feel free to visit my web site: lovense machine (Rachel: http://spectr-sb116.ru/user/marblelarch9/)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Kathrin 2023-04-04 09:21
%%

Stop by my website supplied: http://121.88.250.220/bbs/board.php?bo_table=bug&wr_id=687534
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Adolfo 2023-04-04 15:05
%%

my site :: window fitters near me: http://cornervalley.co.kr/bbs/board.php?bo_table=notice&wr_id=229204
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Margareta 2023-04-06 00:57
%%

Here is my blog :: playing slots (dominobetqq1.com: https://dominobetqq1.com)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Retha 2023-04-06 01:31
%%

my homepage - playing Slots online (Dominoqq99.co: https://dominoqq99.co)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Irish 2023-04-06 02:11
%%

Also visit my web-site - play lottery online (qqbetting76.com: https://qqbetting76.com)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Roxanna 2023-04-06 02:26
%%

my website :: play lottery - sbobetwapp.com: https://sbobetwapp.com,
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Elida 2023-04-06 02:51
%%

Feel free to visit my web page - play slots, judi234.com: https://judi234.com,
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Leonie 2023-04-06 13:50
%%

Also visit my site ... pragmatic play: https://missfiercelyindependent.com/category/gambling/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Walter 2023-04-06 14:19
%%

Look at my web-site :: poker Online: https://darkheartalchemy.com/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Lorenzo 2023-04-06 16:35
%%

My web blog :: Togel Singapore: https://stehmanchurch.com/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Charlie 2023-04-06 18:03
%%

my web site ... mesothelioma: https://presizely.finansavisen.no/http://cover.searchlink.org/test.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvimeo.com%2F780050545%3Evicksburg+mesothelioma+case%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvimeo.com%2F779815613+%2F%3E
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Modesto 2023-04-06 18:50
%%

Have a look at my web blog: Togel: https://oldetowneph.com
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Lilia 2023-04-07 12:29
%%

my site: Link Alternatif Lxtoto: https://maps.google.com.qa/url?q=j&source=web&rct=j&url=http://lxtoto.link
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Leonie 2023-04-07 15:29
%%

my web page ... login goltogel: http://ww.h-201.com/member/login.html?noMemberOrder=&returnUrl=http%3a%2f%2fgoltogel.biz
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Tosha 2023-04-07 15:49
%%

Also visit my web blog: mesothelioma Case: http://connectnpay.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=vimeo.com%2F775564707
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Marian 2023-04-08 01:05
%%

Here is my web page - daftar lxtoto (Lucy: https://76.ernorvious.com/index/d1?diff=0&source=og&campaign=5944&content=&clickid=2aqzrzl2knl1pmit&aurl=https%3A%2F%2Flxtoto.link&pushMode=popup)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Catalina 2023-04-08 02:00
%%

My website - link Alternatif Goltogel: http://y.cerbelle.net/logingoltogel590145
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Michelle 2023-04-08 03:44
%%

Feel free to surf to my blog post - daftar: http://it.thefreedictionary.com/_/cite.aspx?url=http%3A%2F%2Flxtoto.link&word=puzzo&sources=kdict
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Latashia 2023-04-08 03:48
%%

Check out my webpage :: link Alternatif royaltoto: http://gold56.ru/bitrix/click.php?goto=http://royal-toto.org
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Nichole 2023-04-08 04:27
%%

Feel free to surf to my web blog login: https://airportanimalclinic8.securevetsource.com/site/view/site/view/HomeDelivery.pml?retUrl=indotogel.club&cmsTitle=Airport+Animal+Clinic
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Emelia 2023-04-08 05:51
%%

Here is my web-site - situs resmi royaltoto - Tina: http://rssfeeds.burlingtonfreepress.com/~/t/0/0/mmajunkie/~https%3A%2F%2F/royal-toto.org,
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Sonia 2023-04-08 06:27
%%

Feel free to visit my web page: Indo Togel: https://www.buildingmaterial.bz/modify-company?nid=38490&element=http%3a%2f%2findotogel.club
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Lynell 2023-04-08 06:39
%%

Feel free to surf to my homepage ... ghost Alarm fitting Birmingham (spinalhub.win: https://spinalhub.win/wiki/The_Unspoken_Secrets_Of_Ghost_Immobiliser_Cost)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Theda 2023-04-08 06:59
%%

Also visit my web page - togel: https://ucet.vlmedia.cz/?backUrl=http://indotogel.club&website=kondice&client_id=9550542110c3a0afe36dd0ac7f8651e8&state=b5c91679c972cc9607fcd5f8a0376c9a&redirect_uri=https://www.kondice.cz/reglog/authorize&response_type=code&approval_prompt=auto
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Danny 2023-04-08 07:59
%%

Also visit my site: daftar Royaltoto: https://login.gnhost.kr/member.join_step?themeset=jinjeop-n&baseurl=royal-toto.org
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Gustavo 2023-04-08 08:17
%%

Also visit my web-site affordable seo agency uk: http://dmonster130.dmonster.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=247599
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Shona 2023-04-08 09:56
%%

Visit my website - sash: https://www.hwayostore.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=488309
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Terese 2023-04-08 10:03
%%

My web page: auto watch ghost: https://tagoverflow.stream/story.php?title=15-shocking-facts-about-ghost-tracker-that-you-didnt-know
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Aimee 2023-04-08 10:43
%%

My webpage situs Resmi indotogel (Kazan.autofn.ru: https://kazan.autofn.ru/bitrix/redirect.php?goto=http://indotogel.club)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Bobbye 2023-04-08 10:51
%%

My website: decatur workers' compensation (Curt: https://vimeo.com/709382581)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Dina 2023-04-08 13:10
%%

Also visit my web site Indo
Togel: https://www.e-tsudoi.com/redirect.php?url=http://indotogel.club
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Florida 2023-04-08 13:40
%%

Review my webpage - installation: https://cj.xjyzgg.com/home.php?mod=space&uid=470375
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Avis 2023-04-08 13:53
%%

Here is my blog; riverside 18 wheeler Accident: https://vimeo.com/709772889
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Cecile 2023-04-08 15:20
%%

Have a look at my webpage ... Lowell 18 wheeler accident: https://vimeo.com/709667875
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Julia 2023-04-08 15:48
%%

Look into my webpage - royaltoto: https://www.securetool.nl/data/lp/pr/succes.php?website=royal-toto.org&link=
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Eunice 2023-04-08 17:34
%%

Feel free to visit my blog post; indo: http://seodor.ru/proxy.php?link=http://indotogel.club
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Meri 2023-04-08 17:34
%%

My website - royaltoto: https://clashofcryptos.trade/wiki/10_Best_Mobile_Apps_For_Royaltoto
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Kristie 2023-04-08 19:47
%%

Review my page; link alternatif
royaltoto: https://79.staikudrik.com/index/d1?diff=0&utm_source=ogdd&utm_campaign=26607&utm_content=&utm_clickid=snqcg0skg8kg8gc0&aurl=http%3A%2F%2Froyal-toto.org&an=&utm_term=&site=&pushMode=popup
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Dominga 2023-04-08 21:33
%%

Here is my web site; Link Alternatif Royaltoto: https://comeandtakeit.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=royal-toto.org
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Mohammad 2023-04-08 22:24
%%

my website: link royaltoto (www.jybid.com: http://www.jybid.com/go.php?go=http://royal-toto.org)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Leonore 2023-04-09 00:46
%%

My web blog; resmi: https://5.glawandius.com/index/d2?diff=0&source=og&campaign=13142&content=&clickid=y0vzpup0zwsnl3yj&aurl=http%3A%2F%2Fgoltogel.biz&an=&term=&site=&pushMode=popup
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Chun 2023-04-09 01:36
%%

Visit my site; motorcycle accident Lawyer denver: http://?a%5B%5D=Best+Motorcycle+Injury+Lawyer+%28%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fsemspb.tmweb.ru%2Fnickolasotoo%3ESemspb.Tmweb.Ru%3C%2Fa%3E%29%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2F70.glawandius.com%2Findex%2Fd2%3Fdiff%3D0%26source%3Dog%26campaign%3D13142%26content%3D%26clickid%3Dy0vzpup0zwsnl3yj%26aurl%3Dhttps%253A%252F%252Ffreeurlredirect.com%252Fmotorcyclecrashlawyers786412%26pushMode%3Dpopup+%2F%3E
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Cathy 2023-04-09 01:58
%%

Visit my web blog - Window Doctor: https://viostays.com/2023/04/08/5-reasons-double-glazing-windows-london-is-actually-a-great-thing/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Clarissa 2023-04-09 01:59
%%

Here is my page: usa legal delta 9 thc gummy (fwme.Eu: http://fwme.eu/delta9gummypriceusa11071)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Teodoro 2023-04-09 02:35
%%

Also visit my web blog ... Tetrahydrocannabinol: https://www.topsthcshop.com/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Crystle 2023-04-09 05:26
%%

my web blog; truck wreck Attorney: http://@www.kartaly.surnet.ru?a%5B%5D=commercial+truck+accident+lawyer+-+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.accidentinjurylawyers.claims%2Ftruck-accident-attorneys-near-me%2F%3EHttps%3A%2F%2Fwww.Accidentinjurylawyers.claims%2F%3C%2Fa%3E%2C%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.accidentinjurylawyers.claims%2Ftruck-accident-attorneys-near-me%2F+%2F%3E
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Karen 2023-04-09 08:30
%%

my page :: upvc door repairs (Dollie: http://g9155163.beget.tech/index.php?action=profile;u=418940)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Eli 2023-04-09 08:56
%%

Feel free to surf to my website :: Fence Financing: https://l2might.com/forum/index.php?action=profile;u=948939
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Travis 2023-04-09 09:27
%%

Also visit my blog post; Ghost Imobiliser: https://bookmarks4.men/story.php?title=are-you-in-search-of-inspiration-try-looking-up-ghost-car
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Geri 2023-04-09 10:49
%%

Feel free to visit my web site; lawyer near me for
car accident: http://?a%5B%5D=lawyers+for+car+accident+near+me+%28%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.accidentinjurylawyers.claims%2Fcar-accident-attorneys-near-me%2F%3Ehttps%3A%2F%2FWww.accidentinjurylawyers.claims%2Fcar-accident-attorneys-near-me%3C%2Fa%3E%29%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.accidentinjurylawyers.claims%2Fcar-accident-attorneys-near-me%2F+%2F%3E
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Pansy 2023-04-09 10:58
%%

my web-site: Upvc repairs near me: http://od.thenz.kr/board/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=605703
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Georgianna 2023-04-09 12:39
%%

Feel free to surf to my web site ... Improve Local seo: https://tinkeredug.com/uncategorized/the-most-hilarious-complaints-weve-seen-about-local-seo-optimisation-services/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Guy 2023-04-09 13:43
%%

Review my webpage: in my area: http://ttlink.com/chautreacy/all
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Linda 2023-04-09 13:49
%%

My webpage - cbd edible: http://nowlinks.net/FSSL4e
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Luciana 2023-04-09 14:55
%%

my site - seo services in uk: http://shop.websitekorea.co.kr/bbs/board.php?bo_table=01clean4&wr_id=87774
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Pete 2023-04-09 19:27
%%

My web blog: play poker Online, http://mechoopda.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cemesakong.com: http://mechoopda.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cemesakong.com,
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Nelly 2023-04-09 20:33
%%

My blog - windows Repairs Near
Me: http://shinternal.dgweb.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=132687
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Carmine 2023-04-09 22:58
%%

my website ... Sbobet: https://cart.cbic.co.jp/shop/display_cart?return_url=https%3A%2F%2Fthegamerdome.com
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Ouida 2023-04-09 23:09
%%

Feel free to visit my web blog; Judi Bola: https://m.el-homme.com/member/login.html?noMemberOrder=&returnUrl=http%3a%2f%2fscandinavianbakerylaos.com%2Fcategory%2Fgambling%2F
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Joann 2023-04-09 23:21
%%

Feel free to visit my page; car accident compensation In Sitka: https://vimeo.com/793970605
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Emma 2023-04-09 23:54
%%

Here is my page upvc window repairs near me: http://www.elanlearninglabs.cwww.86811p.cwww.accesssouthflorida.cpa-bell.cukb.gzyggs.cboth.setphp.cwww.4lplus.ccontain.xisurvey.cwww.kjsystem.kr/bbs/board.php?bo_table=qna&wr_id=86875
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Lonny 2023-04-10 00:53
%%

My homepage :: what are local Seo services: http://cleanmania.kr/bbs/board.php?bo_table=online&wr_id=18097
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Karry 2023-04-10 02:26
%%

my homepage; delta 9 Edible online store, [url=http://www.nikoniko.server-shared.com/freecgi /EasyBBS/index.cgi?bid=1">electronic]nikoniko.serv er-shared.Com,
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Ellis 2023-04-10 03:02
%%

Here is my web page; finance a fence: http://121.88.250.220/bbs/board.php?bo_table=bug&wr_id=722829
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Sung 2023-04-10 03:10
%%

Also visit my blog: buy broad spectrum Cbd, 211.45.131.201: http://211.45.131.201/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fscottdewoody.com%2F2023%2F04%2F07%2Fpremium-broad-spectrum-cbd-oil-price-the-good-the-bad-and-the-ugly%2F%3Ecbd+Broad+Spectrum%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fforums.veropb.com%2Findex.php%3Faction%3Dprofile%3Bu%3D277050+%2F%3E,
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Irish 2023-04-10 04:45
%%

my site - window Repairs Near me: https://ntos.kr:443/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=2910451
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Maple 2023-04-10 05:49
%%

My site; joker123 gaming: http://?a%5B%5D=togel+singapore+%28%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fpowerswine.com%3Epowerswine.com%3C%2Fa%3E%29%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fpowerswine.com+%2F%3E
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Abdul 2023-04-10 05:57
%%

Here is my web page ... buy
delta 8 Thc hemp Flowers: http://kisouv.com/profile.php?id=31903
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Leonore 2023-04-10 06:29
%%

My blog togel singapore (Sterling: http://conferencebureauwashingtondc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=mediatankhq.com)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Lorna 2023-04-10 07:49
%%

Visit my homepage Double glazing window repair; http://apiderma.kr/Bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=242753: http://apiderma.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=242753,
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Danielle 2023-04-10 13:05
%%

My site :: Poker online: http://ezicideha.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=lungtransplantproject.org
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Mac 2023-04-10 13:44
%%

Have a look at my web blog :: Togel Singapore (62.Torayche.Com: https://62.torayche.com/index/d1?diff=0&utm_source=og&utm_campaign=20924&utm_content=&utm_clickid=00gocgogswows8g4&aurl=https%3A%2F%2Fjerusalem-library.org&action=pub_profile&id=2873824&pushMode=popup)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Mirta 2023-04-10 16:13
%%

My website ... window Refurbishment: https://www.punterforum.it/profile.php?id=686228
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Mikayla 2023-04-10 17:00
%%

My page Play Poker Online (Alt1.Toolbarqueries.Google.Com.Qa: http://alt1.toolbarqueries.google.com.qa/url?q=https://dominobetqq1.com)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Spencer 2023-04-10 18:25
%%

my website: idn Play: http://buygracefoods.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=festivaleventsandplanning.com
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Zita 2023-04-10 18:31
%%

Feel free to visit my web site :: Mission Medical Malpractice: https://vimeo.com/709582898
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Warner 2023-04-10 19:44
%%

Here is my website - double Glazed window
repairs: https://adscebu.com/user/profile/793574
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Karolin 2023-04-10 19:58
%%

My website ... double Glazing repairs: http://haneularthall.com/bbs/board.php?bo_table=board_43&wr_id=611516
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Jamila 2023-04-10 21:03
%%

Take a look at my web-site - playing lottery online, Roseann: http://en.semiconshop.com/mobile/api/device.php?uri=http%3A%2F%2Fsbobetkita.co,
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Nancy 2023-04-10 22:17
%%

My web blog: Buy Delta 8 Edibles: https://teamnut.com/how-to-make-a-profitable-buy-delta-8-edibles-entrepreneur-even-if-youre-not-business-savvy/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Milla 2023-04-11 00:11
%%

Also visit my web page; window repairs Near me: https://l2might.com/forum/index.php?action=profile;u=936073
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Polly 2023-04-11 00:20
%%

my homepage ... Slot demo gratis: https://api1.linkr.bio/callbacks/go?url=https://verobeachcourtreporters.com/choosing-a-casino-online/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Scot 2023-04-11 01:41
%%

Take a look at my site ... Poker Online: https://images.google.com.do/url?q=https%3A%2F%2Fppcconsultantonline.com
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Rosario 2023-04-11 02:15
%%

My web-site demo slot pragmatic play (Brooke: http://close-up.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3a%2f%2fbmcpsychiatry.biomedcentral.com%2Farticles%2F10.1186%2Fs12888-020-02992-4)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Bobbie 2023-04-11 02:19
%%

My blog; playing casino (Christina: http://longboard.mybb3.ru/loc.php?url=https://pkrs88.com)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Doreen 2023-04-11 05:06
%%

My website :: installation: https://viostays.com/2023/04/10/10-easy-ways-to-figure-out-your-vinyl-fencing-los-angeles/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Lawrence 2023-04-11 06:17
%%

my web-site: Veterans disability Lawyer: https://marvelcomics.faith/wiki/You_ll_Be_Unable_To_Guess_Veterans_Disability_Legal_s_Tricks
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Amado 2023-04-11 16:22
%%

Here is my web-site; delta-8 thc vape cartridges - Buster: http://gbfood.or.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=223042 -
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Margarette 2023-04-12 04:39
%%

Review my webpage double glazing installer Near Me: http://dino-farm.com/bbs/board.php?bo_table=gallery&wr_id=1536229
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Leticia 2023-09-17 22:16
truck accident Attorney: http://www.sugunpo.net/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=373539
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų