Papiktino planuojamas steigti etnokultūros centras

Piliečių tribūnoje kalbėjo ukmergiškis R. Zinkevičius.  Dainiaus Vyto nuotr. Piliečių tribūnoje kalbėjo ukmergiškis R. Zinkevičius. Dainiaus Vyto nuotr.

Vykusiame rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimti sprendimai daugiau kaip dėl trisdešimties klausimų.

Piliečių tribūnoje išsakytas raginimas Lyduokių seniūnijoje nesteigti etnokultūros centro.

Posėdis prasidėjo tradiciniais sveikinimais birželio mėnesį gimusiems savivaldybės tarybos nariams. Rajono meras Darius Varnas pasveikino Irmą Vaitaitienę ir Ramūną Nanartavičių.

Piliečių tribūnoje pasisakė ukmergiškis tautodailininkas Rimantas Zinkevičius. Jis kalbėjo apie Griežionių kaime planuojamą statyti etnokultūros centrą. Tačiau tam kategoriškai nepritaria, esą tai būtų paminklas vienam žmogui – centro steigimo sumanytojui Anatolijui Stiško. Išsakė nuomonę, kad tai dailininko planas – įamžinti save ir įsteigti savo galeriją, o Lyduokių bendruomenė su tuo nesusijusi, nors viešai skelbiama, kad tai – bendruomenės iniciatyva.

R.Zinkevičius priminė Sausio 13-osios įvykius, kai buvo užgrobta Lietuvos televizija. Vietoje jos kurį laiką veikė kolaborantų televizija, kurioje dalyvavo A. Stiško. Ta tema rašyti straipsniai respublikinėje spaudoje.

R.Zinkevičius atkreipė dėmesį, kad dailininką visada labai palaikė Rusijos ambasada. 2016 metais, kai karas Ukrainoje jau buvo prasidėjęs, jis yra gavęs Rusijos apdovanojimą. Rajono politikai raginti nepadaryti klaidos ir nestatyti galerijos.

Pagal savivaldybės tarybos reglamentą, atsakymas į šią išsakytą nuomonę bus pateiktas kitame posėdyje. Priminsime, kad joks sprendimas dėl etnokultūros centro nėra priimtas, tačiau planai dėliojami.

„Ukmergės žiniose“ esame rašę, kad Lyduokių seniūnijoje, Griežionių kaime, gyvenantis dailininkas A. Stiško yra pažadėjęs savivaldybei padovanoti žemės sklypą, reikalingą centro statybai, bei 30-ies paveikslų kolekciją, kuri jame būtų eksponuojama.

Buvęs rajono meras, savivaldybės tarybos narys Rolandas Janickas po posėdžio patikino, kad nepriklausomi meno ekspertai žadamą padovanoti kolekciją yrą įvertinę didele pinigų suma, o dailininko nelojalumo Lietuvai įrodymų esą nėra, tik faktas, kad kolaborantų televizijos laidoje jis dalyvavo kaip svečias.

Suteikė garantiją paskolai

UAB Ukmergės autobusų parkas su Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pasirašė sutartį dėl finansavimo skyrimo projektui, kuriuo įsigys naujų autobusų. APVA įsipareigojo Ukmergės autobusų parkui skirti iki 519 360 eurų subsidiją. Konkurso būdu parinktas tiekėjas pasiūlė keturių naujų žemagrindžių miesto tipo autobusų kainą – 1 305 590 Eur.

Autobusų parkui prie projekto reikia prisidėti 786 230 Eur. Dalį planuoja apmokėti nuosavomis lėšomis, o 500 000 Eur – iš paskolos, kuriai savivaldybės tarybos sprendimu suteikta savivaldybės garantija. Planuojami įsigyti „Iveco“ markės autobusai, varomi suskystintomis dujomis. Ukmergę jie turėtų pasiekti rugpjūčio pabaigoje.

Konkursų nuostatai

Patvirtinti nauji savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatai. Jie bus taikomi Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centrui (PSPC) ir rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui.

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas nustatė 5-erių metų kadenciją ir rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriui. Pirma kadencija pradedama skaičiuoti priėmus į pareigas.

Ukmergės PSPC vyr. gydytojo terminuota (pirmos kadencijos) darbo sutartis pasibaigia šiemet spalio 28 d. Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus darbo sutartis, kuri iš neterminuotos buvo pakeista į terminuotą, pasibaigia 2024 m. sausio 1 d.

Nuostatuose numatyta, kad rajono meras skelbia sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursus. Atrankoje vienas arba du geriausiai pasirodę pretendentai, surinkę ne mažiau kaip 6 balus, kviečiami į pokalbį su meru.

Laimėtoju laikomas pretendentas, surinkęs daugiausia balų.

Nustatyta, kad pretendentų atrankoje gali dalyvauti visuomenės atstovai, aptarti atvejai, kada konkursas laikomas neįvykusiu, konkurso atšaukimo galimybės ir kiti klausimai.

Kurs Ukmergės sveikatos centrą

Savivaldybės tarybai pritarus inicijuojamas Ukmergės sveikatos centro kūrimas. Nutarta, kad naujas juridinis asmuo nebus kuriamas – sveikatos priežiūros paslaugos bus teikiamos funkcinio bendradarbiavimo būdu – sutarčių pagrindu.

Sveikatos centre turės būti sudaroma galimybė pacientams gauti nemokamas sveikatos centro asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Bus organizuojamas visų įstaigų, taip pat ir privačių, atstovų posėdis dėl bendradarbiavimo sutarties sąlygų aptarimo.

Viską aptarus bus teikiamas sprendimo projektas dėl sveikatos centrui priskiriamų teikti paslaugų, apibrėžiama kokios konkrečiai sveikatos priežiūros įstaigos bendradarbiaus veikloje.

Teikiant sveikatos centrui priskiriamas paslaugas VšĮ Ukmergės PSPC, VšĮ Ukmergės ligoninė ir privačios sveikatos priežiūros įstaigos, išreiškusios tokį ketinimą, privalės bendradarbiauti funkcinio sveikatos centro veikloje.

Savivaldybės gydytoja Dainora Šlinkšienė sako, kad sprendimai dėl sveikatos centrų Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymu priimami visose šalies savivaldybėse. Ministerija mano, kad paslaugos gyventojams turėtų pagerėti. „Jei nebūsim įsteigę, negalėsim gauti europinių pinigų“, – paaiškino savivaldybės gydytoja.

Pakeista sudėtis

Pakeista Ukmergės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėtis. Į ją deleguoti: miesto seniūnas Žilvinas Dirsė, Šešuolių seniūnė Jolanta Lukšienė, administracijos direktorė Inga Pračkailė, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas Salvijus Stimburys.

Papildytas sąrašas

Papildytas rajono daugiabučių gyvenamųjų namų, numatomų modernizuoti pagal valstybinę daugiabučių namų atnaujinimo programą, sąrašas. Į jį įrašyti namai Ukmergėje: Žuvų g. 4, J. Basanavičiaus g. 4, S. Daukanto g. 71, Vytauto g. 14, J. Biliūno g. 5, Jaunimo g. 1A, Pilies g. 2, Pilies g. 3, Pilies g. 5, Pilies g. 8, Gedimino g. 19, Kauno g. 39A, Pašilės g. 6, Vytauto g. 19. Taip pat – Vilkmergės g. 5 ir Vilkmergės g. 7 Antakalnio III kaime, Storės g. 2 Žeimių kaime, Pašilės g. 46 Varinės kaime.

Teiks naujas paslaugas

„Ukmergės žiniose“ rašėme apie naują – apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose – paslaugą, kurią planuojama teikti Siesikuose esančiame savivaldybės pastate. Savivaldybės taryba balsuodama tam pritarė. Paslaugą pavesta teikti Ukmergės socialinių paslaugų centrui, tad šios įstaigos pareigybių skaičius padidintas nuo 117 iki 128 etatų.

Savarankiško gyvenimo namų paslaugoms vykdyti skirti papildomi 7 etatai: 1 socialinio darbuotojo, 5 individualios priežiūros darbuotojų, 1 ūkio darbininko.

Etatų įstaigoje daugėja ir dėl kitos priežasties. Pakeistame Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių ir atliekamų funkcijų sąraše nuo šių metų panaikinta specialisto socialiniam darbui, dirbančio seniūnijoje, pareigybė. Todėl nutarta 4 iš seniūnijose dirbančių 11-os socialinių darbuotojų perkelti į Ukmergės socialinių paslaugų centrą.

Savarankiško gyvenimo namų darbuotojų darbo užmokesčiui šiems metams nuo rugsėjo papildomai reikės apie 43 900 Eur. Kadangi seniūnijų socialiniai darbuotojai bus perkeliami, jų darbo užmokesčiui biudžete papildomų lėšų nereikės.

Gyventojams, kurie apsigyvens šiuose namuose ir jiems bus teikiamos naujosios paslaugos, reikės mokėti 20 proc. nuo savo gaunamų pajamų.                        

Leista naudotis adresu

Žemaitkiemio miestelio bendruomenei leista naudoti juridinio asmens buveinės adresą: Žemaitkiemio mstl., Mokyklos g. 2. Bendruomenė savo veiklai naudoja šias savivaldybei priklausančias patalpas – prižiūri, moka mokesčius. Adresas reikalingas susirašinėjimui, bendruomenės projektinei veiklai.

Už eurą

Už vieną eurą savivaldybė įsigys AB „Energijos skirstymo operatorius“ priklausančias 33 atramas, esančias A. Smetonos, L. Giros ir Žalgirio gatvėse. „Energijos skirstymo operatorius“ vykdo 0,4 kV oro linijos iškėlimo minėtose gatvėse projektą. Ant tų pačių atramų yra sumontuotas šių miesto gatvių apšvietimo tinklas. Įmonė pranešė, kad paliktų nedemontavus, jei savivaldybė atramas įsigytų. 

Dovanos nepriėmė

Ukmergiškis pateikė siūlymą padovanoti savivaldybei butą, kuris galėtų būti nuomojamas kaip socialinis būstas. Tačiau savivaldybės tarybos sprendimu dovanos nutarta atsisakyti, nes būstas pernelyg apleistas.

Administracijos specialistai nuvyko ir apžiūrėjo 79,41 kv. m butą. Paskaičiuota, kad jo remontui reikėtų įspūdingos sumos – beveik 74 tūkst. Eur. Už šias lėšas mieste būtų galima įsigyti dviejų ar trijų kambarių butą arba du vieno kambario butus.

Atsisakant dovanos argumentuota, kad savivaldybė neturėtų neatlygintinai periminėti nugyventų, neprižiūrėtų ir arti avarinės būklės objektų.

Dalyvių mokestis

Ukmergės meno mokykla lapkričio 24 d. planuoja organizuoti tarptautinį pianistų ir styginių instrumentų muzikos atlikėjų konkursą. Jame dalyvaus apie 30 atlikėjų iš Latvijos, Estijos, Lenkijos, Lietuvos meno mokyklų. Vertinimo komisijoje dirbs penki aukštos kvalifikacijos muzikos ekspertai. Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas 25 Eur dalyvio mokestis, kuris bus panaudotas renginio organizavimo išlaidoms padengti – planuojama surinkti apie 750 Eur.

Įgalioja

Rajono savivaldybės administracijos direktorė I. Pračkailė įgaliota mero Dariaus Varno laikino nedarbingumo, komandiruočių, atostogų ir kitais atvejais atstovauti savivaldybei Vilniaus regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose. Direktorė įpareigojama laisvai balsuoti visais Vilniaus regiono plėtros tarybos visuotinio dalyvių susirinkimo kompetencijai priskirtais klausimais.

Deleguoja

Gautas Vilniaus teritorinės ligonių kasos raštas ,,Dėl kandidatų į Vilniaus teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją siūlymo“. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu į šią komisiją pasiūlytas rajono savivaldybės tarybos narys Arūnas Civilka.

Rajono meras D. Varnas informavo, kad liepos mėnesį savivaldybės tarybos posėdis neplanuojamas. Kitas posėdis numatytas rugpjūčio 31 d.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų