Posėdyje – atsisveikinimo nuotaikos

Dainiaus Vyto nuotr. Posėdyje buvo balsuojama dėl 33-ijų darbotvarkėje patvirtintų sprendimų projektų bei pateiktos 5 informacijos. Dainiaus Vyto nuotr. Posėdyje buvo balsuojama dėl 33-ijų darbotvarkėje patvirtintų sprendimų projektų bei pateiktos 5 informacijos.

Praėjusią savaitę vykęs savivaldybės tarybos posėdis buvo priešpaskutinis, į kurį rinkosi šios kadencijos tautos išrinktieji, tad jautėsi atsisveikinimo nuotaikos ir skambėjo padėkos už nuveiktus darbus. Kitą kartą rajono politikai į posėdį rinksis kovo mėnesį, jau po savivaldos rinkimų, žinodami, kurie išsaugojo mandatus, o kurie – ne.

Posėdyje buvo pateiktos svarbiausios praėjusių metų veiklos ataskaitos ir išnagrinėta nemažai Ukmergei aktualių klausimų.

Rajono meras Rolandas Janickas savo ataskaitoje pateikė informaciją apie savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų veiklą.

Meras pažymėjo, kad kadencija buvo tikrų išbandymų metas, tačiau vykdė projektus ir tęsė užsibrėžtus darbus. Vardijo tęstinius ir naujus projektus. Sakė, kad per metus buvo sušaukta 15 savivaldybės tarybos posėdžių, kuriuose priimta per 300 sprendimų.

Svarbiausi iš jų – saulės parko statybos parengiamieji darbai, patvirtintas aprašas, kuriuo numatyta parama gyventojams, įsirengiant vandens gręžinius ir nuotekų įrenginius, pritarta, kad valstybė taptų ligoninės dalininke, Ukmergės autobusų parkas paskirtas komunalinių atliekų tvarkytoju ir kiti. Meras dėkojo už susitelkimą, sprendžiant esminius klausimus. Taip pat įvardijo aktyviausius ir geriausiai posėdžius lankiusius savivaldybės tarybos narius.

Savivaldybės administracijos direktoriaus Dariaus Varno ataskaitoje – savivaldybės administracijos veikla, vykdant 2021–2023 m. strateginiame veiklos plane aprašytas programas.

Praėjusius metus direktorius pavadino aktyviais ir darbingais, pasidžiaugė sėkmingai įgyvendintu rajono biudžetu, apžvelgė visas veiklos programas, priminė, kad karinio miestelio projektui skirta papildomų lėšų, kurios bus įsisavintos iki birželio pabaigos. Šio projekto vertė jau viršija 6 mln. Eur.

Ligoninės remonto darbai, hibridinės klasės įsteigimas, verslo renginiai, kultūros, turizmo projektai, žemės ūkio, švietimo įstaigų optimizavimas, remontai mokyklose – tai tik vienos iš nedaugelio ataskaitoje paminėtų rajono veiklos sričių.

Posėdyje pateiktos ir rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos, savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos bei Visuomenės sveikatos biuro veiklos ataskaitos.

Delegavo

Į VšĮ Ukmergės ligoninės stebėtojų tarybą nutarta deleguoti savivaldybės Finansų skyriaus vyriausiąją specialistę Daivą Radvilienę ir šio skyriaus vedėjo pavaduotoją Aušrą Šičkinienę.

Prašymų – labai mažai

Nutarta pripažinti netekusiu galios 2014 m. priimtą sprendimą „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus archyvo teikiamų paslaugų kainų nustatymo“. Juo nustatytos kainos už savivaldybės archyve saugomų įmonių, įstaigų ir organizacijų, nutraukusių savo veiklą, dokumentų paiešką. Šių dokumentų pagrindu rengiamos pažymos apie darbo užmokesčius, darbo stažą, kurios reikalingos skaičiuojant pensijas, netekto darbingumo išmokas. Pažymos pateikiamos „Sodrai“.

Tačiau, pasirodo, kad tik apie 10 proc. prašymų gaunama iš gyventojų. Kitus teikia „Sodra“, kuriai dokumentų paieška vykdoma nemokamai. Surenkamų lėšų kiekis labai mažas – pernai gauti vos 75 Eur, užpernai – 74 Eur, ankstesniais metais – apie 100 Eur.

Nustatė kainas

Nustatytos Veprių mokyklos-daugiafunkcio centro stovykloje teikiamų paslaugų kainos. Jos kyla smarkiai. Apgyvendinimo paslaugų kainos, galiojančios nuo 2020 m., didinamos du kartus. Neįgaliesiems ir vaikams, augantiems nepasiturinčiose šeimose, taikomos nuolaidos.

Pateikiami argumentai dėl kainų kylimo. Padidinta ir suvienodinta valgyklos ir ovalios salių patalpų nuomos kaina, nes salė pernai atnaujinta: įrengta interaktyvi lenta, pastatytos garso kolonėlės, nauji baldai. Pernai salė nuomota 21 kartą, o valgykla – 6 kartus.

Užimtumo kambario su biliardo stalu, garso kolonėlėmis, televizoriumi, baldais nuomos kaina didinama du kartus, nes patalpa paklausi, kartais nuomojama nakvynei.

Visos stovyklavietės (miegamojo korpuso, pagrindiniame korpuse esančių patalpų: salių, edukacinės klasės, vadovų kambario) nustatyta nuomos kaina parai – 550 Eur ne šildymo ir 700 Eur – šildymo sezono metu. Pernai visa stovyklavietė buvo išnuomota 4 kartus.

Didinamos inventoriaus nuomos kainos: garso aparatūros, dviračių, pavėsinių, miegmaišių, patalynės.

Teigiama, kad stovyklos patalpų nuomos paslauga paklausi, o gautos lėšos bus panaudojamos jos materialinei bazei gerinti bei komunalinėms išlaidoms padengti.

Socialinė parama

Pakeistas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Ukmergės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašas. To prireikė dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimų. Šių metų rajono biudžete kompensacijoms numatyta 2 mln. Eur.

Skelbiama, kad asmenims nuo šiol nereikės kelis kartus per šildymo sezoną kreiptis dėl kompensacijų pratęsimo, o savivaldybės administracijoje sumažės pakartotinai besikreipiančių gyventojų srautas.

Ketina steigti

modernius senelių namus

Savivaldybė jungsis prie susitarimo su įmone SAS „OPI Conseil“ memorandumo ir ketina plėtoti bendradarbiavimą su bendrove, planuojančia mūsų rajone steigti senelių globos namus. SAS „OPI Conseil“ valdo „Senior Group“ prekės ženklą. Tai – prancūzų įmonių grupė, veikianti socialinės rūpybos srityje.

Pagal verslininkų koncepcijos modelį, senyvo amžiaus asmenims bus statomi socialinės globos šeimos tipo namai. Tokie yra statomi Prancūzijoje bei kitose Europos šalyse.

Senjorai juose gyvena tarsi šeimoje ir mėgaujasi įvairia veikla.

Jei sumanymas bus įgyvendintas, pastate gyvens 10–14 senjorų. Taip pat įstaiga teiks socialinės pagalbos į namus ir dienos socialinės globos bei laikino atokvėpio paslaugas.

Rezidencija bus statoma privačių namų rajone, verslininkams įsigijus pasirinktą žemės sklypą ar pastatą. Verslininkai patys samdys ir papildomai apmokys nuolatinį personalą.

Nereikalingi

Rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą nutarta pripažinti nereikalingu arba netinkamu naudoti ir nurašyti iš savivaldybės administracijos apskaitos. Tarp tokių objektų – kelias Deltuvos seniūnijoje, nes sutampa su Baraučiznos gatve, gatvė Jakutiškių kaime, nes sutampa su keliu Jakutiškiai–Atkočiai, bei dar keli kiti keliai ir gatvių atkarpos.

Pakeisti aprašai

2021 m. buvo priimti Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimai. Dalis jo nuostatų įsigaliojo nuo šio sausio. Mero potvarkiu sudaryta darbo grupė, vadovaujantis minėtais įstatymo pakeitimais, parengė Ukmergės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos sąlygų ir tvarkos aprašo pakeitimus.

Darbo grupė taip pat parengė rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių apskaičiavimo, surinkimo ir panaudojimo tvarkos aprašo pakeitimus.

Atsižvelgiant į rinkoje nuomojamų būstų nuomos kainas, nutarta keisti rinkos pataisos koeficientą, skirtą nuomos mokesčio dydžio atitikčiai savivaldybės teritorijoje, kurioje nuomojamas savivaldybės būstas.

Taip pat patvirtinti Ukmergės rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo pakeitimai.

Renovuos daugiabučius

Papildytas namų, numatomų modernizuoti pagal valstybinę daugiabučių namų atnaujinimo programą, sąrašas. Jame įrašyti miesto daugiabučiai: Žiedo g. 5, Vilniaus g. 93, Miškų g. 56, Gedimino g. 15, Gedimino g. 1, Kalvių g. 1, Gedimino g. 3, Kauno g. 39, Kauno g. 39B ir namas Atkočių kaime, Ateities g. 13.

Daugiabučių modernizavimo sąrašas pildomas nuo 2016 metų.

Daugiabučiams, kurių gyventojai nori juos atnaujinti, reikia parengti pastatų energinio naudingumo sertifikatus ir investicinius planus. Tam numatytos lėšos iš rajono biudžeto daugiabučių namų savininkų rėmimo programos.

Prioritetinės teritorijos

Patvirtinta Ukmergės miesto prioritetinės infrastruktūros plėtros teritorija, kuri bendrajame plane pažymėta kaip Ukmergės senojo miesto vieta.

Taip pat patvirtintos Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Veprių, Vidiškių, Želvos, Žemaitkiemio miestelių prioritetinės infrastruktūros plėtros teritorijos.

Kopūstėlių akmuo

Posėdžio dalyviams pritarus, patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės gamtos paveldo objekto – Kopūstėlių akmens – schema. Vadovaujantis Saugomų teritorijų įstatymu, savivaldybių draustinius steigia, jų ribas nustato ir keičia savivaldybių tarybos, tvirtindamos ribų planus, o saugomais gamtos paveldo objektus skelbia, tvirtindamos jų schemas.

Pateikė ataskaitas

Posėdžio pabaigoje rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto ataskaitą už praėjusius metus pateikė komiteto pirmininkas Arūnas Dudėnas. Pasakojo, kad pernai būta klausimų, susijusių su daugiabučių namų renovacija, vaikų maitinimu ugdymo įstaigose, civiline sauga, socialiniu būstu, šilumos ūkio valdomu turtu – poilsiaviete prie Makio ežero.

Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos ataskaitą pateikė komisijos pirmininkas Arvydas Pėšina. Jis sakė, kad pernai vyko tik penki posėdžiai, o ankstesniais metais – dvigubai daugiau. Taigi, mano, kad savivaldybės taryba dirba taip gerai, kad darbo jų komisijai nelieka.

Savivaldybės tarybos Etikos komisijos ataskaitą pateikė komisijos pirmininko pavaduotojas Stasys Jackūnas. Komisija nagrinėjo, kaip tarybos nariai dalyvavo posėdžiuose, vykdė privačių interesų deklaracijų peržiūrą. Be svarbios priežasties nelankiusiųjų posėdžių neatsirado – visi buvo drausmingi, etiški. Taigi daug darbo ir šiai komisijai nebuvo.

Savivaldybės Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros skyriaus vedėja Inga Pračkailė pateikė Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaitą. Apžvelgė pagal šią programą įgyvendinamus projektus.

Atkreipė dėmesį, kad tako palei Šventosios upę pratęsimui papildomai gauta 117 tūkst. Eur. Nuo jau sutvarkytos erdvės bus tęsiamas pėsčiųjų takas, planuojama toliau tęsti ir asfaltuoto tako atkarpą, kuri ateityje susijungs su būsimu aplinkkeliu.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Komentarai  

+15 # Aha 2023-03-03 06:13
Ir kur jus visi dabar "dirbisit", amzini dievai?
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+17 # Ukmergietis 2023-03-03 07:01
Dauguma ten pat:)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+18 # Aha 2023-03-03 08:14
Ir kas kart atsisveikina ir vel sveikinasi....paradoksas!
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
+13 # pasiulymas 2023-03-03 12:56
siulau musu mieste neberengti rinkimu- pasitraukia tik "norintys", kiti "dirba" toliau.....bus pirmuju??nu tada "dirbam" toliau be isleistuviu
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Alda 2023-03-17 20:35
%%

my blog - enterprises: https://danlogbranding.com/why-do-so-many-people-would-like-to-learn-more-about-what-are-some-barriers-to-innovation/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Bridget 2023-03-18 15:32
%%

Feel free to surf to my webpage :: business: https://db.ntos.co.kr:443/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1994362
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Mellissa 2023-03-20 16:43
%%

Also visit my web blog; killeen auto accident: https://vimeo.com/707175786
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų